Monthly Archives: June 2017

Verižna kompenzacija je lahko koristna in vedno dobrodošla

Ljudje, ki se ukvarjajo s posli oziroma imajo lastno podjetje, so se prav gotovo soočali z raznovrstnimi finančnimi težavami, predvsem tedaj, kadar jim stranke oziroma kupci ne plačujejo redno oziroma z veliko zamudo. Takrat podjetniki oziroma podjetja zapadejo v začarani krog in le malokrat najdejo pravo rešitev.

Možna rešitev

Verižna kompenzacija je ena od možnih rešitev. Vendar pa morajo biti za izpeljavo verižne kompenzacije izpolnjeni nekateri pogoji. Nujni pogoji tovrstne kompenzacije so, da mora biti terjatev vsaj zajemna, terjatvi morata biti istovrstni, terjatev mora biti zapadla, terjatev mora biti iztožljiva ter terjatev mora biti likvidna in tudi resnična.

Nekatera podjetja nam tako nudijo hitro izvedbo kompenzacij, da lahko vzdržujemo dobro likvidnost, večjo gospodarsko aktivnost ter tudi zmanjšanje tveganja terjatve. Podjetja nam svetujejo profesionalno, diskretno in nas pri tem tudi nekako usmerjajo v prihodnost, ki je gotova.

Verižna kompenzacija je torej sestavljeni pravni posel, s katerim se stranke s pomočjo organizatorja med seboj dogovorijo, da bodo kompenzirale medsebojne terjatve v zaključeni krožni verigi z namenom, da obveznosti prenehajo brez nepotrebnega denarnega toka.

Mnoga slovenska podjetja rešujejo tovrstne težave

Več je slovenskih podjetij, ki se ukvarjajo tudi z dejavnostjo verižne kompenzacije. Ta so specializirana za upravljanje s terjatvami vseh vrst in oblik. Na njih in na vsa podjetja, ki se ukvarjajo s tem, se lahko obrnemo na več načinov. Prvi korak lahko naredimo, da gremo na njihovo spletno stran, kjer je npr. verižna kompenzacija več kot dobro predstavljena, in sicer so predstavljeni oziroma napisani tudi členi iz zakona, ki obravnava verižno kompenzacijo. Podjetju pa lahko pošljete tudi e-mail z vsemi vprašanji, ki se vam porajajo, ali pa jih pokličete preko stacionarnega telefona, ena od možnosti pa je tudi ta, da jih osebno obiščete.

Zanesljivo in ugodno fotokopiranje

Fotokopiranje je še vedno nujno opravilo za mnoge, ki poslujejo s papirjem. Temu se ni moč izogniti v pisarnah, šolah, uradih in podobnih delovnih mestih, kjer se redno uporabljajo dokumenti na papirju. Zaradi pogoste potrebe po kopiranju se v takšnih okoljih seveda najdejo kopirni stroji in druge naprave, ki omogočajo učinkovito delo. Morda je prav tu možnost za racionalizacijo poslovanja – kako zagotoviti zanesljivo in ugodno fotokopiranje?

Izbira kopirnega stroja

Tisti, ki pri svojem delu potrebujejo lasten kopirni stroj, lahko za varčno in zanesljivo dolgoročno poslovanje poskrbijo s premišljeno izbiro pisarniških naprav. Če se te uporabljajo predvsem za fotokopiranje, je seveda smiselno izbrati kopirni stroj in ne multifunkcijskih naprav, ki to omogočajo zgolj kot eno izmed možnosti. Specializirani kopirni stroji zagotavljajo bistveno boljšo učinkovitost. Pri delu ne bodo porabili toliko barve, delovali bodo hitreje, tudi končni natis bo boljši. Na dolgi rok prepričajo z zanesljivostjo in varčnostjo, kar je vsekakor ključnega pomena tako za zahtevne pisarniške uporabnike kot tudi za tiste, ki si preprosto želijo fotokopiranja brez nevšečnosti.

Alternative lastnemu kopirnemu stroju

Seveda lahko kopiramo tudi drugače kot z lastnim kopirnim strojem. Predvsem tisti, ki se s potrebo po kopiranju srečujejo le občasno, bodo rade volje pobrskali za alternativami, saj nakup specializirane naprave za občasno opravilo ne pride v poštev. Na srečo imajo tudi v tem primeru nekaj izbire. Ena izmed možnosti je koriščenje storitev profesionalnih tiskarjev, ki omogočajo ugodno in zanesljivo fotokopiranje s svojimi napravami. S tem so seveda povezani določeni stroški, a ti običajno niso pretirano visoki, še posebej, če so le občasni.

Druga možnost pa je najem kopirnega stroja, ki pride v poštev za tiste, ki potrebujejo kopiranje za določen projekt, a želijo imeti pri tem vso svobodo, ki jo sicer nudi lastni kopirni stroj. Tudi ta rešitev je v določenih primerih nadvse smiselna.

Značilnosti dobre blagovne znamke

Namen blagovne znamke je v prvi vrsti ta, da omogoča ločevanje med sorodnimi izdelki in storitvami na trgu ter preprečuje zlorabe. Seveda pa so znamke tudi odlično promocijsko sredstvo, česar se zavedajo tudi podjetja. Pravna zaščita je torej le en vidik znamke, drugi pa je promocija. Katere so značilnosti dobre znamke v tem oziru?

Edinstvenost

V duhu razločevanja med izdelki v istem segmentu se pri uspešnih blagovnih znamkah kot ključna lastnost izkaže edinstvenost. Seveda že predpisi določajo, da morajo biti blagovne znamke edinstvene in se znamk, ki so preveč podobne že registriranim, sploh ne da registrirati, a edinstvenost sega še dlje – najbolj uspešne znamke tudi na konkurenčnem trgu med seboj niso podobne, temveč se včasih močno razlikujejo. Odličen primer sta blagovni znamki Coca-Cola in Pepsi, ki konkurirata na trgu brezalkoholnih pijač – obe znamki sta zelo uspešni, a se močno razlikujeta v praktično vseh pogledih. Že rdeča in modra barva predstavljata močan kontrast, napis in drugi simboli pa prav tako ne kažejo podobnosti. Univerzalne znamke torej ni, posnemanje pa se ne izplača.

Preprostost

Verjetno je dobro znano, da morajo biti simboli, ki se uporabljajo za promocijo izdelkov in storitev, kar se da razumljivi in preprosti. Pretirano komplicirane podobe ne koristijo namenu blagovne znamke, vsaj ne v promocijskem smislu. Morda zapletena podoba res pritegne pogled in omogoča razlikovanje v primerjavi s konkurenco, a dolgoročno se takšni simboli ne uspejo uveljaviti.

Identiteta

Blagovne znamke so bistveno povezane s podjetjem. Posebej tista podjetja, ki imajo več blagovnih znamk, morajo skrbeti za to, da vse ustrezajo identiteti podjetja. Gre za obojestransko korist, saj blagovne znamke sooblikujejo identiteto podjetja, ta pa nato pomaga znamkam na trgu. Neprepoznavna blagovna znamka, ki je ni mogoče povezati s podjetjem, zato izpušča potencial in pogosto ni uspešna na dolgi rok.

Slovenska prestolnica velja za obljubljeno deželo raznih podjetnikov

Slovenska prestolnica velja za obljubljeno deželo raznih podjetnikov, ki vidijo mnoge prednosti, ki jih prinaša ugodna lokacija. Na eni strani imamo formalnosti, na primer poslovni naslov oziroma sedež podjetja, pri čemer je dobro imeti privlačen naslov, na drugi strani pa tudi dejanska lokacija dela pogosto močno prispeva k uspešnemu poslovanju. Ne glede na to, ali gre za dejanske poslovne prostore, virtualno pisarno ali coworking v Ljubljani, vedno je dobro biti v središču dogajanja.

Poslovni prostori v Ljubljani

Največ svobode imajo seveda tisti, ki si v prestolnici lastijo poslovne prostore. V tem primeru praktično ni omejitev, ki bi vplivale na poslovanje – brez težav lahko organizirate poslovne sestanke, sprejemate stranke in partnerje, nudite delovno mesto zaposlenim … Seveda pa so s tem povezani tudi znatni stroški, zaradi katerih se podjetniki pogosto raje ozirajo za alternativami.

Virtualna pisarna v Ljubljani

Ena izmed alternativ je virtualna pisarna. Ta zagotavlja ugleden poslovni naslov in sprejemanje pošte, ne pa tudi koriščenja fizičnih prostorov na tem naslovu. V mnogih primerih je to povsem dovolj, na primer za tiste, ki delajo od doma ali na terenu ter se s strankami in partnerji le redko srečujejo. V takšnih primerih je dovolj, da je podjetje registrirano na naslovu, ki zbuja zaupanje in ugled.

Coworking v Ljubljani

Tisti, ki želijo dejansko delati v prestolnici, bodo morda izkoristili coworking v Ljubljani. Za razliko od virtualne pisarne v tem primeru ni ugodnosti poslovnega naslova in sedeža podjetja, temveč lahko koristite dejansko delovno mesto. To je kot nalašč za tiste, ki prebivajo v Ljubljani in želijo delati v neposredni bližini, odlično pa je tudi za tiste, ki morajo biti pri delu vedno blizu svojih strank ali partnerjev. Coworking v Ljubljani prav tako ne zahteva posebej velikega finančnega vložka, zato je priljubljena rešitev za vse, ki potrebujejo ločeno delo za opravljanje svojega posla.