Monthly Archives: September 2018

izstavljanje računov

Kaj je sistem davčne blagajne in kako deluje?

Že nekaj časa je sistem davčne blagajne stalnica v svetu izdajanja računov. Gre za način izstavljanja računov, pri katerem se e-računi oziroma podatki o njih posredujejo direktno na Finančno upravo republike Slovenije. Na tak način FURS lažje nadzira to področje in pregleduje, če pride na tem področju do kakšnih nepravilnosti.

Da bi zavezanci e-račune lahko izstavljali prek davčne blagajne, si morajo zagotoviti ustrezno napravo ali pa na obstoječ računalnik ali tablico naložiti programsko opremo. Da bi lahko izdajali račune na tak način, si morate predhodno urediti tudi digitalno potrdilo, ki služi elektronskemu podpisovanju tovrstnih računov. Obvezna oprema je tudi majhen tiskalnik, ki služi tiskanju računov, ki jih nato lahko izročite stranki. Tiskalnik se z davčno blagajno poveže prek USB ali bluetooth povezave. Potrebno je imeti tudi stalen dostop do spleta. Uporaba davčne blagajne se začne s tem, da se vanjo vnese osnovne podatke o uporabniku in prostoru, kjer se bodo e-računi izdajali. Potem pa se enostavno izpolni predvidena polja in račun je izdan.

Vezana knjiga računov kot alternativa davčni blagajni

Problem se pojavi, če se računi izstavljajo na območju, kjer je internetna povezava slaba ali pogosto motena. Zaradi tega je lahko izstavljanje računov prek davčne blagajne moteno. Prav zato je zavezancem, ki živijo na območjih z neredno internetno povezavo, omogočeno, da se odločijo za izdajanje računov prek vezane knjige računov. V tem primeru gre za fizično izstavljanje računov, za kar internetna povezava ni potrebna.

Imetniki vezanih knjig računov morajo kljub fizičnem izstavljanju računov poskrbeti, da se podatki o njih prenesejo do FURS-a. Podatke lahko posredujejo enkrat na mesec, pri tem pa si lahko pomagajo z mini blagajno, ki je enostavna različica davčne blagajne. Uporabniki jo lahko brezplačno prenesejo na pametni telefon ali tablico. Uporaba je enostavna. Pri mini blagajni je prav tako potrebno imeti dostop do interneta in namensko digitalno potrdilo, da se boste lahko podpisali na posredovane račune.

registracija znamke

Kako poteka registracija blagovne znamke?

Registracija blagovne znamke je enostaven postopek, ki se ga priporoča vsem uspešnejšim podjetjem. Bistvo postopka je v zavarovanju pred konkurenco, ki bi pri poslovanju uporabljala enak ali zelo podoben logotip. To lahko podjetju škodo povzroči zato, ker nevedne stranke nakup opravijo pri konkurentu s prepričanjem, da gre za kakovostni izdelek, ki so ga prej že kupovale pri osnovnem podjetju. Na ta račun se osnovnemu podjetju znižajo prihodki od prodaje.

Postopek registracije

Registracija blagovne znamke poteka tako, da podjetje pri Uradu za intelektualno lastnino vloži prošnjo za zaščito. Ta mora vsebovati tri kopije logotipa, ki ga podjetje želi zavarovati. Vloga mora vsebovati tudi vse potrebne priloge in mora biti izpolnjena skladno s pravili. Ko Urad prejme prošnjo, najprej preveri, če je pravilno izpolnjena. V primeru, če je vloga pomanjkljiva ali če kaj manjka, potem pozove vložnika, da vlogo ustrezno dopolni.

V naslednjih fazi se preveri, če je registracija blagovne znamke v navedenem primeru sploh možna. Če so vsi pogoji za zaščito izpolnjeni, potem Urad za intelektualno lastnino na svojih spletnih straneh objavi podatke o predlagani blagovni znamki. Ob tem začne teči 90 dnevni rok. V tem času lahko kdorkoli, ki objavo opazi, vloži ugovor zoper registracijo. To je možno v primeru, če je predlagana znamka enaka ali zelo podobna že obstoječi registrirani znamki. Ko poteče obdobje treh mesecev in če ni bilo nobenega konstruktivnega ugovora, potem je znamka registrirana. Registracija nato velja za obdobje naslednjih 10 let. Vendar pa ima po preteku tega obdobja podjetje možnost, da prijavo podaljšuje v nedogled. Za zavarovanje znamke je treba plačati ustrezno pristojbino.

Registracija znamke v tujini

Postopek registracije, ki smo ga obravnavali, je aktualen edino v primeru, če nameravate znamko registrirati znotraj Slovenije. Če želite registracijo izvesti (tudi) za druge države, se morate v zvezi s tem pozanimati v želeni državi.

Preventiva je vsekakor boljša kot naknadni problemi, zato je vsekakor priporočljivo, da registracijo izvedete in se na tak način zaščitite pred konkurenco.