Monthly Archives: August 2014

Faktoring podjetjem omogoča finančno varnost in stabilnost

Faktoring je drugo ime za odkup nezapadlih terjatev, ki podjetjem predstavlja enega glavnih in učinkovitih vir kratkoročnega financiranja, saj odpravlja tveganje neplačevanja s strani kupcev.

Faktoringa se poslužujejo tako manjša kot hitro rastoča podjetja, ki  z njegovo pomočjo v poslovanje vnašajo varnost, stabilnost in predvidljivost, pa tudi kreditno sposobna podjetja, ki v faktoringu vidijo način za izboljšanje svoje bonitetne ocene.…

Zakaj je fokus pri razvoju poslovne ideje tako pomemben?

Mladi podjetniki imajo pogosto izjemno veliko število poslovnih idej in velikokrat se nepremišljeno zaženejo z eno, ali celo z večimi izmed njih naenkrat. Čim prej želijo vse izmed njih uresničiti in z njimi začeti služiti denar ali ustvarjati blagovno znamko.

Seveda sta zagnanost in želja po uspehu zelo pomembni kvaliteti, ki ju mora imeti vsak podjetnik, toda hitenje se v …

Upravljanje terjatev prinaša številne ugodnosti

Upravljanje terjatev je sklop storitev, ki jih v podjetju Achilles za svoje stranke opravljamo z vso odgovornostjo. Tako lahko namesto vas poskrbimo za vodenje knjigovodstva, spremljanje plačilnih rokov in bonitete vaših kupcev ter obenem pospešimo unovčevanje vaših terjatev.

Pri tem uporabljamo tako telefonsko kot tudi pisno opominjanje, s katerim vam prihranimo čas, ki ga lahko namenite bolj koristnim opravilom ter …