Monthly Archives: February 2012

Tudi podjetništvo se razvija in spreminja – za novo generacijo bo potreben nov način vodenja

Podjetništvo se spreminja: pomen interneta je močno narasel. To dokazuje tudi mednarodna raziskava izvedena na študentih in mlajših zaposlenih je pokazala, da več kot polovica mladih ni pripravljena živeti brez interneta in v kolikor bi bili primorani izbirati med internetom in avtomobilom, bi izbrali raje internet.

Danes je v podjetništvu fleksibilnost zelo pomembna. V zgoraj omenjeni raziskavi sta dva od