Category Archives: Ime podjetja

Kršitve blagovne znamke

Prevare na področju blagovnih znamk

Intelektualna lastnina je lastnina, ki ni toliko materialno opredeljena, ampak ima neko globljo vrednost, saj je rezultat intelektualnih porcesov. Tako med intelektualno lastnino lahko štejemo številne produkte, ki so nastali kot rezultat možganskih aktivnosti. To so lahko slike, fotografije, zapisi, pa tudi geografsko poreklo in blagovne znamke. Tokrat bomo razložili, do kakšnih kršitev oziroma prevar lahko prihaja na podorčju blagovnih …

Kako odpreti s.p. na vem točki?

Odprtje s.p.-ja je enostaven postopek, ki ga je možno na VEM točki hitro izvesti. VEM točka sicer predstavlja lokacijo, kjer lahko opravimo razne storitve, vezane na odprtje podjetij, spremembo podatkov (ime, dejavnost itd), lahko pa izvedemo tudi njegovo zaprtje.

Ko se posameznik odloči, da bo odprl s.p., mora najprej pretehtati naslednje odločitve; Kako bo podjetje poimenoval, kakšen bo poslovni naslov …

4 najbolj vredne blagovne znamke na svetu

Podatki so povzeti z lestvice Forbes.com, kjer lahko najdete bolj razširjeno lestvico.

Poglejmo si, katere so najbolj vredne blagovne znamke na svetu. Tri najbogatejše znamke spadajo med informacijsko tehnološka podjetja, medtem, ko je od četrtega mesta naprej lestvica malenkostno bolj pestra, vendar še vedno prevladujejo informacijsko tehnološka podjetja. V nadaljevanju je za prva štiri mesta opisana blagovna znamka ter

Ime podjetja

Zakon o gospodarskih družbah firmo podjetja opredeljuje kot ime, ki ga uporablja podjetje za poslovanje. Pri izbiri imena oz. firme je potrebno paziti na upoštevanje nekaterih pravil: izjem in omejitev.

Pomembno je, da se ime podjetja jasno razlikuje od firm drugih gospodarskih družb. Ime mora biti v slovenskem jeziku, ne sme vsebovati imen ali znakov tujih držav in mednarodnih organizacij. …