Monthly Archives: August 2011

Subvencija za samozaposlitev

Zavod RS za zaposlovanje v okviru spodbujanja podjetništva ponuja subvencijo v višini 4.500 eur. Pomoč se imenuje subvencija za samozaposlitev in znaša 4.500 eur. Do subvencije so upravičene brezposelne osebe, ki se odločijo za eno od oblik samozaposlitve (s.p., d.o.o, kulturni delavci…).

Kako priti do subvencije?

Prvi pogoj na poti k pridobitvi subvencije je vpis v evidenco brezposelnih oseb oz. prijava na zavodu za zaposlitev. Ko se prijavite, vam je dodeljen osebni svetovalec za zaposlitev, pri katerem ste običajno naročeni dober mesec po vpisu v evidenco. Nato zavod prične z izvajanjem dveh aktivnosti, ke se jih morate udeležiti:

  1. Pomoč pri samozaposlitvi  in
  2. Subvencija za samozaposlitev.

Po vseh opravljenih obveznostih vam svetovalec (dodeljen s strani Zavoda) dodeli vlogo za pridobitev subvencije, ki jo oddate na Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Vlogo morate predložiti najkasneje v 30-ih dneh od datuma samozaposlitve. Samozaposliti se morate najkasneje v 90-ih dneh od zaključka delavnice za samozaposlitev. Iz evidence brezposelnih pa se je potrebno odjaviti najkasneje v 8-ih dneh od datuma samozaposlitve.

Kaj pa potem, ko vam Zavod odobri subvencijo?

V kolikor postanete upravičeni do subvencije morate nato poslati zahtevek za izplačilo sredstev subvencije. Zavod vam sredstva nakaže na poslovni TRR podjetja v katerem je bila izvedena samozaposlitev. Subvencijo nato lahko porabite za vse, kar je v povezavi s poslovanjem vašega podjetja.

Vaša naloga ohraniti samozaposlenost vsaj dve leti. V kolikor vam to ne uspe, morate vrniti sorazmerni del subvencije za samozaposlitev ob upoštevanju dolžine samozaposlitve.

Do subvencije niso upravičene osebe:

  • ki so v zadnjih 5 letih izkoristile ta ukrep (šteje se 5 let  od dneva oddaje vloge).
  • ki se samozaposlijo izven območja Republike Slovenije.
  • ki se samozaposlijo v okviru gospodarskega subjekta, ki je ustanovljen več kot 3 mesece pred izvedeno samozaposlitvijo.
  • ki se samozaposlijo na področju kmetijskih dejavnosti – primarne kmetijske proizvodnje, sektorjev ribištva in ribogojstva, premogovništva.

Vir: Zavod mladi podjetnik

Majhno podjetje, majhen proračun

Podjetništvo je posel, kjer udeleženci potrebujejo sredstva. V nadaljevanju vam predstavljamo 3 načine, kako lahko kot mladi podjetnik prihranite denar.

Vsak podjetnik, predvsem tisti, ki vodijo manjša podjetja si želijo, da bi lahko zagnali posel z neomejenimi količinami sredstev. Vendar to ni realnost.

V kolikor ste tudi vi eden izmed podjetnikov, ki bi radi začeli s  svojim poslom, vendar nimate veliko sredstev si preberite naslednje tri nasvete:

1. Predprodaja ali letna naročnina

Za zagon podjetja potrebujete veliko sredstev, toliko več, v kolikor proizvajate izdelke. Lahko se zgodi, da investitorji nimajo posluha za vašo idejo in posojilo pri banki ne pride v poštev – takrat se lahko zatečete k svojim strankam. Prodaje letno naročnino in si na tak način zagotovite denar v naprej.

Pri takšnem načinu pridobivanja sredstev bodite pozorni, da bodo vaše stranke dobile vse kar ste jim obljubili.

2. Neplačana praksa

Mnogo študentov išče izkušnje bolj kot dobro plačilo. Najemite študente in jim ponudite veliko znanja in izkušenj za nizko plačilo. Prav tako lahko nudite neplačano (oz. manj plačano) delo za prakso.

3. Sami prevzemite urejanje financ

V kolikor vaš posel stoji in se na področju financ ne dogaja skoraj nič, razen tega, da se kopičijo eni in isti računi, ste (z veliko truda in previdnosti) sposobni voditi finance sami. Vsekakor pa vodenje financ prepustite strokovnjakom takoj, ko bo vaš posel začel cveteti.

vir: smallbizbee.com

7 napak, ki jih delajo podjetniki začetniki

Vodenje zasebnih in poslovnih financ ter podjetja hkrati je velik izziv. V nadaljevanju si preberite nekaj tipičnih napak, ki jih delajo podjetniki začetniki pri upravljanju z zasebnimi financami.

1. Prevelika investicija

Prva napaka je vsekakor prevelika investicija v posel. Veliko podjetnikov začetnikov porabi preveč denarja za veliko pisarno, za visokotehnološko opremo, itd. Na tak način se vam lahko zgodi, da porabite vse svoje prihranke še preden ste prodali prvi produkt.

Zapomnite si: nikar ne trošite denarja za nekaj, kar ni absolutno nujno.

2. Varčevanje pri pravnih in računovodskih svetovanjih

Velikokrat podjetniki varčujejo pri pravnih, računovodskih in knjigovodskih storitvah. Nič ni narobe če ste varčni, vendar bodite pozorni, da vas kasneje to ne bo stalo preveč denarja, časa ali celo vašega posla. Za potrebe določenih storitev se raje obrnite na strokovnjake, ki imajo na tem področju že veliko izkušenj.

3. Varčevanje na svoji plači

Veliko podjetnikov prav vsak evro nameni svojemu podjetju in si ne izplačuje nikakršne plače. Likvidnost je vsekakor pomembna za posel in širitev podjetja, vendar se stavri zapletejo, ko z denarjem podjetja plačujete najemnino in hrano.

Nasvet: izplačujte si vsaj minimalno plačo, raavno zadosti, da boste lahko prišli skozi mesec in na tak način ločili zasebne in poslovne finance.

4. Ne pozabite na „črni” scenarij

Mladi podjetniki so velikokrat mnenja, da so nepremagljivi. Vsekakor ni nič narobe s samozavestjo, vendar mora biti podjetnik vedno pripravljen tudi na najhujše.

5.Nikar ne mešajte zasebnih in poslovnih financ

6. Uporaba osebne kreditne kartice v poslovne namene

Ko vam banka ne odobri kredita nikar ne začnite uporabljati osebnih kreditnih kartic. Na tak način vas bo mikalo, da kupujete stvari, ki jih ne potrebujete. Prav tako obstaja nevarnost revizijskega pregleda, kjer se določene postavke ne bodo ujemale.

7. Preveliko zapravljanje

Neizkušeni podjetniki mnogokrat ob prvem večjem uspehu podjetja prično nenadzorovano zapravljati denar. Dogaja se, da na tak način podjetnik uniči podjetje, saj so lahko naslednji meseci slabi za posel in denar neha pritekati v blagajno.

Vir: entrepreneur.com

Podjetništvo v Sloveniji

Raziskava GEM je pokazala, da strokovnjaki ocenjujejo višjo podporo pri poslovni, pravni in strokovni ter tudi fizični infrastrukturi podjetništva v Sloveniji, kot drugje po Evropi. Žal pa takšna podpora ne velja za okvire vladne politike.

Vpliv različnih tipov podjetništva se glede na posamezne razvojne stopnje gospodarstva in družbe spreminja, vendar podjetništvo kot tako je vselej pomembno, saj zagotavlja in omogoča razvoj.

O pomenu podjetništva vsekakor ni dvoma, se pa vse prepogosto tudi pozablja, da podjeme ustanavljajo posamezniki. Ti posamezniki živijo in delajo v zelo različnih ekonomskih, socialnih, kulturnih in političnih okoljih, kar pomembno določa njihova hotenja in ravnanja.

Svetovno podjetništvo se prepleta na različnih ravneh razvitosti nacionalnih gospodarstev, ki jih razvrščamo v »faktorska« (factor-driven), »učinkovitostna« (efficiency-driven) in »inovacijska« (innovation-driven). Slovenija se po doseženi stopnji razvitosti, merjeni z družbenim bruto proizvodom na prebivalca, uvršča med inovacijska gospodarstva.

Podjetniške lastnosti so redka dobrina, ki ni enakomerno porazdeljena med prebivalstvom. Ne gre samo za osebnostne lastnosti, znanja in veščine, ampak tudi za želje in hotenja. Posameznik lahko razpolaga z vsem potrebnim znanjem in veščinami, vendar pa je odločitev za podjetništvo njegova osebna odločitev. Na posameznikovo odločitev pa pomembno vpliva družbeno, ekonomsko in kulturno okolje v posamezni državi.

Pri primerjavi povprečnih ocen v Sloveniji in Evropi so pri GEM zaznali, da izvedenci v Sloveniji višje kot v povprečju v Evropi ocenjujejo poslovno, pravno in strokovno ter tudi fizično infrastrukturo, pa tudi višje in visokošolsko izobraževanje za podjetništvo v programih formalnega izobraževanja in usposabljanja. V povprečju bolje kot v Evropi sta prav tako ocenjena okvirja, ki se nanašata na notranji trg. Je pa okvir, ki ga slovenski izvedenci ocenjujejo precej nižje, kot v povprečju izvedenci v ostalih evropskih državah, okvir vladnih politik, v smislu podpore za razvoj novih in rastočih podjetij, pa tudi izobraževanje na stopnji do srednješolskega izobraževanja.

Vir: GEM (Global Entrepeneurship Monitor Slovenia)