Monthly Archives: January 2018

Registracija s. p. je izjemno enostavna

Če ste torej na samem začetku ustanavljanja podjetja, potem se morate najprej pozanimati o osnovnih zadevah, ki vam bodo slej ko prej prišle na pot. Ena od pomembnejših je tudi registracija s. p. Gre za registracijo samostojnega podjetnika. Status tovrstnega podjetnika si namreč pridobimo z vpisom v Poslovni register Slovenije.

Podjetnik torej lahko začne opravljati dejavnost, ko je vpisan v Poslovni register

Postopek, ki ga zahteva registracija s. p., vodi ter prav tako o njem odloča Ajpes. Tu pa v resnici ne gre samo za postopek, ampak tudi za vpis sprememb podatkov in tudi vpisa prenehanja opravljanja dejavnosti podjetnika. Sam postopek oziroma registracija se izvede preko e-Vem. Zanj potrebujemo digitalno potrdilo. Lahko pa postopek oziroma registracijo s. p. izvedemo na eni od točk, ki se imenuje VEM.

Datum vpisa v Poslovni register Slovenije lahko določimo povsem sami, samo prijavo za registracijo s. p. pa moramo vložiti en dan pred datumom, ki ga želimo imeti za vpis. Možno pa ga je vložiti že prej, toda največ tri mesece pred želenim datumom vpisa. Podjetnik pri tem lahko prenese svoj s. p. na katero koli fizično osebo.

Postopek, ki ga zahteva registracija s. p.

Tovrstni postopek poteka po posebnih korakih. Najprej moramo pri sebi imeti veljavni osebni dokument ter davčno številko. Prav tako potrebujemo tudi overjeno izjavo lastnika objekta, če nismo lastnik objekta na poslovnem naslovu. Izjava mora dovoljevati, da lahko poslujemo na tem naslovu. Nato se izvede tudi prijava v poslovni register pri AJPES, prijava s. p. na FURS ter vložitev prijave podjetnika v obvezno socialno zavarovanje, če podjetnik ni že zavarovan iz delovnega razmerja za polni delovni čas.

Sledi sklep o registraciji, ki ga prejmemo na način, ki smo ga predlagali v prijavi. Nato je v ospredju odprtje poslovnega računa. V nadaljevanju pa je izjemno pomembno, da pridobimo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, v primeru, če se to zahteva od nas. Uredimo si še obvezno socialno zavarovanje, pristojni davčni urad pa moramo obvestiti o izbranem sistemu vodenja poslovnih knjig. Nato poskrbimo še za varnost in tudi zdravje pri delu.

Posebna oblika je popoldanski s. p.

Opravljanje dejavnosti kot popoldanski s. p. je primerno takrat, kadar gre za manjši obseg dejavnosti, ki ga opravljamo poleg redne zaposlitve pri drugem delodajalcu. Pri tem naj omenimo, da je pravni status pri rednem s. p. in popoldanskem s. p. popolnoma enak. Razlika je le v plačilu prispevkov za socialno varnost.