Monthly Archives: February 2013

Prednosti in slabosti podjemne pogodbe

Podjemna pogodba je zaradi širokega nabora poslov, za katere se lahko uporablja, v praksi zelo uporabna. Bistveni značilnosti podjemne pogodbe sta samostojnost podjemnika in njegova odgovornost za dogovorjen rezultat posla. Ne zadošča le, da se je podjemnik trudil doseči rezultat, ampak je pogodba veljavno izpolnjena šele, ko je rezultat tudi dejansko dosežen. To sta dve najbolj prepoznavni značilnosti, ki ločita …