Category Archives: Podjetništvo

investiranje

Donosno investiranje v zavarovana posojila

Investiranje v zavarovana posojila predstavlja odlično alternativo klasičnim naložbenim možnostim, ki na trgu. Ta oblika naložb je povsem neodvisna od bančnih in drugih finančnih institucij, ki nudijo klasične investicijske produkte. Vendar pa so naložbe v zavarovana posojila tudi varne, saj zanje jamčijo oziroma jih zavarujejo kredibilne in priznane zavarovalnice.

Naložbe v zavarovana posojila potekajo na spletnih platformah za množično investiranje oziroma platformah za medsebojno posojanje denarja. Prijava, registracija in uporaba platforme je enostavna in omogoča enostavno upravljanje, pri čemer nudi dober pregled nad vsemi investicijami in naložbenimi portfelji.

Kako poteka investiranje v zavarovana posojila?

Platforme za medsebojno posojanje denarja delujejo tako, da povezujejo tako posojilojemalce in vlagatelje, ki s svojimi sredstvi financirajo posojila posojilojemalcev. Posojilojemalec zaprosi za kredit, ki ga odobri zavarovalnica. Pri tem se mu določi bonitetno oceno, glede na kreditno sposobnost.

Ko je posojilo odobreno, le-to predstavlja naložbo za investitorja, pri čemer lahko več različnih vlagateljev financira eno posojilo. Ko posojilojemalec odplačuje obroke kredita, to predstavlja za vlagatelje dobiček oziroma donos, ki se izraža v odstotkih.

Donosnost investicije na letni ravni

Donosnost naložb v zavarovana posojila se razlikuje glede na posamezni naložbeni portfelj vlagatelja, vendar v splošnem velja, da gre pričakovati od pet do osem in nekaj odstotni donos na letni ravni. Obrestne mere za posamezno posojilo oziroma naložbo se razlikujejo glede na tveganje, ki je izraženo v bonitetni oceni posojilojemalca. Zatorej, nižja kot je bonitetna ocena posojilojemalca, višje so obrestne mere oziroma donosi na posamezno investicijo.

Investiranje brez plačila upravljavskih stroškov

Platforma za skupinsko investiranje, kjer se odvijajo naložbe v zavarovana posojila, vlagateljem ne zaračunava letnih ali mesečnih stroškov upravljanja. Prav tako ne računa vstopnih in izstopnih stroškov ter denarnih kazni za predčasni dvig denarja. To pomeni, da je denar mogoče dvigniti še pred zapadlostjo naložbe, ki je v določenem časovnem okvirju. Iz tega vidika je ta naložbena možnost tudi ugodna za vlagatelja.

Investiranje v naložbo z zavarovalnim kritjem

Investicije na digitalnih platformah za medsebojno posojanje denarja so ustrezno zavarovane oziroma imajo zavarovalno kritje pri največji zavarovalni skupini, kar investitorju zagotavlja visoko varnost naložbe in s tem tudi manjše tveganje. V primeru, da posojilojemalec preneha odplačevati svoj kredit, lahko vlagatelj poda odškodninski zahtevek, na podlagi katerega se mu izplača vložena glavnica in pripadajoče obresti za preteklo investiranje. En delež pokrije zavarovalnica, drug delež zneska pa digitalna platforma.

normiranec

Normiranec kot samostojni podjetnik v svojih glavnih posebnostih

Posebnost pri normiranem s.p. je med drugim tudi v tem, da normiranec ne potrebuje storitev računovodskega servisa, čeprav je to v nekaterih primerih zaželeno, saj tako pridobi potrebne informacije o poslovanju. Prav tako pa mu po zakonu ni potrebno oddajati letnih bilanc in pojasnil o poslovnem izidu. Normirani s.p. mora konec leta priložiti le evidenco izdanih računov in osnovnih sredstev ter davčni obračun.

Običajno se za ustanovitev normiranega s.p. odločijo tisti podjetniki, ki pri poslovanju ne ustvarijo veliko stroškov. Zaradi narave dela, je normiranec predvsem nekdo, ki opravlja storitveno dejavnost, ki nima velikih vhodnih stroškov, nabave materiala in zalog v obliki blaga. Ta oblika samostojnega podjetnika je manj obdavčena. Podjetju pa ni potrebno oddajati zapletenih računovodskih poročil in obrazcev, ki jih je potrebno nasloviti na državne organe.

Kdaj se izplača postati normiranec?

Vsako podjetje ima svoje posebnosti in značilnosti, zato je težko povsem jasno zatrditi, komu se izplača odpreti normirani s.p. in komu ne. Pri tem je potrebno opraviti določene izračune, ki se navezujejo na predvidene prihodke, odhodke in obdavčitve. Na splošno pa velja, da se izplača odpreti normirani s.p., kadar so prihodki na letni ravni razmeroma visoki, saj podjetnik ne more uveljavljati olajšave.

Pri tem je dobro tudi vedeti, da podjetje ne more uveljavljati davčnih olajšav. Na splošno tudi velja, da se za tako obliko samostojnega podjetnika odločajo tisti, ki imajo večje razmerje med prihodki in odhodki. To pomeni, da nimajo večjih vhodnih stroškov, vendar pri tem izdajajo le račune za opravljeno delo.

Katere evidence mora normiranec voditi?

Vodenje zakonsko predpisanih evidenc in oddajanje poročil je v prvem letu poslovanja vezano predvsem na poslovanje z normiranimi odhodki. Sicer pa morajo samostojni podjetniki voditi evidenco knjigovodskih listin, osnovnih sredstev in druge evidence, ki so predpisane za določeno dejavnost. Če pa samostojni podjetnik postane zavezanec za DDV, tedaj mora oddajati tudi obračune iz naslova davka na dodano vrednost.

Normirani s.p. in letna odmera dohodnine

Letna odmera dohodnine od dohodka iz dejavnosti je izračunana na podlagi normiranih odhodkov, pri čemer upošteva dvajset odstotno davčno stopnjo od 80 odstotkov vseh normiranih prihodkov. Pri dohodnini pa se ne upošteva splošna, osebna in katera druga davčna olajšava. Prav tako podjetnik ne more uveljavljati olajšave za vzdrževane družinske člane.
Oddaja dohodninske napovedi pa je postala precej enostavna, pri čemer normiranec sešteje zneske vseh izdanih računov v preteklem poslovnem letu in v napoved vključi podatek o višini lanske vplačane akontacije dohodnine.

Coworking je dobra izbira, vendar ni za vsakogar

Mnoge dejavnosti omogočajo ogromno svobode glede tega, kje in kako jih bomo opravljali. Še posebej samostojni podjetniki, ki so sami svoji šefi, se lahko prosto odločijo, kako bo izgledalo njihovo poslovanje.

V nekaterih primerih dejavnosti vseeno postavljajo neke omejitve in zahteve, a z razcvetom dejavnosti, ki jih odpira internet, je mnogo tudi takšnih, ki zahtevajo le računalnik in internet, ne pa tudi posebnega poslovnega prostora ali fiksnega delovnega časa. Takšni podjetniki imajo na izbiro več možnosti za kolikor toliko organizirano delo – lahko se k delu spravijo sami doma, lahko pa poiščejo družbo v skupni pisarni z drugimi podjetniki podobnega profila. Slednje je značilno za coworking, ki prinaša predvsem samostojnim podjetnikom inovativno in koristno alternativo delu od doma. Ni pa ta oblika dela za vsakogar, zato je treba dobro premisliti pred odločitvijo za vstop v skupno pisarno.

Ni za samotarje

Coworking vsekakor ni primeren za tiste, ki najraje delajo sami. Nekaterim je delo od doma pisano na kožo, o tem ni dvoma. Najbolje funkcionirajo takrat, ko so sami in se lahko zberejo ter povsem posvetijo svojemu delu. Po drugi strani pa mnogim takšna oblika dela ne ustreza, saj se hitro zamotijo z drugimi opravki, ki jih iz domačega okolja preprosto ni moč izključiti. Samotarji, ki cenijo svoj mir in tišino, se v skupni pisarni ne bodo dobro znašli. Ne da je v takšnem okolju neprestan kraval, res pa je, da se vsaj občasni interakciji ni mogoče izogniti, prav tako ni moč pričakovati popolne tišine in popolne svobode.

Ni za tiste, ki opravljajo glasne dejavnosti

Čeprav v coworking pisarnah ni takšnih, ki bi zahtevali popolno tišino, delavci nedvomno cenijo mir v svojem delovnem okolju. Za tak način dela so torej primerne tihe dejavnosti, ki oddajajo kvečjemu zvoke tipkovnice in miške. Glasnejša oprema na coworking mesto ne spada, saj se bodo sodelavci hitro začeli pritoževati nad motečimi zvoki.

Ni za konfliktne osebe

Verjetno nihče sam zase ne bo rekel, da je konflikten. V coworking pisarni pa se bo hitro pokazalo, kdo ne spada v to družbo. Takšno delovno okolje uspeva predvsem zato, ker skupnost prispeva k učinkovitemu in koristnemu delu. To pomeni, da je zaželeno medsebojno spodbujanje in morebitno sodelovanje, interakcije pa so večinoma konstruktivne. Konfliktna oseba v takšnem okolju nima kaj iskati, saj od sodelavcev ne bo profitiral, drugim pa tudi ne bo koristil. Delavci v skupni pisarni cenijo prispevke drugih in so tudi pripravljeni pomagati po svojih močeh.

obratna sredstva in njihovo pomanjkanje

Obratna sredstva in kaj narediti, če nam jih primanjkuje?

Obratna sredstva so gonilo vsakega podjetja. Za kaj sploh gre, ko govorimo o njih? Obratna sredstva stalno spreminjajo svojo obliko. Tako so danes v eni obliki, že jutri pa so lahko v drugi. V začetku mora podjetja dobiti dovolj finančnih sredstev, da lahko sploh gre v investicijo in si privošči vse potrebno za začetek poslovanja. O obratnih sredstvih govorimo tudi takrat, ko so le-ta v obliki surovin za nadaljnjo proizvodnjo. V postopku proizvodnje nato podjetje iz njih naredi končni produkt. Tudi končni produkt je oblika obratnih sredstev.

Poznamo podjetja, kjer se sredstva zelo hitro obračajo. Primer je gostinstvo. Vsakič ko pride kakšen gost, se iz surovin pripravi jedi. Ob odhodu gost plača za storitev, nato se denar ponovno vloži nazaj v nakup surovin. Po drugi strani pa pri produktih višje cenovne vrednosti obratna sredstva običajno krožijo nekoliko počasneje.

Če zmanjka obratnih sredstev

Problem se pojavi, če v podjetju zmanjka finančnih sredstev. Takrat se lahko ustavi celotno poslovanje. Prav zato mora podjetja že ob zaznavi tovrstnega problema hitro ukrepati, da lahko še pravočasno reši situacijo.

Ena izmed možnosti je, da se odloči za storitev faktoring. Gre za finančno storitev, pri čemer se lahko operira s terjatvami do strank, ki jih ponudnik zamenja za denar. Tako lahko podjetje do sredstev, na katera bi sicer čakalo precej dolgo, pride v relativno kratkem času.

Opcija je tudi izposoja denarja. Posojilo je možno dobiti od banke, vendar pa mora podjetnik za to izpolnjevati precej stroge norme, zato večina startupov ne more do te opcije.

Faktoring je tako boljša opcija, saj si jo lahko privošči vsakdo. Treba pa je biti previden in res med ponudniki izbrati tistega, ki ima za posamezno podjetje najbolj ugodne pogoje poslovanja. Treba je dobro rpeveriti ves droben tisk in vse stroške, ki bodo zaradi posotpka nastali.

kako poteka odstop terjatve

Zakaj je za podjetja dobro, da grejo v odstop terjatve?

Odstop terjatve je postopek, pri katerem podjetje pridobi številne ugodnosti. Gre za to, da so plačila s strani strank dostikrat predvidena nekaj tednov v prihodnosti. Tako se lahko na tem področju pojavilo problemi. Ker podjetje ne dobi takoj prihodkov, se lahko pojavijo problemi z likvidnostjo. To lahko vpliva na celotni proces poslovanja. Pojavijo se lahko številne težave, ki si jih verjetno ne želite.

Kako pridobiti manjkajoča sredstva?

Da bi podjetja pridobilo finance, ki jih potrebujejo, se velikokrat odločajo za posojila. Npr posojilo pri banki. Vendar pa ni nujno, da bo banka tako posojilo tudi odobrila. Prav zato se odstop terjatve velikokrat pokaže kot edini izhod v sili. Terjatve, ki jih ima podjetje do strank, se v tem primeru odstopi ponudniku finančnih storitev, ki se ukvarja s tem področjem.

Tako podjetje dobi denar, na katerega bi sicer dolgo čakalo, že takoj. Ponudnik mu namreč izplača 80 % vrednosti celotnega zneska. Preostanek dobi takrat, ko stranka dejansko plača. Seveda je minimalni delež odvzet kot provizija za storitev, ki jo za podjetje opravi ponudnik.

Prednosti so tudi drugje

Ne gre pa le za finančni vidik in rešitev aktualnih finančnih problemov. Vsi, ki se ukvarjajo s področjem terjatev, vedo, koliko časa in živcev lahko to področje vzame Prav zato v primeru odstopa terjatve celotno področju zaupate v roke strokovnjaku. Ta bo po potrebi poskrbel za vse nadaljnje postopke.

Sam postopek odstopa terjatve pa poteka nekako takole. Najprej se morate odločiti za ponudnika, s katerim boste sklenili sodelovanje. Ponudnik bo preveril priložene račune in preveril stranke, ki jih bo prevzel na svoja pleča. Storitev lahko tudi zavrne, če ugotovi, da gre za tvegane stranke. Če pa pristane na sodelovanje z vami, potem bo prišlo do sklenitve pogodbe. V njej bodo napisani vsi pogoji, pod katerimi bo potekala storitev. S podpisom obeh strani pogodba postane veljavna. Do izplačila sredstev pa pride v roku nekaj dni od sklenitve.

Pravi sedež podjetja je lahko izjemna priložnost za podjetnike

Podjetniki se morajo znajti, če želijo poslovati uspešno.

Pri svojem delu tako nimajo samo dobička, ampak tudi ogromno stroškov. Za nekatere stroške se ne da narediti prav nič, ker so pač upravičeni, nekatere pa se lahko v veliki meri da zmanjšati.

Podjetniki pogosto začnejo vse zajemati z veliko žlico, toda kmalu spoznajo, da jim ne gre prav dobro, saj so stroški poslovanja namreč lahko tako zelo visoki, da dolgo časa ne pridejo na ničlo, kar se tiče zaslužka. Vse prepogosto namreč kupujejo velike poslovne prostore, ki jih potem ne koristijo prav dosti, saj na primer večinoma lahko delujejo oziroma svoje dejavnosti opravljajo na terenu. V takem primeru bi morali že na začetku ravnati povsem drugače. Ker jim pač ni treba nujno imeti fizičnih pisarn, lahko najamejo virtualno pisarno, kjer imajo lahko tudi sedež podjetja in s tem tudi svoj poslovni naslov. Ta storitev je izjemno nizka, kar se tiče stroškov. In če je v tem primeru sedež podjetja Ljubljana , potem so si omogočili najboljše možnosti, da lahko do skrajne mere izkoristijo svoj posel.

Sedež podjetja Ljubljana – priložnost, ki je ne smemo izpustiti

Če torej ne potrebujemo lastnih prostorov, s tem mislimo tudi na pisarne in velike konferenčne dvorane, potem je bolje najeti sedež podjetja. Najem sedeža podjetja je namreč storitev, za katero se v veliki meri odločajo podjetniki, ki točno vedo, kaj hočejo. In če imajo priložnost dobiti sedež podjetja Ljubljana, potem je to nekaj najbolje, kar se jim je sploh zgodilo. Izjemno pomembno je namreč, kje imamo sedež oziroma svoj poslovni naslov. Veliko ljudi oziroma potencialnih strank ali kupcev se namreč zaveda ali pa vsaj tako mislijo, da je pomembno, kje ima neko podjetje sedež. Če ga ima v Ljubljani, potem je po njihovem mnenju veliko bolj uspešno in kvalitetno. Če bi namreč delali raziskavo, bi verjetno veliko ljudi razmišljalo v tej smeri.

Sedež podjetja Ljubljana podjetnikom ponujajo podjetja, ki se ukvarjajo s storitvami, kot so najemi sedežev podjetja

Na trgu se torej nahajajo podjetja, katerih glavna storitev je dajanje v najem sedež podjetja. V svoji ponudbi podjetnikom oziroma družbam ne omogočajo samo poslovnega naslova, ki ga nujno potrebujejo oziroma ki ga nujno morajo imeti, ampak jim ponujajo še druge storitve, kot so na primer koriščenje pisarniških ter podobnih prostorov. Ponavadi v svoje storitve vključujejo še računovodstvo, kar je prav tako izjemnega pomena. In če je najem sedeža podjetja v Ljubljani, potem je to vsekakor zmagovalna kombinacija. Podjetja, ki se bodo odločila za tovrstni najem, pa bodo na mesec plačevala le nekaj deset evrov.

verižne kompenzacije na 100 in en način

Verižna kompenzacija – finančni inštrument

Kompenzacije na splošno so finančni inštrument. Z njihovo pomočjo lahko določena podjetja odprodajajo svoje zapadle ali nezapadle obveznosti terjatve, poplačajo svoje obveznosti s popustom. Lahko pa pobotajo svoje obveznosti in terjatve.

Verižne kompenzacije imajo odstopnika ali prodajalca terjatve in seveda plačnika obveznosti. Če v kompenzaciji sodeluje več podjetij, pa vsebuje tudi vmesni člen, ki je lahko podjetje, ki povezuje odstopnika in plačnika.

Kaj dosežemo torej z verižno kompenzacijo?

Z verižno kompenzacijo lahko posamezna podjetja na zelo enostaven način prihajajo do likvidnostih sredstev. Niso namreč omejeni samo na izterjavo, ampak lahko za plačilo naše terjatve uporabijo tudi kupce dolžnika ali pa kupce od kupcev dolžnika. Veriga torej v povezavi z dolžino nima omejitve. Vsa podjetja pa se morajo strinjati z vlogo, ki jim je v kompenzaciji seveda dodeljena.

Verižna kompenzacija mora vsebovati znesek kompenzacije in valuto ali datum njenega zaključka. Znesek nam namreč pove, v kakšni višini se bodo določene terjatve in obveznosti zapirale v verigi. Valuta v kompenzaciji pa pove, kdaj točno je potrebno knjižiti zapiranje terjatev oziroma vseh obveznosti v posamezni kompenzaciji.

Verižna kompenzacija pomeni torej pobot v sklenjeni verigi, ki jo sestavljajo trije ali pa več udeležencev. Uporablja se kot nedenarni način poravnave terjatev in dolgov. Omogoča pa likvidnost, večjo gospodarsko aktivnost ter zmanjšanje zadolženosti.

V praksi to na primer pomeni, da prvemu podjetju, drugo podjetje dolguje denar. Vzporedno pa prvo podjetje dolguje tretjemu. Drugemu podjetju pa dolguje denar še nekaj drugih podjetij. Verižna kompenzacija poskuša najti najugodnejši verižni pobot. To pomeni, da poskuša poiskati podjetje, ki ima večjo boniteto in se tudi drži roka plačil.

Še enkrat torej izpostavimo vse prednosti verižne kompenzacije. Gre za izjemno hiter in tudi učinkovit način unovčenja terjatev. Unovčevanje terjatev pa ne moremo unovčiti z odkupom terjatev. V igri sta tudi večja likvidnost in konkurenčnost podjetja ter manjše terjatveno tveganje. Zelo pomembna podatka sta tudi prihranek časa in denarja. Na koncu in tudi vmes pa so v ospredju boljši odnosi med udeleženci.

Če smo se torej znašli v podobni situaciji, potem je verižna kompenzacija vsekakor prava rešitev za nas. Podjetja, ki se s tem ukvarjajo in imajo na tem področju tudi dolgoletne izkušnje, imajo svoje ponudbe tudi na spletu. Tam si jih lahko ogledate in kmalu boste ugotovili, da je to za vaše podjetje v resnici najboljša možna rešitev, ki si jo lahko sploh trenutno predstavljate. Tudi cenovno vas bo navdušila, saj so cene oziroma stroški sprejemljivi prav za vsako podjetje.

Spletna stran o blagovnih znamkah ponuja številne koristne informacije

Blagovna znamka predstavlja kombinacijo barv, znakov, simbolov in oblik, ki sestavljajo prepoznavni simbol nekega podjetja. Za vsako podjetje je to njegovo bistvo, nekaj, kar si vsak želi zavarovati in zaščititi pred konkurenco. Z registracijo blagovne znamke je to možno. Spletna stran o blagovnih znamkah je na voljo zato, da si na njej preberete kaj več o samem postopku, da se lahko odločite, če se boste tega lotili v vašem podjetju.

Kako poteka registracija blagovne znamke?

Ko se podjetje odloča za registracijo blagovne znamke, mora najprej preveriti, če je to v njegovem primeru možno. Nato se odloči, kaj točno bo zavarovalo. Potem pripravi posebno prijavo, izpolnjeno skladno s predpisi (več o tem si lahko prebere na: »spletna stran o blagovnih znamkah«) in jo pošlje na Inštitut za intelektualno lastnino. Inštitut preveri, če je prijava pravilno izpolnjena, nato pa podatke o blagovni znamki objavi na svoji spletni strani. Takrat začne teči nekaj tedenski rok, znotraj katerega imajo druga podjetja čas za ugovor v primeru, če bi bila blagovna znamka enaka ali zelo podobna že obstoječi. V primeru, če v predvidenem času ne pride do nobenega ugovora, potem začnejo teči postopki, potrebni za registracijo. Podjetje mora za sam postopek tudi plačati.

Blagovna znamka je zavarovana za naslednjih 10 let

Ko je blagovna znamka registrirana, podjetje prejme sklep. Blagovna znamka je registrirana za obdobje naslednjih 10 let. Ko to obdobje preteče, lahko podjetje ponovno vloži prošnjo za prijavo. Postopek se lahko ponavlja v nedogled. Vsakič je treba plačati določen znesek, vendar pa nikoli tako visokega kot ob prvi prijavi.

Registracija blagovne znamke je vsekakor postopek, ki ga je vredno izvesti, saj se podjetju res obrestuje. Treba je poudariti, da je možno registracijo izvesti le za območje matične države, lahko pa se jo izvede tudi za poljubne tuje države. Spletna stran o blagovnih znamkah ponuja širok nabor informacij, ki vam lahko pridejo prav tako pri sami odločitvi kot tudi v vseh nadaljnjih postopkih registracije.

Navadni ali normirani s.p.?

Normirani s.p. je oblika s.p.-ja pri katerem so podjetniku prihranjene marsikatere skrbi. Ko se posameznik odloči za odprtje podjetja, se mora najprej opredeliti, katero obliko podjetja bo odprl; bo šlo za d.o.o., s.p., d.n.o ali kaj drugega. Če se na koncu odloči za odprtje s.p.-ja, ima v nadaljevanju še dve možnosti; bo odprl navadni ali normirani s.p. Pri navadnem s.p.-ju mora podjetnik striktno voditi vse odhodke in prihodke, ki nastanejo na račun poslovanja. Voditi mora poslovne knjige na račun enostavnega ali dvostavnega knjigovodstva. Ob koncu leta mora oddati tudi letno poročilo skladno z navodili s tega področja.

Prednosti normiranega s.p.-ja

Normirani s.p. za podjetnika pomeni, da mora voditi zgolj prihodke, ki nastanejo, medtem ko je višina odhodkov že vnaprej določena glede na višino prihodkov in sicer odstotkovno. Trenutno naj bi odhodki predstavljali 80 % vseh prihodkov. V primeru, če v podjetju nastajajo dosti višji odhodki, se seveda podjetniku normirani s.p. ne splača. Normirani s.p. je najbolj primeren za podjetja, ki se ukvarjajo s storitvenimi dejavnostmi, saj so tam odhodki navadno bistveno nižji kot pri proizvodnih podjetjih glede na višino prihodkov. Vodenje poslovanja po načinu normiranega s.p.-ja ni omogočeno vsem. Za tak način s.p.-ja se lahko odločijo podjetja, katerih letni prihodki v lanskem letu niso presegli določenega zneska.

Normirancem ni treba oddati letnega poročila, ampak le davčne evidence

Razlika med navadnim in normiranim s.p.-jem je vidna tudi na koncu leta, ko normirancem ni treba oddati letnega poročila, ampak oddajo le davčne evidence, kjer vpišejo podatek o skupnih prihodkih, ki so nastali v preteklem letu, o obračunani akontaciji dohodnine ter o višini plačanih.

Samostojni podjetnik se lahko tudi naknadno odloči za spremembo načina poslovanja in sicer preide iz normiranega načina na navadnega ali obratno. Vendar pa mora odločitev glede tega sporočiti najkasneje na začetku novega leta, saj sredi leta ne sme spreminjati načina vodenja s.p.-ja.

Pisarniški printer in kako izbrati pravega?

Pisarniški printer je obvezna oprema vsake pisarne. Zaposlenim omogoča tako izvajanje tiskanja, skeniranja, kopiranja dokumentov ter druge funkcije. S pisarniškim printerjem lahko tiskate interno gradivo za izmenjavo med sodelavci, uporabite ga lahko za tiskanje reklamnega materiala za stranke, za komunikacijo s poslovnimi partnerji in podobno. Pred nakupom takšne multifunkcijske naprave se morate zavedati, da se le-te med sabo bistveno razlikujejo po možnostih, ki vam jih ponujajo. Zato je ključnega pomena izbrati tako napravo, ki vam bo kar najbolj v pomoč pri vašem načinu dela.

Enostavni pisarniški printer

Odločite se lahko za nakup enostavnega pisarniškega printerja, ki ga boste lahko postavili kar na pisarniško mizo ali omarico. Taka naprava je lahka in bo zasedla le malo prostora. Omogočala vam bo uporabo osnovnih funkcij in povprečno kvaliteto tiskanja. Če tiskalnik potrebujete za čisto osnovne namene in tiskanje nameravate izvajati le enkrat na vsake toliko, potem je lahko to pametna odločitev. Na tak način boste za majhno denarno vsoto prišli do želenega rezultata. So pa načeloma taki tiskalniki bolj primerni za domačo uporabo.

Naprednejši pisarniški printer

Vseeno pa za v večino pisarn enostavni tiskalnik ne zadošča, saj se tiskanje izvaja večino časa, na tiskalnik želimo priklopiti več uporabnikov, zagotoviti želimo visoko kvaliteto tiskanja, doseči boljši učinek barv. V tem primeru bo treba poseči nekoliko globlje v denarnico in si privoščiti napravo, ki vam bo zagotavljala vse to in še več. Pisarniški printerji v tej kategoriji so samostoječi in zavzamejo kar nekaj prostora, zato moramo poskrbeti, da mu omogočimo prostor, kamor ga bomo lahko postavili. Velikokrat take naprave omogočajo tudi tiskanje z raznih mobilnih naprav, podpirajo namestitev kartuš, pri čemer je v vsaki ena barva. Tiskanje je na tak način hitrejše, omogočeno je tiskanje na papir različnih dimenzij. Nekateri tiskalniki omogočajo tudi tiskanje na druge materiale, vendar gre v tem primeru res že za specifične naprave, ki so zelo drage. So pa rezultati v tem primeru izjemno kakovostni.

Predlogi za najboljše poročne posnetke

Ste poklicni snemalec in bi se radi podali še na področje, ki se imenuje video poroka? Ali pa ste v teh vodah že domači pa bi vam vseeno kakšen nasvet s tega področja prišel prav? Potem si preberite nekaj predlogov, s katerimi boste še bolje opravljali svoje delo.

Nekaj časa preživite s parom in se mu posvetite

Naj pri pripravah na video poroko ne gre le za suhoparno dogovarjanje, kako naj bi vse skupaj izgledalo. Vzemite si čas za bodočo nevesto in ženina. Skušajte ju čim bolj spoznati. Da se bosta lažje odprla, jima povejte tudi kakšno svojo življenjsko zgodbo. Bolj kot ju boste osebno poznali, bolj boste padli v zgodbo in naredili video poroko, ki bo to odražal.

Poskrbite za primerno osvetljavo in dekoracijo prostorov

Ne prepustite vsega dela organizatorjem in paru, ampak tudi vi pomagajte pri tem, da bo prostor kar najbolj estetsko privlačen. S tem boste pridobili tudi vi, saj bo video same poroke izpadel veliko bolje.

Bodite del dogajanja

Prav je, da profesionalno opravljate delo, vendar se vmes ne pozabite pomešati med svate in se podružiti. Tako boste naredili boljši vtis, hkrati pa boste lažje ujeli kakšne spontane trenutke.

V objektiv ujemite vse

Tudi če kdo ni preveč fotogeničen, na video poroko ujemite tudi njih. Vsi ti ljudje so pomembni za ženina in nevesto in vesela bosta, če jih bosta videla na posnetkih svoje poroke.

Pomembno je, da znate nasmejati ljudi

Le če imate zmožnost, da se ljudje ob vas sprostijo in nasmejijo, boste lahko posneli najboljše posnetke.

S snemanjem ne pretiravajte

Spoštujte osebni prostor ljudi in se jim ne vsiljujte preveč. Snemajte na način, da boste prisotne čim manj motili oziroma da boste čim bolj neopazni. Ni treba ujeti čisto vsega, zato naredite vmes malo premora, da se bodo lažje sprostili tudi tisti, ki jim je to ob prisotnosti kamere težje.

Naj bo tudi nekaj tišine na videu

Ni vam treba zajeti vseh zaporednih komadov, na katere bodo svati plesali. Dovolj je, da ujamete kakšno melodijo, vmes pa je lahko tudi nekaj premora, da se zvoki ne bodo preveč mešali med sabo.

Registracija s. p. je izjemno enostavna

Če ste torej na samem začetku ustanavljanja podjetja, potem se morate najprej pozanimati o osnovnih zadevah, ki vam bodo slej ko prej prišle na pot. Ena od pomembnejših je tudi registracija s. p. Gre za registracijo samostojnega podjetnika. Status tovrstnega podjetnika si namreč pridobimo z vpisom v Poslovni register Slovenije.

Podjetnik torej lahko začne opravljati dejavnost, ko je vpisan v Poslovni register

Postopek, ki ga zahteva registracija s. p., vodi ter prav tako o njem odloča Ajpes. Tu pa v resnici ne gre samo za postopek, ampak tudi za vpis sprememb podatkov in tudi vpisa prenehanja opravljanja dejavnosti podjetnika. Sam postopek oziroma registracija se izvede preko e-Vem. Zanj potrebujemo digitalno potrdilo. Lahko pa postopek oziroma registracijo s. p. izvedemo na eni od točk, ki se imenuje VEM.

Datum vpisa v Poslovni register Slovenije lahko določimo povsem sami, samo prijavo za registracijo s. p. pa moramo vložiti en dan pred datumom, ki ga želimo imeti za vpis. Možno pa ga je vložiti že prej, toda največ tri mesece pred želenim datumom vpisa. Podjetnik pri tem lahko prenese svoj s. p. na katero koli fizično osebo.

Postopek, ki ga zahteva registracija s. p.

Tovrstni postopek poteka po posebnih korakih. Najprej moramo pri sebi imeti veljavni osebni dokument ter davčno številko. Prav tako potrebujemo tudi overjeno izjavo lastnika objekta, če nismo lastnik objekta na poslovnem naslovu. Izjava mora dovoljevati, da lahko poslujemo na tem naslovu. Nato se izvede tudi prijava v poslovni register pri AJPES, prijava s. p. na FURS ter vložitev prijave podjetnika v obvezno socialno zavarovanje, če podjetnik ni že zavarovan iz delovnega razmerja za polni delovni čas.

Sledi sklep o registraciji, ki ga prejmemo na način, ki smo ga predlagali v prijavi. Nato je v ospredju odprtje poslovnega računa. V nadaljevanju pa je izjemno pomembno, da pridobimo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, v primeru, če se to zahteva od nas. Uredimo si še obvezno socialno zavarovanje, pristojni davčni urad pa moramo obvestiti o izbranem sistemu vodenja poslovnih knjig. Nato poskrbimo še za varnost in tudi zdravje pri delu.

Posebna oblika je popoldanski s. p.

Opravljanje dejavnosti kot popoldanski s. p. je primerno takrat, kadar gre za manjši obseg dejavnosti, ki ga opravljamo poleg redne zaposlitve pri drugem delodajalcu. Pri tem naj omenimo, da je pravni status pri rednem s. p. in popoldanskem s. p. popolnoma enak. Razlika je le v plačilu prispevkov za socialno varnost.

Virtualna pisarna Ljubljana

Veste, kaj je virtualna pisarna? Če ste podjetnik in se s tem izrazom še niste srečali, imate srečo. To pomeni, da ste lahko podjetje registrirali na domačem naslovu ali naslovu svojih lastnih ali najetih poslovnih prostorov in poslovni naslov za vas ni težava. Marsikdo pa tega ne more – predvsem v večstanovanjskih stavbah ali pri podnajemnikih je to velik problem.

Če vas zanima virtualna pisarna, Ljubljana ponuja kar nekaj možnosti, prav tako pa se lahko najame poslovni naslov tudi v mnogih drugih krajih po Sloveniji. Tako se težava z registracijo oziroma sedežem podjetja hitro odpravi.

Kaj iskati v kombinaciji virtualna pisarna Ljubljana?

Ponudnikov virtualnih pisarn oz. ponudnikov, ki nudijo poslovni naslov, je kar nekaj, Ljubljana pa kot prestolnica ponuja največ rešitev. In kjer je ponudbe dovolj, velja izbrati najboljšo ponudbo. Kaj naj torej omogoča virtualna pisarna Ljubljana?

1. Virtualna pisarna naj bo na voljo po primerni ugodni ceni. Tudi plačilo naj bo sprotno, torej mesečno, če vam tako zaradi obvladovanja obratnih sredstev bolj ustreza.

2. Ljubljana je za naše razmere velika. Izberite naslov v tistem delu mesta, ki lahko prinese prednost. Izbere naj se primerna poslovna stavba, ki že na videz deluje poslovno in da s tem vašemu podjetju boljši vtis.

3. Virtualna pisarna je kraj, kamor boste prejemali uradno pošto. Preverite, da tam ne bo na voljo le nabiralnik, ki ga boste morali sami na vsakih nekaj dni izprazniti, saj je to dodatno delo in dodaten strošek. Poskrbljeno naj bo za osebje, ki prazni nabiralnik in prevzema pošto ter vam jo po želji hrani ali posreduje.

4. Ljubljana je mesto, kamor običajno najlažje pridejo naši poslovni partnerji iz domovine in tujine. Dobro je torej, da virtualna pisarna nudi tudi poslovne prostore za sestanke, kjer se lahko z njimi po potrebi srečate. Včasih je za to potrebna ura najema pisarne ali konferenčne sobe, saj srečanja v kavarnah ne delujejo preveč poslovno.

Verižna kompenzacija je lahko koristna in vedno dobrodošla

Ljudje, ki se ukvarjajo s posli oziroma imajo lastno podjetje, so se prav gotovo soočali z raznovrstnimi finančnimi težavami, predvsem tedaj, kadar jim stranke oziroma kupci ne plačujejo redno oziroma z veliko zamudo. Takrat podjetniki oziroma podjetja zapadejo v začarani krog in le malokrat najdejo pravo rešitev.

Možna rešitev

Verižna kompenzacija je ena od možnih rešitev. Vendar pa morajo biti za izpeljavo verižne kompenzacije izpolnjeni nekateri pogoji. Nujni pogoji tovrstne kompenzacije so, da mora biti terjatev vsaj zajemna, terjatvi morata biti istovrstni, terjatev mora biti zapadla, terjatev mora biti iztožljiva ter terjatev mora biti likvidna in tudi resnična.

Nekatera podjetja nam tako nudijo hitro izvedbo kompenzacij, da lahko vzdržujemo dobro likvidnost, večjo gospodarsko aktivnost ter tudi zmanjšanje tveganja terjatve. Podjetja nam svetujejo profesionalno, diskretno in nas pri tem tudi nekako usmerjajo v prihodnost, ki je gotova.

Verižna kompenzacija je torej sestavljeni pravni posel, s katerim se stranke s pomočjo organizatorja med seboj dogovorijo, da bodo kompenzirale medsebojne terjatve v zaključeni krožni verigi z namenom, da obveznosti prenehajo brez nepotrebnega denarnega toka.

Mnoga slovenska podjetja rešujejo tovrstne težave

Več je slovenskih podjetij, ki se ukvarjajo tudi z dejavnostjo verižne kompenzacije. Ta so specializirana za upravljanje s terjatvami vseh vrst in oblik. Na njih in na vsa podjetja, ki se ukvarjajo s tem, se lahko obrnemo na več načinov. Prvi korak lahko naredimo, da gremo na njihovo spletno stran, kjer je npr. verižna kompenzacija več kot dobro predstavljena, in sicer so predstavljeni oziroma napisani tudi členi iz zakona, ki obravnava verižno kompenzacijo. Podjetju pa lahko pošljete tudi e-mail z vsemi vprašanji, ki se vam porajajo, ali pa jih pokličete preko stacionarnega telefona, ena od možnosti pa je tudi ta, da jih osebno obiščete.

Zanesljivo in ugodno fotokopiranje

Fotokopiranje je še vedno nujno opravilo za mnoge, ki poslujejo s papirjem. Temu se ni moč izogniti v pisarnah, šolah, uradih in podobnih delovnih mestih, kjer se redno uporabljajo dokumenti na papirju. Zaradi pogoste potrebe po kopiranju se v takšnih okoljih seveda najdejo kopirni stroji in druge naprave, ki omogočajo učinkovito delo. Morda je prav tu možnost za racionalizacijo poslovanja – kako zagotoviti zanesljivo in ugodno fotokopiranje?

Izbira kopirnega stroja

Tisti, ki pri svojem delu potrebujejo lasten kopirni stroj, lahko za varčno in zanesljivo dolgoročno poslovanje poskrbijo s premišljeno izbiro pisarniških naprav. Če se te uporabljajo predvsem za fotokopiranje, je seveda smiselno izbrati kopirni stroj in ne multifunkcijskih naprav, ki to omogočajo zgolj kot eno izmed možnosti. Specializirani kopirni stroji zagotavljajo bistveno boljšo učinkovitost. Pri delu ne bodo porabili toliko barve, delovali bodo hitreje, tudi končni natis bo boljši. Na dolgi rok prepričajo z zanesljivostjo in varčnostjo, kar je vsekakor ključnega pomena tako za zahtevne pisarniške uporabnike kot tudi za tiste, ki si preprosto želijo fotokopiranja brez nevšečnosti.

Alternative lastnemu kopirnemu stroju

Seveda lahko kopiramo tudi drugače kot z lastnim kopirnim strojem. Predvsem tisti, ki se s potrebo po kopiranju srečujejo le občasno, bodo rade volje pobrskali za alternativami, saj nakup specializirane naprave za občasno opravilo ne pride v poštev. Na srečo imajo tudi v tem primeru nekaj izbire. Ena izmed možnosti je koriščenje storitev profesionalnih tiskarjev, ki omogočajo ugodno in zanesljivo fotokopiranje s svojimi napravami. S tem so seveda povezani določeni stroški, a ti običajno niso pretirano visoki, še posebej, če so le občasni.

Druga možnost pa je najem kopirnega stroja, ki pride v poštev za tiste, ki potrebujejo kopiranje za določen projekt, a želijo imeti pri tem vso svobodo, ki jo sicer nudi lastni kopirni stroj. Tudi ta rešitev je v določenih primerih nadvse smiselna.