Monthly Archives: January 2011

Razlike med osebnimi družbami, kapitalskimi družbami in samostojnim podjetnikom – USTANOVITEV

Predstavljamo vam prvi del objave Razlike med osebnimi družbami, kapitalskimi družbami in samostojnim podjetnikom, kjer vam bomo predstavili razlike pri ustanovitvi omenjenih družb.

V obdobju gospodarske krize je veliko ljudi izgubilo svojo zaposlitev in temu sledi vprašanje: kaj sedaj, kako zaslužiti potrebni denar za preživetje? Velikokrat je iskanje druge službe v konkurenčni dejavnosti izguba časa, saj v času krize

Podjetnik skozi čas

Skozi zgodovino je zaradi podjetnikov vedno padla kakšna nova pregrada in s tem so se širila obzorja. Vse, kar je novega na svetu, so nekoč odkrili ali naredili podjetni ljudje. Največji dosežek podjetnikov, gledano skozi zgodovino je, da je danes svet eden. Ta dosežek je plod vseh tistih, ki so jih gnali različni motivi, da so hoteli najprej zvedeti, kaj

Kako podjetnik zmanjša stroške?

Podjetnik, ki začenja na novo velikokrat opravlja vse naloge – tako tiste za katere je usposobljen, kot tudi takšne, ki mu povzročajo preglavice in zanj porabi veliko preveč časa.

Predstavljamo vam 3 nasvete kako delati manj in hkrati zaslužiti več.

1. Vodite evidence dela, planirajte svoje delo in delo svojih sodelavcev.

Podjetnik mora znati pravilno ovrednotiti vse stroške. Vedeti mora

Lastnosti uspešnega podjetnika

Lahko sicer rečemo, da je nekdo rojen podjetnik, vendar se nihče zares ne rodi kot podjetnik. Za uspešnega podjetnika se je potrebno usposobiti in si privzgojiti tudi določene lastnosti in navade. Vsakdo ima lahko dobro idejo, vendar to še ne zagotavlja uspeha. Vince Orza, dekan poslovne šole na Oklahomski Univerzi pravi: “Uspešen podjetnik ima globoko v sebi zakoreninjeno željo po

Osnovne funkcije podjetništva

Podjetnik je prisoten in pomemben v celotni zgodovini človeštva. Podjetništvo je obstajalo že v času antičnega Rima, v srednjeveški Kitajski ter v vseh obdobjih srednjega veka v Evropi.

V današnjem času smo nagnjeni k urejanju in delitvi in temu se ne izogne niti podjetništvo. Poskusi delitev podjetniških funkcij so številni, tako kot so številne tudi funkcije, ki se jih podjetništvu

Podjetništvo v teoriji

Pomen podjetnika in podjetništva se je skozi zgodovino spreminjala in kljub temu, da je v zadnjih tridesetih letih pojem podjetništva eden najbolj zanimivih v ekonomski literaturi, tako za akademike kot snovalce ekonomske politike, si strokovnjaki še vedno niso enotni pri pomenu podjetništva in njegovih številnih funkcij. A. Štrukelj v svoji magistrski nalogi zapiše, da sodobne teorije, podjetništvo prikazujejo predvsem skozi