Monthly Archives: December 2014

Izterjatev: delo za profesionalce

V Sloveniji je popularna plačilna nedisciplina, zato imamo večkrat delo z izterjatvami do naših dolžnikov. Če nastopamo kot upniki, moramo znati izterjati dolgove naših dolžnikov čim hitreje, vendar tako, da s tem ne bomo uničevali možnosti za nadaljnje sodelovanje. Ko imamo opravka z zapadlimi terjatvami, moramo znati na čim pametnejši način izterjati dolg. Proces izterjave je lahko zapleten in je lahko izveden na veliko različnih načinov, kateri je boljši, pa je odvisno od situacije. Pri tem moramo poznati pravice ter obveznosti obeh vpletenih, ter čim več informacij o dolžniku. Zato morajo podjetja imeti zaposlene strokovnjake, ki se spoznajo na izterjatve. Kljub temu se žal podjetja sama trudijo z izterjavami dolgov, s katerimi se ukvarjajo zaposleni, ki imajo druge zadolžitve in pomanjkljivo znanje.

Seveda si ogromno srednjih in majhnih podjetij ne more privoščiti še enega zaposlenega, ki se bo ukvarjal le z izterjatvami, zato tukaj na pomoč lahko priskočijo podjetja specializirana za to področje. Ker se ta podjetja profesionalno ukvarjajo z vsemi vrstami izterjatev lahko z manj časa in denarja dosežejo boljše rezultate. V drugih državah je to že povsem normalno, pri nas pa se podjetja bojijo previsokih stroškov ali pa mislijo, da bodo sama najboljše rešila problem. Šele ko se enkrat odločijo za izterjavo najeti specializirano podjetje, vidijo da se to še najbolj plača. Poleg tega, da imajo profesionalci boljši pristop, bodo na dolžnike delovali tudi psihično, ko boste skupaj podpisali pogodbo in bodo že zaradi tega prej pripravljeni plačati svoje dolgove.

Ta podjetja se ukvarjajo tudi s faktoringom in odkupom zapadlih terjatev, pri čemer kot podjetje dobimo povrnjen dolg še preden ga dolžnik izplača. Če imate za plačevanje dolgov zaposlene profesionalce ali najeto podjetje, ne boste samo bolj učinkoviti ampak boste prihranili tudi na času, denarju in najpomembneje, vaših živcih.

Fizioterapija na domu

Fizioterapija se lahko izvaja na najrazličnejših lokacijah. Tako so fizioterapevti zaposleni v zdravstvenih domovih, bolnišnicah, rehabilitacijskih centrih, zasebnih ambulantah, zdraviliščih in še bi lahko naštevali. V določenih okoliščinah pa se izvaja tudi fizioterapija na domu in takrat se fizioterapevt zaradi najrazličnejših razlogov odpravi kar k pacientu domov, saj le ta ne more sam priti do zdravstvene ali druge ustanove, ki fizioterapijo izvaja

Fizioterapija na domu pride v poštev predvsem pri starejših in nepokretnih ljudeh, pri gibalno oviranih, pri tistih, ki okrevajo po možganski kapi, pri ljudeh z osteoporozo, prt tistih z živčno-mišičnimi obolenji… Skratka, nabor ljudi, ki fizioterapevta pokličejo kar na dom, je zelo velik.

Seveda pa ima taka oblika zdravljenja tako dobre kot slabe plati. Dobre so predvsem te, da pacientu ni treba skrbeti glede prevoza, vaje pa izvaja kar v prijetnem domačem okolju in jih temu primerno lahko tudi prilagaja. Tako je vadba lahko tudi bolj funkcionalno usmerjena, pacient pa potem določene vaje lahko izvaja tudi sam. Slabe plati pa se tičejo predvsem fizioterapevtskih pripomočkov in opreme, ki jih pacienti običajno nimajo doma. Gre za razne žoge, mize, masažne naprave, bradlje… Tako terapija vedno ne more biti izpeljana tako, kakor bi bila v ambulanti, kjer bi imel fizioterapevt na voljo vsa razpoložljiva sredstva. Na domu pa jo je potrebno temu primerno tudi prilagoditi. Za mnoge pa je največja ovira ta, da je fizioterapija na domu v večini primerov plačljiva in si je tako ne morejo privoščiti.

Najbolj pogoste oblike vadbe, ki se izvajajo doma so dihalne vaje, razgibavanja in vaje za krepitev. Pacienti se s strokovno pomočjo in nasveti učijo tudi hoje ali pa jo skušajo izboljšati, tako s pripomočki kakor brez njih. Učijo se usesti, vstati, obračati, leči v posteljo in vstati iz nje. Skratka vaje na domu so izjemno funkcionalne, prilagojene tudi samemu ambientu, zaradi pomanjkanja opreme pa včasih tudi nekoliko okrnjene. Vsekakor pa so za paciente, ki stanovanja ne morejo zapustiti, prava rešitev in zelo dobrodošle.

Coworking iz Peruja v Slovenijo

Da je Slovenija odličen prostor za poslovanje, se zavedajo tudi tujci. Podjetnik Jose Antonio Morales, ki sicer prihaja iz Peruja, v Sloveniji pa že živi eno desetletje, se je odločil da bo v Prekmurju, natančneje v Murski Soboti odprl coworking center. Za tiste, ki ne veste, Coworking je skupni pisarniški prostor, v katerem delajo podjetniki iz različnih ali podobnih tržnih niš. Njihova prednost je poleg nizke cene izmenjava idej in posledično pogled na poslovanje z drugih zornih kotov.

Omenjeni perujski podjetnik se je odločil, da bo prostor za skupno delo namenil tako mladim, kot starejšim. Prekmurje slovi kot gospodarsko zaspan del Slovenije, zato je tudi kar nekaj nezadovolnjega prebivalstva. Novi prostori bodo zato idealni za vse, ki želijo nekaj spremeniti na podjetniškem področju, predvsem za mlajše, ki se, ker ne vidijo priložnosti za uspeh, vse bolj izseljujejo.

Novi prostori za skupno delo bodo bolj natančno na Lendavski ulici. Tam je od Nove Ljubljanske banke perujski podjetnik dobil 100 kvadratnih metrov velike prostore. Pri tem velja omeniti, da niti prostori, niti novi centri niso financirani s strani države ali Evrope, Perujec je v vse to investiral zasebna sredstva in je tako vso tveganje prevzel na sebe. Kdaj točno se bo enter odprl, se še ne ve. Za enkrat išče prostovoljce, ki bi mu pomagali pri projektu. Če bo šlo vse po načrtu, pa bi coworking center lahko že zaživel v začetku prihodnjega leta.

To bo vsekakor dobra spodbuda in motivacija za vse tamkajšnje prebivalce, ki si želijo imeti svoj posel. Hkrati pa je ta zgodba prav tako dobra motivacija za vse druge investitorje, da poskusijo s podobnimi projekti tudi drugod po Sloveniji.