Monthly Archives: June 2012

Subvencije za podjetnike, ki bodo zaposlovali težje zaposljive delavce

Podjetništvo je lahko, v kolikor nimate dovoljinvesticij oz. finančne pomoči, precej zahtevno. Predstavljamo vam javno povabilo Zaposli.me, preko katerega lahko pridete do subvencije za zaposlitev težje zaposljivih delavcev. Zavod RS za zaposlovanje je na spletni strani objavil novo javno povabilo Zaposli.me, na katerem tržni delodajalci lahko pridobijo subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki se težje zaposlijo. Predvidenih je 5.318 subvencioniranih zaposlitev.

Kdo se lahko prijavi?

Na povabilo se lahko prijavijo tržni delodajalci, ki so v preteklem poslovnem letu več kot polovico prihodkov ustvarili s prodajo blaga ali storitev na trgu in izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo.

Za obdobje 2012–2014 je na voljo 21,275 milijona EUR: 85 % teh sredstev financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (ESS), 15 % sredstev pa je zagotovljenih iz proračuna RS.

Povabilo je odprto do porabe sredstev

Delodajalci na javno povabilo lahko predložijo ponudbe za subvencionirano zaposlitev brezposelnih od odprtja od objave do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 30. oktobra 2013.

Kdo velja za težje zaposljivega?

Na javnem povabilu lahko delodajalci pridobijo subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so invalidi, starejši od 50 let, dolgotrajno brezposelni ali imajo stalno prebivališče na območju Pokolpja (v občinah Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič ali Metlika).

Za pridobitev subvencije morajo brezposelni v celoti ustrezati vsaj eni od omenjenih ciljnih skupin, ki so podrobneje opredeljene v javnem povabilu. Delovno razmerje mora trajati neprekinjeno najmanj eno leto za polni delovni čas (40 ur na teden) oziroma za krajši delovni čas (v skladu odločbo o invalidnosti).

Višina subvencije

Subvencija za zaposlitev s polnim delovnim časom znaša 4.000 EUR (oziroma sorazmerno manj za zaposlitev s krajšim delovnim časom v skladu z odločbo o invalidnosti) in se izplača delodajalcem v enkratnem znesku po zaposlitvi brezposelne osebe.

Pred oddajo ponudbe na javno povabilo morajo delodajalci najprej prijaviti prosto delovno mesto pri območni službi Zavoda za zaposlovanje. Po prijavi prostega delovnega mesta Zavod napoti k delodajalcu brezposelne osebe iz ciljne skupine povabila nato pa delodajalec izbere ustreznega kandidata.

Po opravljenem izboru kandidata lahko delodajalec predloži ponudbo za subvencionirano zaposlitev na pristojno območno službo Zavoda.

Vir: ess.gov.si

Podjetništvo se začne pri podpori staršev

So najboljši prijatelji mladega podjetnika res njegovi starši? V obdobju podjetniških začetkov je za posameznika najbolj pomembna podpora družine: vse od kapitala za start-up pa do moralne podpore.

Predstavljamo vam šest stvari, ki so dvema mladima podjetnikoma iz ZDA pomagale pri uspehu v podjetništvu – stvari, ki so navdušile njuno mamo, da je verjela v njiju in jima pomagala:

1. Dokazala sta ji, da si podjetništva zares želita in da zgolj zasledujeta svojo življenjsko strast.

2. Staršem sta pokazala, da sta odločna in imata plan. Držala sta se začrtanih ciljev in s tem pokazala predanost poslu.

3. Ne glede na to, ali jima je posamezen cilj spodletel ali ne, sta pokazala, da si želita nadaljevati.

4. Bila sta pozitivna in ne glede na padce tudi ostala pozitivna.

5. Cenila sta timsko delo. Hitro sta ugotovila svoje in partnerjeve slabosti in prednosti in jih izkoristila v dobro posla.

6. trdo delo se je odrazilo z uspehom. Nič ne prepriča bolje, kot začetni uspeh – tako starši dobijo še večje zaupanje in vi lahko s tem posledično dobite še več podpore.

Vir: entrepreneur.com