sredstva-za-poplacilo-obveznosti-pri-poslovanju

Sredstva za poplačilo obveznosti pri poslovanju

Na začetku poslovne poti mislimo predvsem na zaslužke in potencial, ki ga prinaša poslovna rast, a upoštevati moramo tudi poplačilo obveznosti in stroškov, ki se jim ne moremo izogniti. Na to moramo vsekakor misliti že v samem začetku, pravzaprav moramo pripraviti zalogo sredstev, s katerimi lahko financiramo poslovanje, dokler ne vzpostavimo zanesljivih finančnih tokov. A tudi v primeru uspešnega poslovanja lahko včasih naletimo na kakšne zaplete, ki zahtevajo zadostno prilagodljivost in zalogo sredstev za poravnavo tekočih ali nepredvidenih stroškov.

V vsakem primeru je poplačilo obveznosti glavna naloga podjetnika, če želi uspešno poslovati na dolgi rok. To je prioriteta, ki ji moramo podrediti celo nekatere druge obveznosti. Jasno je torej, da moramo imeti vedno na voljo dovolj sredstev za redno plačevanje obveznosti, predvsem pa moramo imeti nad stroški dober pregled.

Nadzor nad stroški za pravočasno poplačilo obveznosti

Z nekaterimi stroški se redno srečujemo in jih lahko vnaprej predvidimo. Tako lahko načrtujemo tudi uporabo določenih sredstev za plačilo teh obveznosti. Včasih pa nas stroški tudi presenetijo, pravzaprav so to lahko tudi večji stroški, ki jih ne moremo enostavno plačati iz zaloge sredstev.

Pomembno je, da imamo dober pregled nad stroški poslovanja, seveda predvsem nad tistimi, ki jih lahko vnaprej predvidimo. To so davki in prispevki, plače, najemnine, nabava, stroški obratovanja in podobno. S temi stroški se srečujemo vsak mesec, zato imamo za poplačilo obveznosti lahko že pripravljena sredstva. Zneski so predvidljivi in ne nihajo veliko, tako da presenečenj ne bo.

Drugače je pri nepredvidljivih stroških, enako velja za nepredvidljive spremembe pri poslovanju, ki zahtevajo prilagoditve pri plačevanju obveznosti.

Poplačilo obveznosti v primeru nepredvidljivih situacij

Včasih lahko nastanejo nepredvidljivi stroški, a prav tako lahko pride do nepredvidljivih situacij, na katere nimamo velikega vpliva. Tako recimo morda niti nimamo možnosti opravljanja svoje dejavnosti, lahko se spremenijo navade potrošnikov ali se srečamo s kakšnimi konkretnimi omejitvami. V takšnih primerih bo prodaja močno zmanjšana, prihodki bodo nižji, a vseeno bo treba poskrbeti za poplačilo obveznosti, saj stroški še vedno nastajajo in verjetno ne bodo dosti manjši, tudi če bo prodaja omejena.

V takšnem primeru se izkaže, kako dobro je podjetje pripravljeno na nepredvidljive situacije. Uspešna podjetja imajo za takšne primere v rezervi sredstva, ki jih lahko porabijo za poplačilo obveznosti, torej lahko vzdržujejo svojo dejavnost dlje časa tudi v primeru, da se jih prihodki močno znižajo. Imamo pa v takšnih primerih tudi druge rešitve, s katerimi si lahko pomagamo.

Rešitve za poplačilo obveznosti

Najbolj značilna rešitev je najem kredita pri banki. Tako hitro dobimo večjo zalogo sredstev, ki jih lahko uporabimo za poplačilo obveznosti pri poslovanju. Takšna rešitev je običajno primerna za večja podjetja, ki lahko računajo na ugodne pogoje pri bankah. Manjša podjetja teh možnosti nimajo, lahko pa najdejo druge rešitve. Ena možnost je faktoring, ki zagotavlja stalno likvidnost, seveda v primeru, da podjetje še vedno opravlja svojo dejavnost. Gre za odkup nezapadlih terjatev, pri katerem takoj dobimo denar za opravljeno delo oziroma prodane izdelke. Za mnoga podjetja je prav to najboljša rešitev za poplačilo obveznosti v nepredvidljivih situacijah.