Monthly Archives: September 2016

Faktoring : odkup terjatev (podobnosti in razlike med storitvama)

Ste že slišali za faktoring? Faktoring odkup terjatev je besedna zveza, ki načeloma označuje odkup tistih terjatev, ki so že zapadle, medtem ko gre pri faktoringu za odkup računov oziroma terjatev, pri katerih rok plačila še ni potekel. Laiki pogosto zamenjujejo oba koncepta oziroma storitvi, zato vam na kratko predstavljamo faktoring, ki je v primerjavi z odkupom zapadlih storitev še vedno relativno neznana storitev, čeprav prinaša številne ugodnosti za podjetja različnih velikosti. Četudi morda v tem trenutku faktoring za vas ne pride v poštev, pa je vsekakor smiselno, da ste čim bolje poučeni o možnostih, ki jih imate. Morda se boste v prihodnosti znašli v situaciji, iz katere vas lahko reši prav faktoring. Seznanjenost z optimalnimi načini ukrepanja v določenih okoliščinah je namreč tisto, kar odlikuje vsakega uspešnega podjetnika.

Potek postopka in druge bistvene informacije   

Faktoring odkup terjatev, ki še niso zapadle načeloma izvajajo podjetja, na katera se lahko obrnete tudi takrat, ko vas zanima možnost odkupa že zapadlih terjatev. Tako lahko na enem mestu in enostavno izboljšate likvidnost svojega podjetja že v zelo kratkem času.

Prvi korak pri faktoringu je posredovanje računa, ki ste ga izdali stranki, tudi izbranemu ponudniku omenjene storitve. Sledi usklajevanje oziroma dogovor o višini provizije, ki je odvisna predvsem od obsega nezapadlih terjatev, za katere želite takojšnjo izplačilo, nato pa podpis pogodbe o odkupu računa. Plačilo večjega dela zneska na izdanem računu (običajno 80 odstotkov) lahko pričakujete v roku 3 dni, pogosto pa je plačilo izvedeno že naslednji delovni dan. Pri tem se morate upoštevati, da bo del zneska zadržal faktor, in sicer vse do takrat, ko bo stranka plačala račun. Tudi po tem pa bo faktor od zadržanih sredstev odštel provizijo za opravljeno storitev, ki pa je na srečo v večini primerov zelo nizka.