Monthly Archives: November 2015

Pripravništev v šolstvu ne bo več

Ne glede na to, da se je število povpraševanj po pripravništvu v zadnjih letih povečalo, je vlada ukinila pripravništva v šolstvu. Na voljo bo po novem razpis, s katerim bo vlada podelila 300 delovnih mest, a z velikimi omejitvami bo ta dostopen za le peščico.

Podobno se bodo ukinila tudi vsa volonterska pripravništva, vse to pa pri mladih prinaša veliko skrbi glede tega, kako bodo v prihodnosti sploh lahko dobili zaposlitev. Kdor bi rad postal učitelj, pa nima strokovnega izpita, namreč zelo težko pride do službe, saj je konkurenca huda in obstaja precej takšnih kandidatov, ki se prijavijo na isto delovno mesto, hkrati pa že imajo opravljen strokovni izpit.

Problematične so tudi zahtevane izkušnje: kar od 6 do 10 mesecev dela je potrebnih, da se lahko človek prijavi na opravljanje strokovnega izpita. Brez izkušenj pa bo le redko katera ustanova zaposlila kateregakoli kandidata.

Sicer imajo kandidati na voljo še delo v naslednjih oblikah: nadomeščanje nekoga, ki je na bolniški / porodniški, delo v knjižnicah, delo v drugih strokovnih šolah v šoli…

V prejšnjih letih se je pripravništvo (plačano ali voluntersko) izkazalo za odlično rešitev za mlade učiteljstva željne kandidate. Lani jih je na ta način dobivalo izkušnje 800 oseb, v prejšnjih letih pa do 600. 

Tudi barvno tiskanje dokumentov je lahko ekonomično

Ljudje se velikokrat sprašujejo, kako bi lahko dokumente in ostale stvari printali bolj ekonomično. Stroški printanja so namreč lahko precej visoki in v času, ko vsakdo skuša čimbolj privarčevati, marsikdo pomisli tudi na to področje. Predvsem je govora o stroških kartuš (barvnih in črnobelih), a dejstvo je, da obstajajo načini, kako lahko tudi te zmanjšamo na sprejemljivo raven. Seveda je prvi korak pri zmanjševanju gotovo ta, da najprej ugotovite, koliko mesečno/letno sploh namenite printanju. Tako si boste lažje določili cilj in se ga tudi držali.

V nadaljevanju vam ponujamo nekaj odličnih nasvetov, prav vsi so preverjeni in delujejo, a le, če se jih strogo držimo.

– izberite tiskalnik, ki ima že v osnovi nizko ceno tiskanja. A pazite, mnogi tiskalniki so na videz varčni, porabijo tudi manj barve (glede na informacije, ki jih dobite v specifikacijah naprave), a ob nakupu je treba najti podatek, kolikšna je pravzaprav cena kartuš za dotični printer. Medtem ko so kartuše za nekatere printerje izjemno drage, pa so druge lahko bistveno cenejše. Pozanimajte se torej za ceno na posamezni naprintani papir – barvni ali črnobeli. Šele tedaj boste lahko presodili, ali gre za napravo, ki nudi ugodno črnobelo in barvno tiskanje, ali ne.

– kupite takšen tiskalnik, ki vam bo omogočal takšno printanje, kot ga potrebujete. Ali se večkrat poslužujete storitev pri raznih profesionalnih kopirnicah, kot je na primer tiskanje kvalitetnejših brošur ali izročkov? V tem primeru velja presoditi, ali se splača kupiti nekoliko kvalitetnejšo napravo, ki bo omogočala tudi to.

– tiskalnik mora nujno omogočati dvostransko tiskanje. Večina novejših printerjev, ki se prodajajo, sicer to že dovoljuje, a še vedno se najdejo nekateri modeli, ki tega ne omogočajo. Prepričajte se, da ne boste kupili prav takšnega, saj boste tako lahko prihranili pri nepotrebnih stroških nakupa dodatnega papirja, hkrati pa bo vaše početje tudi bolj okolju prijazno.

– vprašajte se, ali morate dokumente sploh natisniti. Velikokrat natisnemo marsikaj samo zato, ker lahko, čeprav teh dokumentov potem sploh ne potrebujemo. A s tem, da se vprašamo o smotrnosti, lahko prihranimo tako pri črnilu kot tudi pri papirju. Dolgoročno so lahko prihranki precejšnji.

– preverite nastavitve pri printerju. Večina jih omogoča enostavno nastavljanje nastavitev, ki so nam najbolj pogodu. Tako se lahko odločimo za splošno varčno tiskanje (ki je sicer nekoliko manj kvalitetno, a porabi manj črnila), ob posebnih primerih, ko potrebujemo kvalitetnejše natiske, pa izberemo bolj kvaliteten način tiskanja.

Kaj pravzaprav je pavšalna obdavčitev?

Samostojni podjetniki dostikrat razmišljajo o tem, ali bi bila za njih bolj primerna pavšalna obdavčitev. Gre za obdavčitev, pri kateri višina davka raste sorazmerno z rastjo prihodkov, v veljavo pa je stopila leta 2013, z nekaterimi spremembami pa je bila uveljavljena leta 2015.

Predvideva:

  • da lahko vsi s.p.-jevci (oziroma pravne osebe), ki v koledarskem letu dosežejo do 50.000 evrov prihodkov in se odločijo za obdavčitev po normiranih dohodkih, v tem letu uveljavljajo 80 odstotne normirane odhodke;
  • da se ta znesek dvigne do 100.000 evrov prihodkov, če je lastnik družbe obvezno socialno zavarovan oz. ima stalno zaposlenega vsaj 1 sodelavca;

Ne glede na izbiro načina obdavčitve pa morajo podjetja (pravne osebe, razen s.p.!) še vedno voditi dvostavno knjigovodstvo ter posredovati AJPES-u vse izkaze za državno statistiko. Enako se sicer priporoča tudi s.p.-jevcem, čeprav to zanje ni obvezno, a jim lahko pomaga pri javnih naročilih, razpisih, posojilih, kreditih…

Ne glede na to, da imeti računovodstvo za s.p. torej ni obvezno, pa se vseeno priporoča. Z računovodjo podjetje namreč pridobi pomočnika, svetovalca, ki se na to področje dobro spozna. Pri izbiri pavšalne obdavčitve tako lahko s.p. na koncu konča tako, da mora plačati davek, čemur bi se s pomočjo dobrega računovodstva podjetje lahko zlahka izognilo!

Mestna občina Celje spodbuja podjetništvo z razpisom

V Uradnem listu je bil objavljen razpis, s katerim bo Mestna občina Celje dodelila nepovraten denar podjetnikom. Gre za 7 ukrepov na 7 različnih področjih:

  • Ukrep 1: sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij,
  • Ukrep 2: sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka
  • Ukrep 3: sofinanciranje obrestne mere za obstoječe kredite,
  • Ukrep 4: sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov,
  • Ukrep 5: sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest,
  • Ukrep 6: sofinanciranje zagona podjetij v inkubatorjih in tehnoloških parkih,
  • Ukrep 7: sofinanciranje stroškov promocije in internacionalizacije podjetništva.

Do sredstev so upravičena vsa podjetja ali fizične osebe, ki imajo poslovni/stalni naslov prijavljen v občini Celje. Za fizične osebe razpis velja le v primeru, da bodo sredstva porabili za samozaposlitev. Skupaj bo podeljenih 0,3 milijona evrov, največ za prva dva ukrepa.

Če ste zainteresirani, se morate prijaviti še do 14.11., ko poteče rok za prijavo.