Monthly Archives: March 2013

Ime podjetja

Zakon o gospodarskih družbah firmo podjetja opredeljuje kot ime, ki ga uporablja podjetje za poslovanje. Pri izbiri imena oz. firme je potrebno paziti na upoštevanje nekaterih pravil: izjem in omejitev.

Pomembno je, da se ime podjetja jasno razlikuje od firm drugih gospodarskih družb. Ime mora biti v slovenskem jeziku, ne sme vsebovati imen ali znakov tujih držav in mednarodnih organizacij. …

Podjemna pogodba

Podjemna pogodba oziroma pogodba o delu je pogodba, ki jo skleneta podjemnik (npr. delavec) in naročnik (npr. podjetnik). S pogodbo se podjemnik zaveže, da bo opravil določeno delo, naročnik pa, da bo za opravljeno delo plačal.
Podjemna pogodba

Podjemna pogodba se lahko sklene tudi zgolj ustno, saj zanjo ni predpisana nobena oblika, kljub vsemu pa vam priporočamo sklepanje omenjene pogodbe …