obratna sredstva in njihovo pomanjkanje

Obratna sredstva in kaj narediti, če nam jih primanjkuje?

Obratna sredstva so gonilo vsakega podjetja. Za kaj sploh gre, ko govorimo o njih? Obratna sredstva stalno spreminjajo svojo obliko. Tako so danes v eni obliki, že jutri pa so lahko v drugi. V začetku mora podjetja dobiti dovolj finančnih sredstev, da lahko sploh gre v investicijo in si privošči vse potrebno za začetek poslovanja. O obratnih sredstvih govorimo tudi takrat, ko so le-ta v obliki surovin za nadaljnjo proizvodnjo. V postopku proizvodnje nato podjetje iz njih naredi končni produkt. Tudi končni produkt je oblika obratnih sredstev.

Poznamo podjetja, kjer se sredstva zelo hitro obračajo. Primer je gostinstvo. Vsakič ko pride kakšen gost, se iz surovin pripravi jedi. Ob odhodu gost plača za storitev, nato se denar ponovno vloži nazaj v nakup surovin. Po drugi strani pa pri produktih višje cenovne vrednosti obratna sredstva običajno krožijo nekoliko počasneje.

Če zmanjka obratnih sredstev

Problem se pojavi, če v podjetju zmanjka finančnih sredstev. Takrat se lahko ustavi celotno poslovanje. Prav zato mora podjetja že ob zaznavi tovrstnega problema hitro ukrepati, da lahko še pravočasno reši situacijo.

Ena izmed možnosti je, da se odloči za storitev faktoring. Gre za finančno storitev, pri čemer se lahko operira s terjatvami do strank, ki jih ponudnik zamenja za denar. Tako lahko podjetje do sredstev, na katera bi sicer čakalo precej dolgo, pride v relativno kratkem času.

Opcija je tudi izposoja denarja. Posojilo je možno dobiti od banke, vendar pa mora podjetnik za to izpolnjevati precej stroge norme, zato večina startupov ne more do te opcije.

Faktoring je tako boljša opcija, saj si jo lahko privošči vsakdo. Treba pa je biti previden in res med ponudniki izbrati tistega, ki ima za posamezno podjetje najbolj ugodne pogoje poslovanja. Treba je dobro rpeveriti ves droben tisk in vse stroške, ki bodo zaradi posotpka nastali.

kako ravnati s potnimi nalogi

Skrbite za pravilno vodenje potnih nalogov v podjetju?

Potni nalogi so eno izmed področij računovodstva, ki ga je treba skrbno voditi. Kljub temu, da številna podjetja to področje zanemarjajo, pa to vsekakor ni priporočljivo. V primeru inšpekcijskega pregleda in ugotavljanja nepravilnosti je treba namreč plačati kazen. Da bi se temu izognili, je boljša preventiva. Vodenje tega področja vam res ne bo vzelo veliko časa. Vam bodo pa prihranjene številne nevšečnosti, če boste to sproti urejali.

Kdaj se jih piše?

Potne naloge naj bi se evidentiralo za vsako službeno pot. Gre torej za krajšo ali daljšo vožnjo, ki je opravljena z namenom, da se pride na končni cilj, kjer se opravi delo, udeleži službenega izobraževanja in podobno. Ker v teh primerih nastajajo stroški vožnje, je zaposleni, ki je na tako pot odšel, seveda upravičen do njihovega povračila. Tudi če se pelje s službenim avtom, pa naj bi se vsaj evidentirali stroški določene poti.

Oblika evidence za potni nalog

Področje evidentiranja potnih nalogov ni tako striktno zakonsko določeno. Tako je običajno na samem podjetju, da sprejme določen interni akt, na podlagi katerega opredeli, kako se bo tega področja lotevalo.

Vsekakor mora tak dokument vsebovati vse tiste pomembne komponente. Tako se navede datum, ko je bila neka pot opravljena. Napiše se, kdo je to pot opravil in s katerim prevoznim sredstvom, v čigavi lasti je to prevozno sredstvo. Opredeliti je treba namen te poti. Opredeljeni morajo biti stroški, ki naj bi nastali oziroma ki so nastali. Dokument mora biti pregledan in potrjen s strani odgovorne osebe. Ne samo zaposleni, ki opravi pot, tudi njegov nadrejeni mora dokument podpisati.

Tovrstne naloge naj bi se izpolnjevalo še pred odhodom na službeno pot. Če pa to iz kakršnih koli razlogov ni izvedljivo, naj bi se obrazec izpolnilo takoj, ko je bila pot zaključena. Zaposlenemu je treba ob koncu meseca vrniti vse stroške, ki jih je imel s to potjo. Če jih je seveda imel.

kako poteka odstop terjatve

Zakaj je za podjetja dobro, da grejo v odstop terjatve?

Odstop terjatve je postopek, pri katerem podjetje pridobi številne ugodnosti. Gre za to, da so plačila s strani strank dostikrat predvidena nekaj tednov v prihodnosti. Tako se lahko na tem področju pojavilo problemi. Ker podjetje ne dobi takoj prihodkov, se lahko pojavijo problemi z likvidnostjo. To lahko vpliva na celotni proces poslovanja. Pojavijo se lahko številne težave, ki si jih verjetno ne želite.

Kako pridobiti manjkajoča sredstva?

Da bi podjetja pridobilo finance, ki jih potrebujejo, se velikokrat odločajo za posojila. Npr posojilo pri banki. Vendar pa ni nujno, da bo banka tako posojilo tudi odobrila. Prav zato se odstop terjatve velikokrat pokaže kot edini izhod v sili. Terjatve, ki jih ima podjetje do strank, se v tem primeru odstopi ponudniku finančnih storitev, ki se ukvarja s tem področjem.

Tako podjetje dobi denar, na katerega bi sicer dolgo čakalo, že takoj. Ponudnik mu namreč izplača 80 % vrednosti celotnega zneska. Preostanek dobi takrat, ko stranka dejansko plača. Seveda je minimalni delež odvzet kot provizija za storitev, ki jo za podjetje opravi ponudnik.

Prednosti so tudi drugje

Ne gre pa le za finančni vidik in rešitev aktualnih finančnih problemov. Vsi, ki se ukvarjajo s področjem terjatev, vedo, koliko časa in živcev lahko to področje vzame Prav zato v primeru odstopa terjatve celotno področju zaupate v roke strokovnjaku. Ta bo po potrebi poskrbel za vse nadaljnje postopke.

Sam postopek odstopa terjatve pa poteka nekako takole. Najprej se morate odločiti za ponudnika, s katerim boste sklenili sodelovanje. Ponudnik bo preveril priložene račune in preveril stranke, ki jih bo prevzel na svoja pleča. Storitev lahko tudi zavrne, če ugotovi, da gre za tvegane stranke. Če pa pristane na sodelovanje z vami, potem bo prišlo do sklenitve pogodbe. V njej bodo napisani vsi pogoji, pod katerimi bo potekala storitev. S podpisom obeh strani pogodba postane veljavna. Do izplačila sredstev pa pride v roku nekaj dni od sklenitve.

sklenitev avtorske pogodbe

Kako je urejeno delo prek avtorske pogodbe?

Avtorska pogodba je pogodba, ki se sklene med naročnikom in avtorjem. Pri tem se avtor zaveže, da bo ustvaril neko delo, ki ga bo nato izročil naročniku. Naročnik pa mu bo za to plačal. Kaj vse spada pod dela, ki se lahko urejajo z avtorsko pogodbo? Lahko gre za predavanja, govore, članke, priročnike, računalniške programe. Avtorska dela so tudi gledališka, glasbena, koreografska, fotografska, likovna dela. Prav tako gre lahko za predstavitve znanstvene, izobraževalne ali tehnične narave.

Tovrstna pogodba je ena izmed pogodb, prek katerih si lahko podjetja zagotovi, da bo nekdo zanj opravil delo. Pri tem pa se ne sklene delovnega razmerja. Tako delo tudi nima elementov delovnega razmerja.

Kar se tiče vsebine pogodbe, je avtorska pogodba precej podobna podjemni. Razlika je le v tem, da mora biti v sklopu avtorske pogodbe opredeljeno neko avtorsko delo, podjemna pogodba pa je širše uporabna.

Davčni vidiki avtorske pogodbe

Dohodek iz te pogodbe se šteje kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja. Tako se to prišteje k letni dohodninski osnovi. Tisti, ki izplačuje dohodek, je zavezan, da plača akontacijo dohodnine v vrednosti 25 % od davčne osnove.

Na podlagi avtorske pogodbe je treba plačati prispevek za zdravstveno zavarovanje v višini nekaj več kot 6 % bruto dohodka. S spremembo Zakona o invalidskem in pokojninskem zavarovanju je v okviru pogodbe določeno tudi plačevanje prispevkov za invalidsko in pokojninsko zavarovanje. Te prispevke mora pokriti avtor in znašajo 15,5 % bruto dohodka. Delodajalec naj bi pri tem pokril 8,85 % teh prispevkov.

Razlike pri obdavčitvi dohodka iz avtorske pogodbe so tudi glede na to, ali je avtor zavarovan za polni delovni čas ali pa ni.

Primerjava s podjemno pogodbo

Izplačevalec dohodka ima v primeru podjemne pogodbe  višje davčno breme. Tako se izplačevalcu bolj izplača, če sklene avtorsko pogodbo. Seveda pa mora iti v tem primeru za delo, ki ustreza kriterijem avtorskega dela. V primeru, če se pojavi davčni inšpektor in ugotovi, da opravljeno delo ne moremo šteti kot avtorsko, potem lahko pride do kazni.

izbira tiskalnika

Kako izbrati pravo napravo za tiskanje?

Tiskanje je pomemben proces tako doma kot v podjetju. Nekdo, ki se na tehnološki napredek in na možnosti, ki so dandanes dosegljive, ne spozna najbolje, se lahko sreča pred problemom. Kako v tej množici različnih tiskalnikov najsti takšnega, da vam bo za sprejemljivo ceno ponudil kar najboljše rezultate? Predstavljamo vam nekaj kriterijev, ki jih vsekakor ne smete izpustiti, ko se odločate za nakup nove naprave za tiskanje.

Hitrost tiskanja

Ena bistvenih karakteristik tiskanja je hitrost, s katero je tiskalnik zmožen producirati natisnjene strani. Nekaterim je hitrost zelo pomembna, drugim niti ne. Odvisno je, v kolikšnem obsegu se poslužujete tiskanja. Če je to enkrat na vsake toliko kakšen papir za domačo rabo, potem je seveda ta lastnost dokaj nerelevantna za vas. Če pa gre za podjetje, kjer tiskalnik uporablja večje število zaposlenih, natisne pa se dnevno veliko število papirja, je tudi hitrost ključna pri izbiri.

Kakovost

Tukaj mislimo na kakovost natisnjenih strani. Obstajajo tiskalniki, ki ponujajo visoko kakovost besedilnih strani. Ni pa nujno, da bodo taki tiskalniki dobri tudi pri tiskanju v barvah. To dvoje se v bistvu dostikrat izključuje, zato morate vedeti, kaj je v vašem primeru prioriteta.

Velikost naprave

Nekateri tiskalniki so tako majhni in lahki, da jih lahko postavite na pisalno mizo. Drugi pa so precej masivni in jim je treba v pisarni zagotoviti poseben prostor. Če ste prostorsko omejeni, potem vsekakor ne boste posegali po masivnih napravah.

Povezljivost

Pod povezljivost mislimo tako opcijo, da se lahko na en tiskalnik priključi več uporabnikov. Ta možnost tiskanja je še posebej uporabna v podjetjih, kjer en tiskalnik uporablja več zaposlenih. Ker današnji tiskalniki ne ponujajo zgolj tiskanja z računalnikov, pa mislimo tudi na povezljivost z mobilnimi napravami. Če nameravate gradiva za tiskanje prenesti direktno iz svojega mobilnega telefona ali tablice, ni to v današnjih časih več noben problem. Nekateri tiskalniki omogočajo povezavo prek USB vhoda, drugi prek Bluetootha. Nekateri tudi oboje ali še kaj dodatnega.

 

Pravi sedež podjetja je lahko izjemna priložnost za podjetnike

Podjetniki se morajo znajti, če želijo poslovati uspešno.

Pri svojem delu tako nimajo samo dobička, ampak tudi ogromno stroškov. Za nekatere stroške se ne da narediti prav nič, ker so pač upravičeni, nekatere pa se lahko v veliki meri da zmanjšati.

Podjetniki pogosto začnejo vse zajemati z veliko žlico, toda kmalu spoznajo, da jim ne gre prav dobro, saj so stroški poslovanja namreč lahko tako zelo visoki, da dolgo časa ne pridejo na ničlo, kar se tiče zaslužka. Vse prepogosto namreč kupujejo velike poslovne prostore, ki jih potem ne koristijo prav dosti, saj na primer večinoma lahko delujejo oziroma svoje dejavnosti opravljajo na terenu. V takem primeru bi morali že na začetku ravnati povsem drugače. Ker jim pač ni treba nujno imeti fizičnih pisarn, lahko najamejo virtualno pisarno, kjer imajo lahko tudi sedež podjetja in s tem tudi svoj poslovni naslov. Ta storitev je izjemno nizka, kar se tiče stroškov. In če je v tem primeru sedež podjetja Ljubljana , potem so si omogočili najboljše možnosti, da lahko do skrajne mere izkoristijo svoj posel.

Sedež podjetja Ljubljana – priložnost, ki je ne smemo izpustiti

Če torej ne potrebujemo lastnih prostorov, s tem mislimo tudi na pisarne in velike konferenčne dvorane, potem je bolje najeti sedež podjetja. Najem sedeža podjetja je namreč storitev, za katero se v veliki meri odločajo podjetniki, ki točno vedo, kaj hočejo. In če imajo priložnost dobiti sedež podjetja Ljubljana, potem je to nekaj najbolje, kar se jim je sploh zgodilo. Izjemno pomembno je namreč, kje imamo sedež oziroma svoj poslovni naslov. Veliko ljudi oziroma potencialnih strank ali kupcev se namreč zaveda ali pa vsaj tako mislijo, da je pomembno, kje ima neko podjetje sedež. Če ga ima v Ljubljani, potem je po njihovem mnenju veliko bolj uspešno in kvalitetno. Če bi namreč delali raziskavo, bi verjetno veliko ljudi razmišljalo v tej smeri.

Sedež podjetja Ljubljana podjetnikom ponujajo podjetja, ki se ukvarjajo s storitvami, kot so najemi sedežev podjetja

Na trgu se torej nahajajo podjetja, katerih glavna storitev je dajanje v najem sedež podjetja. V svoji ponudbi podjetnikom oziroma družbam ne omogočajo samo poslovnega naslova, ki ga nujno potrebujejo oziroma ki ga nujno morajo imeti, ampak jim ponujajo še druge storitve, kot so na primer koriščenje pisarniških ter podobnih prostorov. Ponavadi v svoje storitve vključujejo še računovodstvo, kar je prav tako izjemnega pomena. In če je najem sedeža podjetja v Ljubljani, potem je to vsekakor zmagovalna kombinacija. Podjetja, ki se bodo odločila za tovrstni najem, pa bodo na mesec plačevala le nekaj deset evrov.

izstavljanje računov

Kaj je sistem davčne blagajne in kako deluje?

Že nekaj časa je sistem davčne blagajne stalnica v svetu izdajanja računov. Gre za način izstavljanja računov, pri katerem se e-računi oziroma podatki o njih posredujejo direktno na Finančno upravo republike Slovenije. Na tak način FURS lažje nadzira to področje in pregleduje, če pride na tem področju do kakšnih nepravilnosti.

Da bi zavezanci e-račune lahko izstavljali prek davčne blagajne, si morajo zagotoviti ustrezno napravo ali pa na obstoječ računalnik ali tablico naložiti programsko opremo. Da bi lahko izdajali račune na tak način, si morate predhodno urediti tudi digitalno potrdilo, ki služi elektronskemu podpisovanju tovrstnih računov. Obvezna oprema je tudi majhen tiskalnik, ki služi tiskanju računov, ki jih nato lahko izročite stranki. Tiskalnik se z davčno blagajno poveže prek USB ali bluetooth povezave. Potrebno je imeti tudi stalen dostop do spleta. Uporaba davčne blagajne se začne s tem, da se vanjo vnese osnovne podatke o uporabniku in prostoru, kjer se bodo e-računi izdajali. Potem pa se enostavno izpolni predvidena polja in račun je izdan.

Vezana knjiga računov kot alternativa davčni blagajni

Problem se pojavi, če se računi izstavljajo na območju, kjer je internetna povezava slaba ali pogosto motena. Zaradi tega je lahko izstavljanje računov prek davčne blagajne moteno. Prav zato je zavezancem, ki živijo na območjih z neredno internetno povezavo, omogočeno, da se odločijo za izdajanje računov prek vezane knjige računov. V tem primeru gre za fizično izstavljanje računov, za kar internetna povezava ni potrebna.

Imetniki vezanih knjig računov morajo kljub fizičnem izstavljanju računov poskrbeti, da se podatki o njih prenesejo do FURS-a. Podatke lahko posredujejo enkrat na mesec, pri tem pa si lahko pomagajo z mini blagajno, ki je enostavna različica davčne blagajne. Uporabniki jo lahko brezplačno prenesejo na pametni telefon ali tablico. Uporaba je enostavna. Pri mini blagajni je prav tako potrebno imeti dostop do interneta in namensko digitalno potrdilo, da se boste lahko podpisali na posredovane račune.

registracija znamke

Kako poteka registracija blagovne znamke?

Registracija blagovne znamke je enostaven postopek, ki se ga priporoča vsem uspešnejšim podjetjem. Bistvo postopka je v zavarovanju pred konkurenco, ki bi pri poslovanju uporabljala enak ali zelo podoben logotip. To lahko podjetju škodo povzroči zato, ker nevedne stranke nakup opravijo pri konkurentu s prepričanjem, da gre za kakovostni izdelek, ki so ga prej že kupovale pri osnovnem podjetju. Na ta račun se osnovnemu podjetju znižajo prihodki od prodaje.

Postopek registracije

Registracija blagovne znamke poteka tako, da podjetje pri Uradu za intelektualno lastnino vloži prošnjo za zaščito. Ta mora vsebovati tri kopije logotipa, ki ga podjetje želi zavarovati. Vloga mora vsebovati tudi vse potrebne priloge in mora biti izpolnjena skladno s pravili. Ko Urad prejme prošnjo, najprej preveri, če je pravilno izpolnjena. V primeru, če je vloga pomanjkljiva ali če kaj manjka, potem pozove vložnika, da vlogo ustrezno dopolni.

V naslednjih fazi se preveri, če je registracija blagovne znamke v navedenem primeru sploh možna. Če so vsi pogoji za zaščito izpolnjeni, potem Urad za intelektualno lastnino na svojih spletnih straneh objavi podatke o predlagani blagovni znamki. Ob tem začne teči 90 dnevni rok. V tem času lahko kdorkoli, ki objavo opazi, vloži ugovor zoper registracijo. To je možno v primeru, če je predlagana znamka enaka ali zelo podobna že obstoječi registrirani znamki. Ko poteče obdobje treh mesecev in če ni bilo nobenega konstruktivnega ugovora, potem je znamka registrirana. Registracija nato velja za obdobje naslednjih 10 let. Vendar pa ima po preteku tega obdobja podjetje možnost, da prijavo podaljšuje v nedogled. Za zavarovanje znamke je treba plačati ustrezno pristojbino.

Registracija znamke v tujini

Postopek registracije, ki smo ga obravnavali, je aktualen edino v primeru, če nameravate znamko registrirati znotraj Slovenije. Če želite registracijo izvesti (tudi) za druge države, se morate v zvezi s tem pozanimati v želeni državi.

Preventiva je vsekakor boljša kot naknadni problemi, zato je vsekakor priporočljivo, da registracijo izvedete in se na tak način zaščitite pred konkurenco.

verižne kompenzacije na 100 in en način

Verižna kompenzacija – finančni inštrument

Kompenzacije na splošno so finančni inštrument. Z njihovo pomočjo lahko določena podjetja odprodajajo svoje zapadle ali nezapadle obveznosti terjatve, poplačajo svoje obveznosti s popustom. Lahko pa pobotajo svoje obveznosti in terjatve.

Verižne kompenzacije imajo odstopnika ali prodajalca terjatve in seveda plačnika obveznosti. Če v kompenzaciji sodeluje več podjetij, pa vsebuje tudi vmesni člen, ki je lahko podjetje, ki povezuje odstopnika in plačnika.

Kaj dosežemo torej z verižno kompenzacijo?

Z verižno kompenzacijo lahko posamezna podjetja na zelo enostaven način prihajajo do likvidnostih sredstev. Niso namreč omejeni samo na izterjavo, ampak lahko za plačilo naše terjatve uporabijo tudi kupce dolžnika ali pa kupce od kupcev dolžnika. Veriga torej v povezavi z dolžino nima omejitve. Vsa podjetja pa se morajo strinjati z vlogo, ki jim je v kompenzaciji seveda dodeljena.

Verižna kompenzacija mora vsebovati znesek kompenzacije in valuto ali datum njenega zaključka. Znesek nam namreč pove, v kakšni višini se bodo določene terjatve in obveznosti zapirale v verigi. Valuta v kompenzaciji pa pove, kdaj točno je potrebno knjižiti zapiranje terjatev oziroma vseh obveznosti v posamezni kompenzaciji.

Verižna kompenzacija pomeni torej pobot v sklenjeni verigi, ki jo sestavljajo trije ali pa več udeležencev. Uporablja se kot nedenarni način poravnave terjatev in dolgov. Omogoča pa likvidnost, večjo gospodarsko aktivnost ter zmanjšanje zadolženosti.

V praksi to na primer pomeni, da prvemu podjetju, drugo podjetje dolguje denar. Vzporedno pa prvo podjetje dolguje tretjemu. Drugemu podjetju pa dolguje denar še nekaj drugih podjetij. Verižna kompenzacija poskuša najti najugodnejši verižni pobot. To pomeni, da poskuša poiskati podjetje, ki ima večjo boniteto in se tudi drži roka plačil.

Še enkrat torej izpostavimo vse prednosti verižne kompenzacije. Gre za izjemno hiter in tudi učinkovit način unovčenja terjatev. Unovčevanje terjatev pa ne moremo unovčiti z odkupom terjatev. V igri sta tudi večja likvidnost in konkurenčnost podjetja ter manjše terjatveno tveganje. Zelo pomembna podatka sta tudi prihranek časa in denarja. Na koncu in tudi vmes pa so v ospredju boljši odnosi med udeleženci.

Če smo se torej znašli v podobni situaciji, potem je verižna kompenzacija vsekakor prava rešitev za nas. Podjetja, ki se s tem ukvarjajo in imajo na tem področju tudi dolgoletne izkušnje, imajo svoje ponudbe tudi na spletu. Tam si jih lahko ogledate in kmalu boste ugotovili, da je to za vaše podjetje v resnici najboljša možna rešitev, ki si jo lahko sploh trenutno predstavljate. Tudi cenovno vas bo navdušila, saj so cene oziroma stroški sprejemljivi prav za vsako podjetje.

vprašanja s področja prava

Pravni nasvet vam bo pomagal do hitrih informacij

Kljub temu, da je pravo načeloma področje, s katerim se podjetniki neradi ukvarjajo, pa je poznavanje nekaterih predpisov ključnega pomena. Le tako bo podjetje lahko uspešno poslovalo. Pravni nasvet je tako lahko koristen v vseh fazah podjetja. Ko se posameznik ali skupina odloči za odprtje podjetja, se mora najprej pozanimati, kakšne pogoje mora izpolnjevati, da lahko to izvede ter katero dokumentacijo je treba priložiti. Prav tako se je pametno pozanimati, katera oblika podjetja se vam najbolj splača glede na konkretne razmere. Pravni nasvet pri prvih korakih v podjetništvo še kako prav pride.

Vendar pa se z ustanovitvijo podjetja zgodba ne zaključi, ampak se šele dobro začne. Postaviti morate način poslovanja. Naučiti se morate izstavljati račune, plačevati prispevke, pisati pogodbe, voditi postopek zaposlovanja in vedeti, kakšne so vaše pravice in dolžnosti v konkretnem primeru. Pomanjkanje pravnega znanja vas lahko veliko stane. Kazni za neupoštevanje določenih predpisov so lahko velike.

Posvet s pravnikom

Pravni nasvet je torej storitev, ko se proti plačilu za posvet dogovorite z želenim pravnikom. Seveda lahko marsikatere koristne informacije pridobite sami, vendar pa je za nekoga, ki se s tem področjem ne ukvarja profesionalno včasih težko izluščiti bistvo in uporabiti dan predpis v vašem konkretnem problemu. V primeru osebnega posveta pa si lahko pripravite specifična vprašanja, na katere si želite dobiti odgovor. Pravnik se vam bo v celoti posvetil in vas opremil z vsemi potrebnimi informacijami. Na tak način boste bolj suvereni pri sprejemanju nadaljnjih odločitev.

Na tak način boste svoj čas kar najbolj produktivno izkoristili. Informacije, za pridobitev katerih bi porabili več ur ali celo dni, boste dobili takoj. Tako boste lahko preostali čas izkoristili za nadaljnjo poslovanje.

Vsi vemo, da se predpisi lahko zelo hitro spreminjajo, zato je dobro imeti ob sebi nekoga, ki vas bo seznanjal s spremembami, ki se tičejo vašega področja. Le na tak način boste lahko mirni in suvereni, kar se tiče pravnega področja.

normiranec

Kdo je normiranec?

Ste že slišali za izraz normiranec pa niste vedeli, za kaj točno gre? V tem članku vam bomo razložili, kaj to pomeni. Če se odločate za to, da bi postali samostojni podjetnik, boste ob registraciji podjetja potrebovali naslednje podatke: kako se bo podjetje imenovalo, s katero dejavnostjo se bo ukvarjalo, kje bo poslovni naslov podjetja in podobno. Priložiti boste morali tudi osebni dokument in ostala dokazila, ki so potrebna. Vprašali pa vas bodo tudi naslednje; ali boste odprli navadni s.p. ali boste normiranec.

Za normiranca je vse lažje

Navadni s.p. pomeni, da boste morali redno spremljati vse prihodke in odhodke, ki bodo nastali v podjetju. Odločiti se boste morali za eno izmed dveh možnosti; boste imeli enostavno ali dvostavno knjigvodostvo? Ob koncu leta boste na pdolagi vseh zbranih podatkov morali oddati tudi obsežno letno poročilo.

Normiranec ima bistevno manj skrbi. Podjetniki, ki se odločijo za tak način poslovanja, imajo lažje delo, saj morajo spremljati zgolj prihodke, medtem ko so odhodki samodejno določeni glede na skupne pridhodke; predstavljali naj bi 80 % prihodkov. To potegne s sabo marsikaj. Med drugim to, da jim ni treba voditi knjigovodstva. Ob koncu leta pa jim ni treba oddati obsežnega letnega poročila, ampak oddajo le enostavne davčne evidence, na podlagi katerih se določi osnova, od katere je treba plačati akontacijo dohodnine.

Normiranec ne mora biti vsak

Normiranec se splača biti predvsem tistim podjetnikom, ki pri poslovanju pričakujejo majhne odhodke (večinoma gre za storitvene dejavnosti), sicer se ne izplača. Po drugi strani pa je določena tudi zgornja meja letnih prihodkov, da se posameznik še lahko odloči za to, da je normiranec. Če pa je bila v prejšnjem letu ta meja presežena, potem v naslednjem koledarskem letu posameznik ne more dejavnosti več voditi na tak način, ampak se mora odločiti za navaden s.p.

Upamo, da smo vam v grobem uspeli razložiti, kaj torej pomeni biti normiranec in komu to lahko predstavlja dobro odločitev.

UV tisk kot sredstvo za promocijo in komunikacijo

Tehnologija na področju tiska je čedalje bolj razvita in še vedno napreduje iz leta v leto. Naprave za tiskanje so čedalje bolj multifunkcijske in z njimi si res lahko veliko pomagamo na področju tiska. Ena oblika tiska, ki je zadnje čase zelo priljubljena, je tudi UV tisk. Gre za tisk, ki se pomembno razlikuje od navadnega tiska, saj ne omogoča zgolj tiskanja na papir, ampak ga lahko izvajamo na številne materiale kot so steklo, plastika, les in na številne druge. Na tak način lahko z lahkoto z določenim vzorcem ali napisom opremimo katerokoli površino. Včasih je pri tem potrebno, da najprej na podlago nanesemo belo črnilo, nato pa pride do nanosa želenih barv, saj na tak način bolje primejo.

Kako je UV tisk uporaben v podjetništvu?

UV tisk je res revolucionarna zamisel. Zelo uporaben je tudi na področju podjetništva, saj lahko podjetje to s pridom izkoristi za promocijske dejavnosti, pridobivanju novih strank, navezavi stika z obstoječi strankami in poslovnimi partnerji itd. večinoma podjetja UV tisk uporabljajo za to, da na želeno podlago odtisnejo logotip podjetja, njegov slogan, kratek opis dejavnosti. Tako se lahko določijo za postavitev raznih panojev v notranjih prostorih ali na prostem, za odtis logotipa na promocijske izdelke ter ostalo.

V primeru, če namerava UV tisk uporabiti na materialih, ki bodo izpostavljeni zunanjim okoliščinam, potem je potrebno preveriti, kako se material in barve obnesejo v tem primeru, kakšna je njihova obstojnost. UV tisk na promocijske izdelke se lahko izvaja na najrazličnejše predmete. Tukaj imajo podjetja zelo široke možnosti. Lahko gre za tisk na tekstil; promocijske majčke, hlače, kapa, za razna pisala, rokovnike in druge izdelke, na katere je možno izvesti UV tisk.

Tiskalniki, ki omogočajo UV tisk

Tiskalniki, s katerimi je možno izvajati UV tisk, so zelo napredni. Temu primerna je tudi njihova cena. Gre za zelo visoko investicijo, zato mora podjetje dobro pretehtati, preden se odloči za nakup. Če gre le za občasno tiskanje, potem je vsekakor bolj pametna opcija, če te storitve podjetje opravi pri drugem ponudniku in si s tem prihrani nepotrebne stroške. Lahko se odloči tudi za najem take naprave in si s tem zagotovi kakovostno napravo za fiksno mesečno najemnino.

Spletna stran o blagovnih znamkah ponuja številne koristne informacije

Blagovna znamka predstavlja kombinacijo barv, znakov, simbolov in oblik, ki sestavljajo prepoznavni simbol nekega podjetja. Za vsako podjetje je to njegovo bistvo, nekaj, kar si vsak želi zavarovati in zaščititi pred konkurenco. Z registracijo blagovne znamke je to možno. Spletna stran o blagovnih znamkah je na voljo zato, da si na njej preberete kaj več o samem postopku, da se lahko odločite, če se boste tega lotili v vašem podjetju.

Kako poteka registracija blagovne znamke?

Ko se podjetje odloča za registracijo blagovne znamke, mora najprej preveriti, če je to v njegovem primeru možno. Nato se odloči, kaj točno bo zavarovalo. Potem pripravi posebno prijavo, izpolnjeno skladno s predpisi (več o tem si lahko prebere na: »spletna stran o blagovnih znamkah«) in jo pošlje na Inštitut za intelektualno lastnino. Inštitut preveri, če je prijava pravilno izpolnjena, nato pa podatke o blagovni znamki objavi na svoji spletni strani. Takrat začne teči nekaj tedenski rok, znotraj katerega imajo druga podjetja čas za ugovor v primeru, če bi bila blagovna znamka enaka ali zelo podobna že obstoječi. V primeru, če v predvidenem času ne pride do nobenega ugovora, potem začnejo teči postopki, potrebni za registracijo. Podjetje mora za sam postopek tudi plačati.

Blagovna znamka je zavarovana za naslednjih 10 let

Ko je blagovna znamka registrirana, podjetje prejme sklep. Blagovna znamka je registrirana za obdobje naslednjih 10 let. Ko to obdobje preteče, lahko podjetje ponovno vloži prošnjo za prijavo. Postopek se lahko ponavlja v nedogled. Vsakič je treba plačati določen znesek, vendar pa nikoli tako visokega kot ob prvi prijavi.

Registracija blagovne znamke je vsekakor postopek, ki ga je vredno izvesti, saj se podjetju res obrestuje. Treba je poudariti, da je možno registracijo izvesti le za območje matične države, lahko pa se jo izvede tudi za poljubne tuje države. Spletna stran o blagovnih znamkah ponuja širok nabor informacij, ki vam lahko pridejo prav tako pri sami odločitvi kot tudi v vseh nadaljnjih postopkih registracije.

Izrazi, vezani na računovodstvo, in računovodstvo minimax

Vsak podjetnik bi moral poznati nekatere računovodske izraze, saj so ti del poslovanja podjetja. Nekaj vam jih tako predstavljamo v nadaljevanju. Podjetniki se radi določajo za računovodstvo minimax, saj tovrstne storitve opravlja kakovostno in po ugodni ceni.

Dolgoročna in kratkoročna sredstva

Najprej razjasnimo razliko med dolgoročnimi in kratkoročnimi sredstvi. Dolgoročna sredstva so tista, ki naj bi se v drugo obliko spremenila v obdobju, daljšem od enega leta. Gre za razne patente, računalniške programe, zgradbe, opremo, naložbene nepremičnine, naložbe v vrednostne papirje in podobno. Po drugi strani kratkoročna sredstva predstavljajo taka sredstva, ki naj bi se preoblikovala v obdobju, ki je krajše od enega leta. Večinoma gre za material, kratkoročne poslovne terjatve, končne izdelke, kratkoročne finančne naložbe in podobno.

Značilnost sredstev je, da imajo svoj vir. Obveznosti do virov sredstev so sestavljene iz kapitala (gre za lastni kapital) in dolgove (gre za tuj kapital).

Bilanca stanja

Kaj pa je bilanca stanja? Ta je sestavljena iz dveh delov in sicer iz aktive, ki predstavlja vire, ter pasive, ki predstavlja obveznosti do teh virov. Aktiva mora biti vedno enaka pasivi. V računovodstvu za evidentiranje poslovnih dogodkov uporabljamo knjigovodske listine, ki jih delimo na notranje in zunanje. Za vsako listino je treba vedeti dvoje; kdo jo lahko pripravi oziroma podpiše ter kako se naj jo knjiži. Vsak dogodek, do katerega pride tekom poslovanja, se knjiži kot spremembo (dobro ali breme).

Opredmetena osnovna sredstva in amortizacija

Razjasnimo še pojem opredmetenih osnovnih sredstev. Gre za sredstva, ki so v lasti podjetja ali v finančnem najemu. Uporabljajo se pri ustvarjanju proizvodov in prihodkov. Uporabljamo jih več kot eno poslovno leto. S tem, ko ta sredstva porabljamo, se trošijo, zato nastajanju teh stroškov pravimo amortizacija.

Nekatera sredstva nimajo neke življenjske dobe, zato jih ne moremo amortizirati. Gre za zemljišča in stavbe pod spomeniškim varstvom. Amortizacija pomeni za podjetje odhodek, ni pa to odliv denarja.

Računovodstvo minimax vam ne bo v pomoč le pri razjasnitvi teh in ostalih pojmov, ampak tudi pri hitrem in kvalitetnem opravljanju računovodskih storitev.

Virtualna pisarna vam prinaša številne prednosti

Razmišljate o najemu virtualne pisarne? Potem je spletna stran virtualnapisarna.si prava izbira za vas! Za kaj v bistvu gre pri virtualni pisarni? Ko se odločite, da boste registrirali svoje podjetje, se morate odločiti o številnih stvareh. Recimo o tem, kako boste poimenovali svoje podjetje. Skladno s standardno klasifikacijo dejavnosti morate opredeliti, s katero dejavnostjo ali več njih se boste ukvarjali. Določiti pa morate tudi poslovni naslov. Gre za pomemben podatek, saj je viden vsem potencialnih strankam, ki o vas poizvedujejo preko spleta. Gre za to, da živimo v časih, ko je konkurenca v vseh panogah velika. Stranka se bo, če bo imela na izbiro več možnosti, odločila za sodelovanje s tistim podjetjem, ki jo bo lokacijsko bolj ustrezalo. Poleg tega pa se podjetij, katerih sedež se nahaja v večjih mestih, drži boljši sloves. Ljudje jim avtomatično laže zaupajo.

Prednosti, ki jih pridobite z najemom poslovnega naslova

Veliko samostojnih podjetnikov svojo dejavnost opravlja od doma. Tukaj pa se lahko zaplete. Če stanovanje, v katerem živite, ni vaše, potem morate najprej od lastnika (najemodajalca oziroma staršev ali drugih sorodnikov) pridobiti dovoljenje, iz katerega je razvidno, da vam lastnik dovoli, da poslujete na želenem naslovu. Če tega dovoljenja ne pridobite, potem podjetja ne morete odpreti na želenem naslovu. Kaj v tem primeru? Rešitev je virtualnapisarna.si. Na tak način pridobite poslovni naslov ponudnika, za kar plačate le nekaj deset evrov na mesec.

Poleg tega vam storitev virtualnapisarna.si omogoča tudi ločeno prejemanje pošte, kar je lahko dobrodošlo za lažje ločevanje zasebnega in poslovnega. Poleg tega pa tudi možnost najema prostora za sestanke z morebitnimi strankami ali poslovnimi partnerji. To je lahko več kot dobrodošlo, saj vsi vemo, da domač naslov ni najbolj primeren za tovrstne obiske. Preveč domače okolje lahko vodi do tega, da se stranka ne bo počutila dobro, ne boste izpadli profesionalno. Poleg tega pa gre lahko za motnjo tudi za ostale družinske člane, ki morajo prilagoditi svoje dejavnosti v času, ko imate poslovne obiske. V sklopu najema poslovnega naslova enostavno rezervirate termin, ko bi se želeli sestati s stranko in tako pokažete, da ste vredni zaupanja ter naredite dober vtis na drugo osebo.