Monthly Archives: July 2018

normiranec

Kdo je normiranec?

Ste že slišali za izraz normiranec pa niste vedeli, za kaj točno gre? V tem članku vam bomo razložili, kaj to pomeni. Če se odločate za to, da bi postali samostojni podjetnik, boste ob registraciji podjetja potrebovali naslednje podatke: kako se bo podjetje imenovalo, s katero dejavnostjo se bo ukvarjalo, kje bo poslovni naslov podjetja in podobno. Priložiti boste morali tudi osebni dokument in ostala dokazila, ki so potrebna. Vprašali pa vas bodo tudi naslednje; ali boste odprli navadni s.p. ali boste normiranec.

Za normiranca je vse lažje

Navadni s.p. pomeni, da boste morali redno spremljati vse prihodke in odhodke, ki bodo nastali v podjetju. Odločiti se boste morali za eno izmed dveh možnosti; boste imeli enostavno ali dvostavno knjigvodostvo? Ob koncu leta boste na pdolagi vseh zbranih podatkov morali oddati tudi obsežno letno poročilo.

Normiranec ima bistevno manj skrbi. Podjetniki, ki se odločijo za tak način poslovanja, imajo lažje delo, saj morajo spremljati zgolj prihodke, medtem ko so odhodki samodejno določeni glede na skupne pridhodke; predstavljali naj bi 80 % prihodkov. To potegne s sabo marsikaj. Med drugim to, da jim ni treba voditi knjigovodstva. Ob koncu leta pa jim ni treba oddati obsežnega letnega poročila, ampak oddajo le enostavne davčne evidence, na podlagi katerih se določi osnova, od katere je treba plačati akontacijo dohodnine.

Normiranec ne mora biti vsak

Normiranec se splača biti predvsem tistim podjetnikom, ki pri poslovanju pričakujejo majhne odhodke (večinoma gre za storitvene dejavnosti), sicer se ne izplača. Po drugi strani pa je določena tudi zgornja meja letnih prihodkov, da se posameznik še lahko odloči za to, da je normiranec. Če pa je bila v prejšnjem letu ta meja presežena, potem v naslednjem koledarskem letu posameznik ne more dejavnosti več voditi na tak način, ampak se mora odločiti za navaden s.p.

Upamo, da smo vam v grobem uspeli razložiti, kaj torej pomeni biti normiranec in komu to lahko predstavlja dobro odločitev.