Monthly Archives: March 2011

Uspešen podjetnik – njegova osebnost in njegove lastnosti

Osebnost je relativno trajna, stabilna in edinstvena celota duševnih, vedenjskih in telesnih značilnosti posameznika in predstavlja zaokroženi vzorec relativno trajnih značilnosti, na podlagi katerih se posameznik loči od ostalih v družbi. Strukturo posameznikove osebnosti tvorijo temperament, značaj, sposobnosti in zmožnosti ter motivacija. Našteti elementi povezujejo osebnost v celoto in so med drugim del lastnostih, ki so ključne za uspeh podjetnika.

Uspešen podjetnik – podjetniško okolje

Podjetniški uspeh je primarno odvisen predvsem od podjetnika, ki z osebno motivacijo, osebnostnimi lastnostmi, spretnostmi in znanjem dosega željen konkurenčni položaj svojega podjetja. Podjetnikov je veliko in njihove lastnosti so različne, vendar lahko določimo glavne dejavnike, ki vplivajo na uspešnost podjetnika. V nadaljevanju vam predstavljamo 6 dejavnikov, ki vplivajo na podjetnikovo uspešnost:

  1. Podjetniško okolje
  2. Podjetnik, njegova osebnost in njegove lastnosti

Lastnosti žensk podjetnic

Želja biti sam svoj gospodar je tisto, kar vodi podjetnike in podjetnice po vsem svetu, da sprejmejo družbena, psihološka in finančna tveganja ter trdo delajo za zagon in razvoj novega podjetja. V nadaljevanju vam predstavljamo nekaj tipičnih lastnosti ženskih podjetnic in kako se le te razlikujejo od moških podjetnikov.

Nekaj lastnosti žensk podjetnic:

  • podjetnice so bolj racionalne od podjetnikov,
  • niso