Tag Archives: terjatve

Terjatve, zaloge in stroški – razlaga računovodskih pojmov

Vsak podjetnik bi moral poznati osnovne pojme, vezane na računovodstvo. Izterjatev tujina ali v Sloveniji npr. uporabljamo, ko imamo do dolžnika terjatve, ki niso poravnane v predvidenem roku. Kaj so terjatve, zaloge in stroški oziroma kako so opredeljeni v računovodstvu, si lahko preberete v nadaljevanju.

Terjatve

Terjatev nam pove, koliko denarja, storitev ali izdelkov nam neko podjetje ali posameznik dolguje. …

Verižna kompenzacija je lahko koristna in vedno dobrodošla

Ljudje, ki se ukvarjajo s posli oziroma imajo lastno podjetje, so se prav gotovo soočali z raznovrstnimi finančnimi težavami, predvsem tedaj, kadar jim stranke oziroma kupci ne plačujejo redno oziroma z veliko zamudo. Takrat podjetniki oziroma podjetja zapadejo v začarani krog in le malokrat najdejo pravo rešitev.

Možna rešitev

Verižna kompenzacija je ena od možnih rešitev. Vendar pa morajo biti …

Ko plačila za izdan račun ni, je lahko naša rešitev odkup dolga

Podjetja se velikokrat soočijo s težavami, ko morajo pridobivati plačilo za opravljeno storitev. Neplačnikov je namreč vse več. Nekateri med njimi se odločijo za izterjavo, bodisi preko za to usposobljenega podjetja, bodisi preko sodišča, rešitev pa je tudi prodaja terjatev. Praviloma se terjatve lahko proda, če še niso zapadle več kot tri mesece. Odkup dolga lahko ponudimo podjetjem, ki se …

Podjetje v finančni stiski – posojilo?

Ste lastnik manjšega oziroma srednjega podjetja in ste se znašli v finančni stiski? Torej, potrebujete denar, na misel pa vam pride le kredit, kar vas spravlja v nelagodje? Najprej se lahko potolažite, da zagotovo niste edini.

Druga dobra novica je, da kredit ni edina rešitev, saj obstaja alternativa, ki se ji reče odkup terjatev. To po navadi predstavlja še …

Izterjatev: delo za profesionalce

V Sloveniji je popularna plačilna nedisciplina, zato imamo večkrat delo z izterjatvami do naših dolžnikov. Če nastopamo kot upniki, moramo znati izterjati dolgove naših dolžnikov čim hitreje, vendar tako, da s tem ne bomo uničevali možnosti za nadaljnje sodelovanje. Ko imamo opravka z zapadlimi terjatvami, moramo znati na čim pametnejši način izterjati dolg. Proces izterjave je lahko zapleten in …

Faktoring podjetjem omogoča finančno varnost in stabilnost

Faktoring je drugo ime za odkup nezapadlih terjatev, ki podjetjem predstavlja enega glavnih in učinkovitih vir kratkoročnega financiranja, saj odpravlja tveganje neplačevanja s strani kupcev.

Faktoringa se poslužujejo tako manjša kot hitro rastoča podjetja, ki  z njegovo pomočjo v poslovanje vnašajo varnost, stabilnost in predvidljivost, pa tudi kreditno sposobna podjetja, ki v faktoringu vidijo način za izboljšanje svoje bonitetne ocene.…

Upravljanje terjatev prinaša številne ugodnosti

Upravljanje terjatev je sklop storitev, ki jih v podjetju Achilles za svoje stranke opravljamo z vso odgovornostjo. Tako lahko namesto vas poskrbimo za vodenje knjigovodstva, spremljanje plačilnih rokov in bonitete vaših kupcev ter obenem pospešimo unovčevanje vaših terjatev.

Pri tem uporabljamo tako telefonsko kot tudi pisno opominjanje, s katerim vam prihranimo čas, ki ga lahko namenite bolj koristnim opravilom ter …