Monthly Archives: May 2016

Zakaj opustitev službe in sledenje sanjam ni mačji kašelj

Pri 25 boste imeli dobro plačano službo, ki vas ne bo osrečevala ali pa se boste ukvarjali z nečim, ki v vas zbuja strast in vas neizmerno razveseljuje, ampak vam ne bo zagotavljalo rednega prihodka. Ko pričnete z delom, boste z mislimi bolj pri denarju. Koliko zaslužite bo vaša primarna misel. Kar je popolnoma naravno. Ljudje prihajamo iz različnih okolij. Prav gotov se zavedate kako je težko shajati brez denarja, zlasti v študijskih časih. Velikokrat je potrebno pretrpeti lakoto, da lahko normalno opravljate študijske obveznosti, se odrekati lastnim užitkom in podobno. Ampak na neki točki boste imeli privilegij izbirati med denarjem in razlogom. Spraševali se boste, ali je to kar počnete res tisto kar si želite početi do konca življenja. Postavljali si boste cilj za ciljem, dokler ne pridete do točke, kjer se vam bo zdelo vse zaman. Kar naenkrat pa ne boste imeli več načrta, vizije. To bo znak, da je čas za spremembo. Čeprav ste si prizadevali, da zaslužite čim več denarja in preskrbite družino, boste postavljeni pred zid. Odločiti se boste morali ali boste šli s to potjo naprej in tvegali osebno življenjsko nesrečo ali pa boste naredili spremembo na vašem delovnem področju.

S časom se boste naučili, da tisto kar vas je osrečilo, vas bo tudi spremenilo. Rasli boste, iskali boste nove priložnosti. In skozi čas, ko boste v letih se boste ponovno spraševali ali ste ravnali prav? Ste v življenju počeli tisto kar vas veseli. Seveda je na določeni točki vse drugo bolj pomembno kot pa vaše počutje, na primer otroci in njihove potrebe. Zato bo vprašanje ali ste v življenju ravnali prav vedno prisotno. Ne glede na to kako boste preživeli vaše življenje, vedno bo vprašanje o ravnanju prisotno. Ne moremo se ga otresti. Ampak kakor koli že, če se lahko vprašate ali ste v življenju počeli pravilne stvari, se dobro odločali, potem verjetno ste. Sicer ne bi imeli možnosti takšnega razmišljanja.

Bistvo obrtne dejavnosti na kratko

Dejavnost podjetja, ki je klasificirana kot obrtna, je proizvodna ali storitvena dejavnost, ki deluje glede na individualna naročila v majhnih obsegih in za dosego le-teh ne uporablja avtomatiziranih strojev oziroma delovnih procesov, ter se v večini z dejavnostjo ukvarja lastnik na trajni ravni. Dejavnosti za obrtne določuje posebna lista, ne glede na to pa je pomembno, kdo in kako dejavnost upravlja, da je upravičen do naziva obrtnika.

Obrtna dejavnost: dovoljenje

Za opravljanje dejavnosti je potrebno pridobiti obrtno dovoljenje, poleg tega pa tudi pravico do opravljanja obrtne dejavnosti na podlagi potrebne strokovne izobrazbe, v nekaterih izrednih primerih pa je dovoljenje možno pridobiti tudi brez strokovne izobrazbe, v takih primerih pogoje ugotavlja Obrtniško podjetniška zbornica Slovenije po postopku iz pravilnika. Dovoljenje lahko pridobi samostojni podjetnik ali gospodarska družba z omejeno odgovornostjo, z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba in delniška družba in ob izpolnjevanju pogojev glede na obrtni zakon tudi obrtna zadruga. V primeru spremembe podatkov, ki se nahajajo na dovoljenju, je imetnik dolžan le-te sporočiti na OOZ, zadolžen na območju, kjer je sedež firme, v roku 15. dni. V kolikor se pristojni OOZ spremeni, se vlogo za spremembo podatkov poda pri tistem, ki je pristojen na območju novega sedeža podjetja. Ko je vloga za dovoljenje pravilno sestavljena in oddana zbornici in so vsi pogoji izpolnjeni, bo dovoljenje izdano najpozneje v 15 dneh. Za določene izdelke, ki se jih izdeluje ročno (umetniško in oblikovalsko), se s strani zbornice izda tudi certifikat, s katerim se potrdi, da gre za izdelek domače in umetnostne obrti.

Odjava

V primeru, da imetnik dovoljenja z dejavnostjo zaključi, je dolžan v roku osmih dni sporočiti odjavo iz obrtnega registra. V primeru, da se spremeni imetnik, je prvotni imetnik vseeno dolžan dejavnost odjaviti, ker obrtno dovoljenje ni prenosljivo na drugo fizično ali pravno osebo. Občasno ali trajno lahko inšpekcijski organ prepove, da se opravlja obrtna dejavnost, v primeru trajne prepovedi se obrtno dovoljenje odvzame in imetnik je izbrisan iz obrtnega registra.