Monthly Archives: November 2013

Subvencija za samozaposlitev v letu 2013

Subvencija za samozaposlitev je denarna spodbuda za osebe, ki imajo dobro poslovno idejo in si želijo odpreti podjetje ali obrt. Subvencijo bodočim podjetnikom dodeli država, pristojen organ za dodeljevanje subvencij za samozaposlitev pa je Zavod RS za zaposlovanje. Preden se odločite zaprositi za subvencijo za samozaposlitev je priporočljivo, da se seznanite z vsemi pogoji in obveznostmi, ki jih boste imeli kot prejemnik te subvencije. Toda v angleško govorečih deželah radi pravijo, da »nobeno kosilo ni brezplačno«, prav ta pregovor pa velja tudi v tem primeru.

Subvencija za samozaposlitev kot spodbuda

Subvencija za samozaposlitev lahko mladim in novim podjetnikom olajša delo v prvih mesecih samozaposlitve. Višina subvencije je trenutno 5.000 EUR, po prejemu (denar prejmete v obdobju od enega do treh mesecev po odobritvi) pa jo lahko porabite za vse stroške, ki so povezani s poslovanjem. Če imate torej dober poslovni načrt, jasno zastavljene cilje in natančno veste, kaj in kako želite delati, vam lahko subvencija za samozaposlitev zelo koristi. Subvencija za samozaposlitev pa ni edina spodbuda, ki jo država ponuja novim samozaposlenim podjetnikom in obrtnikom. Od 1.7.2013 je mogoče tudi zaprositi za delno oprostitev plačila prispevkov, to pomoč pa je mogoče koristiti tudi, če ste prejemnik subvencije za samozaposlitev. Continue reading