Monthly Archives: May 2015

Coworking – več glav več ve

Pred pol leta sem se pridružila coworking ekipi, ki deluje v mojem domačem kraju, saj sem bila vedno prepričana, da je izmenjava mnenj in idej lahko koristna za nekoga, ki bi sicer svoje delo opravljal doma, zaprt med štirimi stenami. Pri delu od doma je največja težava namreč prav v tem, da se kot podjetnik počutiš osamljenega in izoliranega – nenazadnje nimaš med odmorom niti kave s kom spiti.

Coworking skupina, v kateri delujem, združuje podjetnike, ki se ukvarjamo s precej raznolikimi posli. To pomeni, da si širim obzorja glede področij, ki jih poprej nisem poznala, hkrati pa se seveda veliko pogovarjamo tudi o podjetniških priložnostih – raznih razpisih, sofinanciranjih, množičnem financiranju, ki je uveljavljeno v tujini in pri katerem imajo tudi naši inovativni podjetniki že kar nekaj uspehov.

Coworking mi tako odpira nove poti, na katere morda sama niti pomislila ne bi, seveda pa je že prinesel tudi nekaj dodatnega posla.

Danes je zadnji rok za plačilo prispevkov

Podjetniki morate do 15. v mesecu plačati prispevke  za samozaposlitev za mesec april. V kolikor imate računovodjo, vam bo to uredil on, zato ste lahko brez skrbi, v nasprotnem pa boste morali za plačilo poskrbeti sami.

Gre za prispevke v minimalni višini 330,15 evra, in sicer za prispevke za:

  • obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
  • obvezno zdravstveno zavarovanje,
  • starševsko varstvo in
  • zaposlovanje od osnove, od katere plačujejo prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.