Monthly Archives: December 2013

Socialno podjetništvo

Kaj je socialno podjetništvo?

Danes se verjetno velikokrat srečamo z raznimi oblikami gospodarskih dejavnosti. Seveda je dobro, da poznamo vse oblike oziroma vsaj osnovne oblike gospodarske dejavnosti. Ste že slišali za socialno podjetništvo? Kaj to pomeni? Socialno podjetništvo je namreč tako imenovan spekter gospodarskih dejavnosti, ki pa sicer niso del javnega sektorja. Pravzaprav ni del niti zasebnega sektorja, saj je praviloma v lasti deležnikov. Primarni namen socialnega podjetništva je ustvarjanje dobička. Zakaj? Socialno podjetništvo namreč spodbuja celotno delovanje ter tako imenovana skupna vlaganja v ljudi. Gre za prostovoljno delo ter krepitev družbene solidarnosti. Socialno podjetništvo namreč išče vedno znova tiste inovativne poslovne rešitve za znane socialne, gospodarske, okoljske ter druge probleme. Zaradi nizkega dobička zasebni sektor nima interesa zaposlovati ranljive skupine ljudi na trgu. Socialno podjetništvo odpisa nova delovna mesta ravno za takšne ljudi. V mislih imamo predvsem invalide, brezposelne osebe, starejše nezaposlene osebe ter ostale ljudi, ki nimajo službe. Socialno podjetništvo namreč v enem stavku zagotavlja večanje sreče med ljudmi ter družbene blaginje. Continue reading