kredit-za-obratna-sredstva

Kredit za obratna sredstva

Za nemoteno delovanje uspešnega podjetja so nujno potrebna razpoložljiva sredstva, ki jih lahko porabimo za sprotno plačevanje obveznosti in kritje stroškov poslovanja – to so obratna sredstva, brez katerih ne moremo poslovati. V primeru, da nimamo zadostnih sredstev, pride morda v poštev kredit za obratna sredstva, ali pa poiščemo med razpoložljivimi finančnimi instrumenti druge opcije, ki ponujajo dobro rešitev.

Kredit je na voljo v različnih oblikah, ne mislimo nujno le na bančne kredite. Za mnoga podjetja so še bolj privlačni drugi krediti, ki ponujajo boljšo rešitev v primeru, da hitro potrebujemo zalogo likvidnih sredstev. Ena teh možnosti je faktoring, ki ravno v primerjavi z bančnimi krediti predstavlja najbolj prepričljive prednosti.

Faktoring kot kredit za obratna sredstva

Idealno je, če lahko podjetje sredstva za obratovanje pridobiva sproti iz prodaje. V kolikšni meri je to mogoče pa je močno odvisno od plačilnih rokov, saj denarja od prodaje ne dobimo na račun takoj, včasih je treba čakati več mesecev. Tako lahko tudi pri uspešnem poslovanju naletimo na težave, tudi na likvidnostni krč, ki ga običajno rešuje kredit za obratna sredstva.

Faktoring odpravlja tovrstne težave, saj nudi takojšnje financiranje odprtih terjatev. To pomeni, da ne bo treba čakati na plačila, temveč bodo računi takoj poravnani, torej bomo tudi takoj razpolagali z likvidnimi sredstvi za financiranje poslovanja podjetja. Terjatve odkupi faktor, ki takoj pokrije večino zneska, nato pa sam izterja plačilo od končnega kupca. Tako lahko ta storitev služi kot kredit za obratna sredstva in odlično rešuje potencialne težave zaradi zamud in neplačil kupcev.

Druge možnosti za kredit za obratna sredstva

Za nekatera podjetja je smiselna izbira tudi bančni kredit, ki seveda prinaša dobrodošel priliv likvidnih sredstev, a ima hkrati tudi nekatere pasti, na katere moramo biti pozorni. Pravzaprav se lahko že takoj izkaže, da do kredita nismo upravičeni oziroma ne moremo dobiti dovolj sredstev ali pa se moramo sprijazniti z zelo neugodnimi pogoji.

Bančni krediti so običajno dobra rešitev le za večja podjetja, ki imajo boljše pogoje pri bankah. Mala in srednje velika podjetja redko koristijo kredit za obratna sredstva, za kredit se pogosteje odločijo v primeru, da načrtujejo kakšne večje širitve ali kaj podobnega. Včasih je tudi bančni kredit dobra opcija, ki jo je pametno obdržati v mislih, seveda pa se moramo že vnaprej pozanimati o pogojih, ki jih postavljajo banke. Ne moremo se zanašati na to, da bo kredit vedno na voljo, še posebej ne, če nam grozijo kakšne večje likvidnostne težave.

Katera podjetja potrebujejo kredit za obratna sredstva?

Način financiranja poslovanja je odvisen od poslovnega modela podjetja, torej bodo tudi rešitve za morebitne težave na tem področju odvisne od različnih dejavnikov, ki se med podjetji razlikujejo. Vsekakor pa mora vsako podjetje pripraviti dober načrt za financiranje nabave, proizvodnje in poslovanja nasploh. Običajno izkoristijo kredit za obratna sredstva tista podjetja, ki uspešno poslujejo in potrebujejo nekaj dodatnega kapitala za nadaljnji razvoj, seveda pa lahko ta finančni instrument močno pomaga tudi tistim, ki se soočajo z likvidnostnim krčem in nujno potrebujejo sredstva za poravnavo obveznosti.