dodaten-zasluzek

Kako ustvariti dodaten zaslužek na platformi za refinanciranje?

Spletna platforma za refinanciranje oziroma platforma za medsebojno posojanje denarja nudi priložnosti za dober dodaten zaslužek z vezavo sredstev v zavarovana posojila. Investiranje poteka na crowdinvesting platformi, kjer se nahaja tudi naložbeni portfelj vlagatelja.

Naložbe v zavarovana posojila nudijo visoke donose in na drugi strani tudi varnost, saj so posojila zavarovana iz strani zavarovalnic in zato se vlagatelju izplača glavnica z obrestmi, če nastane odškodninski zahtevek, kadar posojilojemalec zamuja s plačili obrokov kredita. Ko se posamezna investicija zaključi, investitor lahko ustvarjen donos ponovno investira na platformi ali pa si zaslužek nakaže na osebni račun.

Dodaten zaslužek nudi dobra obrestna mera

Vlagatelj lahko na spletni platformi za množično investiranje izbira med vsemi posojili, ki so objavljena na platformi. Pri vsaki naložbi je zavedena tudi dana obrestna mera, obdobje vezave sredstev ter podatki o najnižjem začetnem znesku, ki je na voljo za investiranje. Na podlagi teh podatkov se investitor odloči, v katero posojilo vezati denar.

Obrestna mera se razlikuje glede na bonitetno oceno posojilojemalca. Bonitetno oceno oziroma kreditno sposobnost oceni bonitetna hiša, kjer gre posojilojemalec skozi dvostopenjski evaluacijski proces. Ko je posamezno posojilo objavljeno na platformi, lahko investitorji vedo, da višja obrestna mera pomeni nižjo bonitetno oceno in obratno.

Kolikšen dodaten zaslužek je mogoče ustvariti?

Doseganje letnih donosov je odvisno od različnih dejavnikov, predvsem pa od načina investiranja in izbora posameznih naložb v zavarovana posojila, ki so objavljena na platformi za reinvestiranje. Pri tem velja, da lahko investitor sam vpliva na donosnost s tem, ko se polno zavzame za investiranje in spremlja svoj naložbeni portfelj ter dodaja nove naložbe.

Na Nekster spletni crowdinvesting platformi so izračunali, da je povprečna letna donosnost vseh objavljenih naložb okoli 9 odstotna. To pomeni, da določeni investitorji zaslužijo tudi več kot 12 odstotkov, saj jih platforma v ničemer ne omejuje, poleg tega pa so možnosti za izgubo glavnice in obresti skorajda nične, saj so posojila ustrezno zavarovana.

Pričetek investiranja na platformi za refinanciranje

Investitor se lahko hitro in enostavno registrira na platformo za medsebojno posojanje denarja. Pri tem izpolni prijavo na obrazcu, nato pa prijavo obdela platforma. Če je s prijavo vse v redu, platforma nato pošlje navodila za prenos sredstev iz osebnega računa na račun za investiranje.

Tako lahko vlagatelj prične z nalaganjem sredstev na račun in sočasnim investiranjem. Na začetku je mogoče v posamezno naložbo oziroma posojilo vložiti le 10 eur, zato da se investitor spozna z delovanjem platforme in drugimi priložnostmi, ki mu omogočajo dober dodaten zaslužek.