Monthly Archives: May 2013

Kako pomembno je zunanje okolje za podjetništvo?

Ena izmed najbolj znanih in pogosto uporabljenih analiz v podjetništvu je zagotovo PEST analiza. Ta analiza je nujna predvsem, ko podjetnik vstopa na tuje trge ali z njimi želi poslovati. Analiza nas namreč privede do tega, da bolj podrobno spoznamo makroekonomske razmere na določenem trgu.

Investitor Blaž Kos pove: “V sklopu analiziranja poslovnega okolja podjetja delimo dejavnike na notranje in …

Slepota ni ovira za podjetništvo

Podjetnik Boštjan Štefanič je kljub slepoti ustanovil svoje računovodsko podjetje in prejšnji mesec podpisal pogodbo s prvo stranko, ki nima pomislekov in povsem zaupa v njegovo znanje in strokovnost.

Boštjan si je več let iskal službo, vendar mu ni uspelo. Ker tudi inštitucije niso pokazale dovolj posluha za njegove težave, je vzel stvari v svoje roke. Odpru je svoje podjetje …