Monthly Archives: November 2015

Pripravništev v šolstvu ne bo več

Ne glede na to, da se je število povpraševanj po pripravništvu v zadnjih letih povečalo, je vlada ukinila pripravništva v šolstvu. Na voljo bo po novem razpis, s katerim bo vlada podelila 300 delovnih mest, a z velikimi omejitvami bo ta dostopen za le peščico.

Podobno se bodo ukinila tudi vsa volonterska pripravništva, vse to pa pri mladih prinaša veliko

Tudi barvno tiskanje dokumentov je lahko ekonomično

Ljudje se velikokrat sprašujejo, kako bi lahko dokumente in ostale stvari printali bolj ekonomično. Stroški printanja so namreč lahko precej visoki in v času, ko vsakdo skuša čimbolj privarčevati, marsikdo pomisli tudi na to področje. Predvsem je govora o stroških kartuš (barvnih in črnobelih), a dejstvo je, da obstajajo načini, kako lahko tudi te zmanjšamo na sprejemljivo raven. Seveda je …

Kaj pravzaprav je pavšalna obdavčitev?

Samostojni podjetniki dostikrat razmišljajo o tem, ali bi bila za njih bolj primerna pavšalna obdavčitev. Gre za obdavčitev, pri kateri višina davka raste sorazmerno z rastjo prihodkov, v veljavo pa je stopila leta 2013, z nekaterimi spremembami pa je bila uveljavljena leta 2015.

Predvideva:

  • da lahko vsi s.p.-jevci (oziroma pravne osebe), ki v koledarskem letu dosežejo do 50.000 evrov

Mestna občina Celje spodbuja podjetništvo z razpisom

V Uradnem listu je bil objavljen razpis, s katerim bo Mestna občina Celje dodelila nepovraten denar podjetnikom. Gre za 7 ukrepov na 7 različnih področjih:

  • Ukrep 1: sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij,
  • Ukrep 2: sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka
  • Ukrep 3: sofinanciranje obrestne mere za obstoječe kredite,
  • Ukrep 4: sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov,
  • Ukrep 5: sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih