Monthly Archives: January 2015

Socialno podjetništvo pod novim ministrstvom

Kot trdijo na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in druge možnosti, je socialno podjetništvo z letošnjim letom prišlo v pristojnost Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Pojem socialnega podjetništva je med novejšimi, a se je koncept takšnega poslovanja pri nas hitro uveljavil in je že malokdo, ki ga ne pozna. V uradni evidenci je bilo proti konci leta 2014 registriranih kar 62 socialnih podjetij. V Sloveniji socialno podjetništvo sodi med prednostna področja države, saj pomaga gospodarstvu z novimi delovnimi mesti in prenašanjem znanja. Država bo spodbujala ustanavljanje rast in razvoj socialnih podjetij ter krepitev njihove mreže, z namenom pridobivanja družbenega dobička. Poudarek bo tudi na inovativnosti poslovanja.

Razlika med socialnim in navadnim podjetjem je v njihovih motivih. Pri prvem je motiv pomoč pri družbenih, ekonomskih in ekoloških problemih. Skratka njegov namen ni ustvarjanje čim večjega dobička, temveč ustvarjanje delovnih mest, opravljanje družbeno koristnih dejavnosti, a vse to po tržnem delovanju, kar pomeni, da na trg vstopijo na enak način kot navadna podjetja, vendar nato dobička ne delijo med lastnike, ampak ga investirajo nazaj v podjetje. Velik poudarek je tudi na spodbujanju sodelovanja in prostovoljnem delu med ljudmi.

Socialno podjetje lahko ustanovijo nepridobitne pravne osebe. To so društva, zavodi, ustanove, gospodarske družbe ter zadruge. Njihov namen ustanovitve ne sme biti pridobivanje dobička in deljenje premoženja. Država ima kar nekaj inštrumentov, s katerimi pomaga pri spodbujanju socialnega podjetništva in tudi merjenju uspeha izboljšanja zaposlitvenih možnosti, pridobivanja sposobnosti, znanj, veščin in splošnemu družbenemu prispevku. Več si lahko preberete na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Na kratko o poslovnem računu

Če razmišljate o ustanovitvi novega podjetja, morate poleg poslovnega načrta in raziskave trga razmisliti o poslovnem računu, katerega vrsta je odvisna od vrste podjetja. Pri slednjem se lahko odločite za s.p. ali za d.o.o. Grobo rečeno, je razlika med njima ta, da imate pri samostojnem podjetju lahko odprt kar osebni račun za namene poslovanja, vendar mora biti ta kljub temu ločen od vašega dejanskega osebnega računa, medtem ko morate imeti pri d.o.o. dejansko odprt poslovni račun. To je zato, ker samostojni podjetnik odgovarja z vsem svojim osebnim premoženjem, pri družba z omejeno odgovornostjo pa podjetnik odgovarja le z denarjem, ki je last podjetja. Prav tako podjetnik ne mora kar vzeti denarja iz d.o.o. za svoje osebne potrebe, medtem kot to pri s.p. lahko stori.

Ker se tipa obeh podjetij med seboj razlikujeta, se razlikuje seveda tudi način za odprtje novega poslovnega računa. V primeru d.o.o. morate za odprtje podjetja imeti že neko količino vrednosti začetnega kapitala. Ker brez podjetja ni poslovnega računa, začetni kapital naložite na začasni poslovni račun. Tega pri s.p. ni potrebno, ker tam pač ne potrebujete začetnega kapitala.

Na trgu je veliko ponudnikov, kjer lahko odprete svoj račun za poslovanje. Kateri ponudnik bi bil za vas najprimernejši je odvisno od primera do primera, pa tudi od časa do časa, saj se konkurenca vedno spreminja po svoji ponudbi. Vsekakor pa boste imeli, ne glede na to, kje boste račun odprli, za to dodatne stroške. Strošek poslovnega računa ne bi smelo biti preveč za vaše podjetje (mesečno okoli 15 evrov). Stroški se seveda z vsako izvedeno transakcijo višajo.

V objavi se nismo preveč spuščali v to, kateri bančni ponudniki so najboljši za svojo ceno, zatorej naj to vprašamo kar vas bralce, katere banke se vam zdijo najboljše za odprtje računa za poslovno rabo?