kaj-je-international-faktoring-in-kako-deluje

Kaj je international faktoring in kako deluje?

Mednarodni oziroma international faktoring je skorajda nujna storitev za mala in velika podjetja, ki se ukvarjajo z uvozom in izvozom blaga in storitev. Organizacije, ki se ukvarjajo z mednarodnim trgovanjem, ne glede na njihovo velikost in panogo, se pogosto soočajo z zahtevami svojih kupcev, ki se navezujejo na daljše plačilne pogoje, kar pomeni, da podjetja dobijo denar šele čez mesece po izstavitvi računa.

V tem delu nastopi mednarodni odkup terjatev, ki pravzaprav deluje kot izvozno zavarovanje. Izvoznik najame faktor družbo, ki nato izvozniku zagotovi uvozno ceno blaga s takojšnjim nakazilom denarja na bančni račun. Faktor postane odgovoren za denarni tok od uvoznika do izvoznika. S tem se podjetje zaščiti pred tveganji, poveča svoj denarni tok in likvidnost ter obratna sredstva uporabi za poplačilo obveznosti do dobaviteljev, države in zaposlenih.

International faktoring v različnih vrstah

Pri mednarodnem odkupu oziroma prodaji terjatev obstajajo štiri različne vrste poslov, kot so:

  • Dvofaktorski sistem: Posel vključuje štiri stranke, kot je izvoznik, uvoznik, uvozni faktor v državi uvoznika ter izvozni faktor v državi izvoznika.
  • Enotni sistem za odstop terjatve: Podjetja v državah izvoznicah in uvoznicah podpišejo poseben sporazum, ki določa, da lahko samo ena faktor družba opravlja vse posle in funkcije.
  • Sistem neposrednega factoringa: Pri neposrednem izvozu je vključen samo faktor izvoza, ki skrbi za vse funkcije. Takšen sistem pomaga pri zniževanju stroškov.
  • Prodaja terjatve v neposrednem uvozu: Trgovec kot izvoznik se neposredno poveže s faktor družbo v državi uvoznika, pri čemer uvozni faktor skrbi za vse naloge oziroma posle.

Kako poteka international faktoring?

Postopek mednarodnega odkupa terjatev se prične, ko izvoznik poda zahtevo, da izvozni faktor odobri posel z uvoznikom. Nato izvozni faktor posreduje iste zahteve uvoznemu faktorju, ki se nahaja v državi uvoznika. Uvozna faktor družba nato pregleda finančne podatke uvoznika. Poslano dokumentacijo nato odobri še izvozni faktor, ki sporoči izvoznemu podjetju, da se lahko prične prodaja terjatev.

Izvozno podjetje nato dobavi blago ali storitve uvozniku, dokumente pa izroči izvoznemu faktorju, ki nakaže sredstva izvozniku in posreduje dokumentacijo uvozniku in uvoznemu faktorju. Uvoznik poplača račun uvoznemu faktorju na datum zapadlosti, kateri nato izvoznemu faktorju izplača preostali znesek sredstev. Le-ta pa sredstva prenakaže izvoznemu podjetju. Običajno faktor plača 80 odstotkov kupnine ob podpisu pogodbe, preostalih 20 odstotkov pa po datumu zapadlosti računa oziroma po dogovoru.

Kakšne prednosti nudi international faktoring za podjetja?

Mednarodna prodaja terjatev nudi številne prednosti za podjetja, saj jih ščiti pred slabimi dolgovi in plačilno nesposobnostjo tujih kupcev. Odkup terjatev zagotavlja pravočasen denarni tok in s tem povečuje likvidnost podjetja in obratni kapital, ki je potreben za poplačilo tekočih stroškov.

Na drugi strani je international faktoring odlična priložnost za izvozna podjetja tudi zato, ker pomaga pri premagovanju izzivov in ovir pri vstopanju in delovanju na tujih trgih. Pri tem premaguje vprašanja, ki so povezana s tujimi običaji in jeziki, pomaga razširiti trg v tujini in nudi poslovanje v varnem ozračju. Faktor družbe pa izvoznikom nudijo tudi posodobljene informacije o sedanjih in potencialnih kupcih v tujini.