Category Archives: Ime podjetja

Kako odpreti s.p. na vem točki?

Odprtje s.p.-ja je enostaven postopek, ki ga je možno na VEM točki hitro izvesti. VEM točka sicer predstavlja lokacijo, kjer lahko opravimo razne storitve, vezane na odprtje podjetij, spremembo podatkov (ime, dejavnost itd), lahko pa izvedemo tudi njegovo zaprtje.

Ko se posameznik odloči, da bo odprl s.p., mora najprej pretehtati naslednje odločitve; Kako bo podjetje poimenoval, kakšen bo poslovni naslov podjetja in s katero dejavnostjo se bo ukvarjal?

Ime podjetja

Na VEM točki je treba povedati, za kakšno ime podjetja ste se odločili. Pri tem je to vsaj delno že določeno, saj je sestavljeno iz imena in priimka podjetnika. Poleg tega je zraven v imenu naveden še kratek opis dejavnosti, s katero se bo podjetnik vsaj v pretežni meri ukvarjal. Zraven je še predpona za s.p. Posameznik se lahko odloči, da bo zraven še domišljijsko ime, ki ga izbere sam.

Poslovni naslov

Na VEM točki je treba ob registraciji navesti tudi poslovni naslov. Gre za naslov, na katerem namerava podjetnik opravljati svojo dejavnost. Če je teh lokacij več, se lahko odloči za tisto, kjer se bo poslovanje odvijalo v pretežni meri. Lahko pa se podjetnik odloči tudi to, da bo poslovni naslov drugačen od tistega, kjer bo dejansko opravljal delo. Za to možnost se podjetnik odloči v primeru, ko najame virtualno pisarno. V tem primeru dejavnost še vedno opravlja od doma, poslovni naslov pa zaradi določenih razlogov najame drugje. Če stanovanje oziroma poslovni prostor, ki ga podjetnik navede ob registraciji, ni v njegovi lasti, mora zraven priložiti tudi dovoljenje s strani lastnika.

Dejavnost, s katero se bo podjetnik ukvarjal

Dejavnost ali več teh se na VEM točki določi glede na Standardno klasifikacijo dejavnosti, kjer so razvrščene vse dejavnosti, ki jih podjetnik lahko navede ob vpisu podjetja. Pravila so taka, da mora obstajati ena glavna dejavnost, poleg nje pa lahko podjetnik navede tudi dodatne, če želi delovati na različnih področjih. Za opravljanje nekaterih dejavnosti mora podjetnik izpolnjevati zahteve, ki so vezane nanje in priložiti ustrezna dokazila. Ne glede na to, katere dejavnosti podjetnik navede ob registraciji podjetja, jih lahko tekom poslovanja poljubno spreminja in dodaja.

4 najbolj vredne blagovne znamke na svetu

Podatki so povzeti z lestvice Forbes.com, kjer lahko najdete bolj razširjeno lestvico.

Poglejmo si, katere so najbolj vredne blagovne znamke na svetu. Tri najbogatejše znamke spadajo med informacijsko tehnološka podjetja, medtem, ko je od četrtega mesta naprej lestvica malenkostno bolj pestra, vendar še vedno prevladujejo informacijsko tehnološka podjetja. V nadaljevanju je za prva štiri mesta opisana blagovna znamka ter vrednost znamke. Od petega do desetega mesta so znamke le naštete.

  1. Apple – Vrednost znamke znaša 145,3 milijarde dolarjev. Za uspeh Appla je verjetno najbolj zaslužen Steve Jobs, ki je podjetje ustanovil. Jobsa so kasneje odpustili,  a je prišel nazaj, ko je bilo podjetje že v propadanju. Jobs je podjetje rešil in ga pripeljal med najbolj znane blagovne znamke. Po smrti Jobsa Apple poskuša nadaljevati svojo uspešno tradicijo s pametnimi napravami in drugimi tehnološkimi igračami.
  2. Microsoft – Vrednost znamke znaša 69,3 milijarde dolarjev. Približni toliko denarja pa naj bi imel v zasebnem premoženju tudi ustanovitelj znamke Bill Gates. Za bogastvo znamke so najbolj zaslužni osebni računalniki, ki so se z operacijskim sistemom Windows razširili pred koncem drugega tisočletja. Microsoft je zamudil na trgu pametnih telefonov, a svojo napako že uspešno rešuje, z Windows telefoni.
  3. Google – Vrednost znamke je 65,6 milijarde dolarjev. Google je pričel s spletnim iskalnikom in razširil svojo ponudbo na ogromno število drugih tehnoloških področij. Google ogromno stvari ponuja brezplačno, denar pa služi s targetiranim oglaševanjem. Ravno zaradi tega ga mnogi obtožujejo vohunjenja in vdiranja v zasebnost.
  4. Coca-cola – Ta znamka je edina med prvimi štirimi, ki ni iz tehnološkega področja. Coca-Cola, ali pri nas tudi Kokakola, je ena izmed najbolj priljubljenih pijač na svetu. Nekoč je vsebovala celo izvlečke koke, a so to sestavino izključili zaradi spornosti mamil. Vsebuje pa kofein.

Katere so še ostale najbolj vredne blagovne znamke:

  1. IBM, vrednost znamke: 49,8 milijard dolarjev, tehnološko podjetje
  2. McDonald’s, vrednost znamke: 39.5 milijard dolarjev, prehransko podjetje
  3. Samsung, vrednost znamke: 37.9 milijard dolarjev, tehnološko podjetje
  4. Toyota, vrednost znamke: 37.8 milijard dolarjev, avtomobilsko podjetje
  5. General Electric, vrednost znamke: 37.5 milijard dolarjev, razno
  6. Facebook, vrednost znamke: 36.5 B milijard dolarjev, tehnološko podjetje

Ime podjetja

Zakon o gospodarskih družbah firmo podjetja opredeljuje kot ime, ki ga uporablja podjetje za poslovanje. Pri izbiri imena oz. firme je potrebno paziti na upoštevanje nekaterih pravil: izjem in omejitev.

Pomembno je, da se ime podjetja jasno razlikuje od firm drugih gospodarskih družb. Ime mora biti v slovenskem jeziku, ne sme vsebovati imen ali znakov tujih držav in mednarodnih organizacij. Če izbrana firma krši zakonska določila ali se ne razlikuje dovolj od že registriranih film v Sloveniji, registrski organ zavrne njen vpis v register. Možno je tudi, da že registrirana družba s podobno oz. enako firmo s tožbo zahteva opustitev firme novega imena, njen izbris iz registra in odškodnino – to lahko stori v treh letih po vpisu podobne firme v register.

Firma ima lahko poleg obveznih sestavin in oznak organizacijske oblike (npr. s p., d.o.o.) tudi dodatne sestavine, ki družbo podrobneje označijo, a ne smejo biti zavajajoče glede vrste ali obsega poslovanja, a ne smejo biti preveč podobne firmi oziroma znaku razlikovanja drugega podjetja in kršiti pravic drugih oseb.