Uspešen podjetnik – podjetniško okolje

Podjetniški uspeh je primarno odvisen predvsem od podjetnika, ki z osebno motivacijo, osebnostnimi lastnostmi, spretnostmi in znanjem dosega željen konkurenčni položaj svojega podjetja. Podjetnikov je veliko in njihove lastnosti so različne, vendar lahko določimo glavne dejavnike, ki vplivajo na uspešnost podjetnika. V nadaljevanju vam predstavljamo 6 dejavnikov, ki vplivajo na podjetnikovo uspešnost:

 1. Podjetniško okolje
 2. Podjetnik, njegova osebnost in njegove lastnosti
 3. Podjetnik in njegove spretnosti
 4. Podjetniško znanje
 5. Solastništvo
 6. Obvladovanje tveganja

Tokrat bomo podrobneje obravnavali podjetniško okolje.

Podjetnik in okolje sta močno povezana. Na eni strani okolje vpliva na podjetnika in okvirno določa ter omejuje možnosti uspešnega delovanja, po drugi strani pa prav podjetnik posega in vpliva na okolje s svojim delovanjem.

Celotno okolje podjetnika se deli na več podokolij:

 • naravno,
 • gospodarsko,
 • tehnološko,
 • politično-pravno in
 • kulturno.

Podjetnik je najmočneje povezan z gospodarskim podokoljem, in sicer preko trga proizvodnih dejavnikov.

Dinamika okolja

Podjetnikova osebnost je povezana z dinamiko okolja. Čim bolj dinamično je okolje, tem več podjetniških lastnosti mora imeti posameznik, da se uspešno razvija. Dejavniki dinamičnosti okolja pa so:

 • tehnološki napredek,
 • tržna konkurenca in
 • negotovost.

Kramar B. v svojem diplomskem delu zapiše: „Razvito tržno okolje pomeni vzpostavitev trga proizvodnih dejavnikov (trga kapitala in trg delovne sile), tržne konkurence in odprtosti, ki omogoča podjetniško iniciativo, inovacije, prilagodljivost in tržno samostojnost. Podjetnik mora imeti čim bolj neoviran dostop do sredstev hkrati pa mora imeti možnost, da čim večji del dobička vloži v nove podjetniške aktivnosti.„

Uspeh podjetnika je v veliki meri odvisen od njegove sposobnosti prilagajati se okolju. Okolje se spreminja vse hitreje in postaja vse bolj nepredvidljivo, zato mora podjetnik tem spremembam slediti in jih izkoriščati, sicer propade.

Okolje podjetnika predstavljajo tudi vzorniki, ki so lahko družina, prijatelji ali drugi podjetniki in močno vplivajo na podjetniško kariero posameznika.

Vir:

Kramar, B. (2008). Dejavniki uspeha podjetnika. Ljubljana: Ekonomska fakuleta.

Leave a Reply