Monthly Archives: September 2012

Katero obliko podjetja lahko izberemo?

Mladi podjetniki se pogosto soočajo z vprašanjem, katero obliko podjetja izbrati. Predstavljamo vam vse možne oblike.

Samostojni podjetnik (s.p.) je za mnoge prva oblika opravljanja dejavnosti. Od podjetnika ne zahteva finančnega vložka, prav tako so tudi prispevki razmeroma nizki.

Družba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) je v svetu in Sloveniji najpogostejša in najbolj razširjena pojavna oblika gospodarske družbe. Je pravna oseba in je samostojni nosilec pravic in obveznosti v pravnem prometu, pri čemer za prevzete obveznosti jamči le do višine lastnega premoženja.

Družba z neomejeno odgovornostjo (d. n. o.) je ena manj poznanih in razširjenih pravnoorganizacijskih oblik. Je osebna družba dveh ali več oseb, ki so odgovorne za obveznosti družbe z vsem svojim premoženjem.

Komanditna družba (k. d.) je primerna predvsem za majhna in srednje velika podjetja. Njena posebnost je različen pravni položaj njenih družbenikov, ki so razdeljeni v dve kategoriji glede na njihovo odgovornost.

Socialno podjetje (so. p.) je oblika podjetniške dejavnosti, ki v Evropski uniji zaposluje že okrog 10 odstotkov delavcev, v slovenski pravni red pa je možnost ustanovitve prišla s sprejetjem zakona o socialnem podjetništvu marca 2011.

Delniška družba (d. d.) je po svojem gospodarskem in pravnem pomenu na prvem mestu. Je družba, ki ima osnovni kapital razdeljen na delnice. Predstavlja jo pravna oseba, kar pomeni, da je le-ta samostojni nosilec pravic in obveznosti v pravnem prometu.

Fundacija je lahko organizirana v različnih pravnoorganizacijskih oblikah. Besedo fundacija lahko v imenu ali firmi uporabljajo zgolj pravne osebe, ki so ustanovljene za splošnokoristne ali dobrodelne namene in tega ne opravljajo kot pridobitno dejavnost.

Zavod je pravna oseba javnega ali zasebnega prava ustanovljena za opravljanje nepridobitne dejavnosti. Ne predvideva ustanovnega kapitala, saj zavod ni namenjen opravljanju pridobitne dejavnosti.

Kako lahko dejavnost opravljamo kar v svojem stanovanju?

Podjetniki, še posebej na začetku svoje poslovne poti, pogosto nimajo dovolj denarnih sredstev za najem poslovnih prostorov. Zato se odločijo kar za opravljanje dejavnosti v lastnem stanovanju. Za kaj mora podjetnik pri tem poskrbeti?

V kolikor ste etažni lastnik večstanovanjske hiše, morate poskrbeti, da ne motite stanovalcev pri mirni rabi stanovanj in ne povzročate čezmerne obremenitve skupnih delov večstanovanjske stavbe. Dejavnost se sme opravljati samo v delu stanovanja in ne v celotnem stanovanju.

Za opravljanje dejavnosti mora etažni lastnik pridobiti soglasje solastnikov, ki imajo več kot tri četrtine solastniških deležev. Nujno pa morajo dati soglasje etažni lastniki vseh posameznih delov, katerih zidovi ali stropi mejijo z njihovo stanovanjsko enoto. Ob začetku opravljanja dejavnosti v delu stanovanja mora etažni lastnik o tem obvestiti tudi upravnika.

Najemniki stanovanja morate paziti tudi na določbe najemne pogodbe, ki vam kakršnokoli dejavnost lahko prepoveduje. Pridobiti boste morali tudi soglasje lastnika, s katerim vam bo ta dovolil opravljati dejavnost v njegovem stanovanju.