sredstva-za-pravocasno-poplacilo-dobaviteljev

Sredstva za pravočasno poplačilo dobaviteljev

Tako v času uspešnega poslovanja kot v primeru kakšnih težav je treba poskrbeti za redno poplačilo dobaviteljev, v nasprotnem primeru bo hitro sledil popoln zastoj proizvodnje oziroma dejavnosti. To pomeni, da moramo imeti vedno na voljo likvidna sredstva, ki jih lahko uporabimo za ta namen. Ne le, da poskrbimo za pravočasno poplačilo dobaviteljev, s hitrim plačilom lahko izkoristimo tudi nekatere posebne ugodnosti!

Ugodnosti za hitro poplačilo dobaviteljev

Poslovanje podjetja je v veliki meri odvisno od uspešnega sodelovanja z dobavitelji, hkrati pa je nabava surovin oziroma materialov pogosto tudi velik strošek. Vsaka ugodnost na tem področju se torej neposredno odraža v bilanci podjetja in pri samem poslovanju. Če lahko zagotovimo redno in hitro plačevanje svojih obveznosti, lahko pri dobaviteljih pričakujemo nekatere ugodnosti.

Najbolj izstopajo popusti za hitro plačilo, to so tako imenovani kasaskonti. Dobavitelji imajo pogosto precej prilagodljive pogoje plačil, a v primeru hitrega plačila so pripravljeni ceno znižati. Ker gre praviloma za obsežno nabavo in visoke stroške, so ti popusti zelo dobrodošli. Poleg tega lahko računamo na hitro in zanesljivo dobavo, kar ima spet svoje prednosti.

Za nameček je redno in hitro poplačilo dobaviteljev tudi ključnega pomena za vzdrževanje dobrih poslovnih odnosov, kar na dolgi rok močno pripomore k uspešnemu poslovanju podjetja.

Financiranje za poplačilo dobaviteljev

Za poplačilo dobaviteljev lahko uporabimo različna sredstva, vedno pa je pametno imeti ustrezno zalogo ali zanesljiv vir denarja. Najbolj elegantno je nabavo financirati neposredno s prodajo, kar je v uspešnih podjetjih najboljša praksa.

Problem je le v tem, da sredstva iz prodaje včasih ne pridejo pravočasno na račun, da bi lahko sproti poravnavali obveznosti do dobaviteljev. Svojim kupcem želimo ponuditi ugodne plačilne pogoje in dovolj dolge roke za plačilo, a v tem primeru moramo žrtvovati možnost hitrega plačila dobaviteljem in izpustiti priložnosti za popuste. Poleg tega smo prepuščeni nepredvidljivim plačilnim praksam kupcev, ki lahko tudi zamujajo ali pa imamo celo probleme z neplačili. Financiranje nabave iz prodaje je torej lahko v praksi nekoliko bolj zahtevno, a poznamo zelo dobre rešitve, s katerimi lahko vzpostavimo zanesljivo delujoč sistem.

Instrumenti za financiranje nabave

Obstajajo finančni instrumenti, ki so kot nalašč za financiranje nabave in pravočasno poplačilo dobaviteljev v primeru, da želimo za ta namen uporabiti sredstva iz prodaje. Pravzaprav se želimo izogniti le težavam zaradi zamud in neplačil kupcev – takšne rešitve torej iščejo podjetja, ki uspešno poslujejo in od prodaje pričakujejo dovolj prihodkov za zanesljivo financiranje nabave, postopek želijo le poenostaviti in pohitriti ter zmanjšati tveganja.

Tak rezultat ponuja faktoring – to je odkup nezapadlih terjatev. Terjatve prodamo faktorju takoj, ko te nastanejo, takoj pa je seveda odkup tudi plačan. V praksi to pomeni, da dobimo sredstva iz prodaje takoj, ko izdamo račun, ne da bi morali čakati na dejansko plačilo računa, za upravljanje terjatve in končno izterjavo poskrbi faktor. Na ta način lahko koristimo številne prednosti tovrstnega poslovanja, izognemo se delu s terjatvami, prihranimo veliko časa in truda. Predvsem pa poskrbimo za zanesljivo in pravočasno poplačilo dobaviteljev, kar na dolgi rok pomeni uspešno poslovanje s posebnimi ugodnostmi.