Monthly Archives: May 2016

Bistvo obrtne dejavnosti na kratko

Dejavnost podjetja, ki je klasificirana kot obrtna, je proizvodna ali storitvena dejavnost, ki deluje glede na individualna naročila v majhnih obsegih in za dosego le-teh ne uporablja avtomatiziranih strojev oziroma delovnih procesov, ter se v večini z dejavnostjo ukvarja lastnik na trajni ravni. Dejavnosti za obrtne določuje posebna lista, ne glede na to pa je pomembno, kdo in kako dejavnost …