Monthly Archives: February 2011

Razvoj ženskega podjetništva

Dandanes žensko podjetništvo ni nič nenavadnega, kljub temu, pa se manj žensk kot moških odloča za podjetniško pot. Vsekakor pa se žensko podjetništvo pridno širi, tako v razvijajočih ekonomijah kot tudi v že razvitih ekonomijah.

V Sloveniji so se pojavili začetki sodobnega podjetništva konec osemdesetih let in v začetku devetdesetih let, torej na prehodu iz socialističnega v tržno gospodarstvo. S

Razlike med osebnimi, kapitalskimi družbami in samostojnim podjetnikom – POVZETEK

V zadnjem delu objav Razlike med osebnimi, kapitalskimi družbami in samostojnim podjetnikom vam predstavljamo zgolj kratek povzetek.

Osebna družba:

  1. Za obveznosti družbe jamčijo družbeniki neomejeno z vsem svojim osebnim premoženjem.
  2. Po zakonu ni obvezen minimalni osnovni kapital.
  3. Manj zahtevni formalnopravni postopki glede statusa.
  4. Enostavno upravljanje.
  5. Cenejša ustanovitev in manj stroškov pri poslovanju.

Kapitalska družba:

  1. Družba jamči z vsem svojim premoženjem,

Razlike med osebnimi, kapitalskimi družbami in samostojnim podjetnikom – PRENEHANJE

V današnjem času hitrih sprememb se vsak dan rodi mnogo novih podjetij, hkrati pa jih mnogo tudi preneha, saj je današnje poslovno okolje precej negotovo in zato mnogim podjetjem neprijazno. V tej objavi vam bomo na kratko predstavili na kakšen način prenehajo osebne družbe in kapitalske družbe ter kako s.p. preneha opravljati dejavnost.

Tudi osebne in kapitalske družbe imajo svoj

Razlike med osebnimi, kapitalskimi družbami in samostojnim podjetnikom – POSLOVANJE

Tokrat se bomo posvetili razlikam med osebnimi, kapitalskimi družbami in samostojnim podjetnikom, ki nastanejo pri poslovanju.

Osebne družbe in poslovanje

Posle osebnih družb so dolžni voditi vsi družbeniki hkrati, vendar se lahko vodenje poslov z družbeno pogodbo prenese na enega ali več družbenikov. Vsak družbenik je upravičen zastopati družbo in brez soglasja drugih družbenikov ne more prosto razpolagati s svojim

Razlike med osebnimi, kapitalskimi družbami in samostojnim podjetnikom – ODGOVORNOST

Ko se nekdo odloči, da bo postal podjetnik mora razmisliti kakšna organizacijska oblika je zanj najbolj primerna. V prejšnji objavi z naslovom Razlike med osebnimi, kapitalskimi družbami in samostojnim podjetnikom – USTANOVITEV smo povzeli nekaj lastnosti ustanovitev različnih organizacijskih oblik. Tokrat pa vam bomo predstavili ključne razlike v odgovornosti ustanoviteljev različnih organizacijskih oblik.

Pri izbiri organizacijske oblike se morate vprašati: