Monthly Archives: May 2015

Danes je zadnji rok za plačilo prispevkov

Podjetniki morate do 15. v mesecu plačati prispevke  za samozaposlitev za mesec april. V kolikor imate računovodjo, vam bo to uredil on, zato ste lahko brez skrbi, v nasprotnem pa boste morali za plačilo poskrbeti sami.

Gre za prispevke v minimalni višini 330,15 evra, in sicer za prispevke za:

  • obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
  • obvezno zdravstveno zavarovanje,
  • starševsko varstvo