Monthly Archives: January 2015

Socialno podjetništvo pod novim ministrstvom

Kot trdijo na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in druge možnosti, je socialno podjetništvo z letošnjim letom prišlo v pristojnost Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Pojem socialnega podjetništva je med novejšimi, a se je koncept takšnega poslovanja pri nas hitro uveljavil in je že malokdo, ki ga ne pozna. V uradni evidenci je bilo proti konci leta …

Na kratko o poslovnem računu

Če razmišljate o ustanovitvi novega podjetja, morate poleg poslovnega načrta in raziskave trga razmisliti o poslovnem računu, katerega vrsta je odvisna od vrste podjetja. Pri slednjem se lahko odločite za s.p. ali za d.o.o. Grobo rečeno, je razlika med njima ta, da imate pri samostojnem podjetju lahko odprt kar osebni račun za namene poslovanja, vendar mora biti ta kljub …