registracija znamke

Kako poteka registracija blagovne znamke?

Registracija blagovne znamke je enostaven postopek, ki se ga priporoča vsem uspešnejšim podjetjem. Bistvo postopka je v zavarovanju pred konkurenco, ki bi pri poslovanju uporabljala enak ali zelo podoben logotip. To lahko podjetju škodo povzroči zato, ker nevedne stranke nakup opravijo pri konkurentu s prepričanjem, da gre za kakovostni izdelek, ki so ga prej že kupovale pri osnovnem podjetju. Na ta račun se osnovnemu podjetju znižajo prihodki od prodaje.

Postopek registracije

Registracija blagovne znamke poteka tako, da podjetje pri Uradu za intelektualno lastnino vloži prošnjo za zaščito. Ta mora vsebovati tri kopije logotipa, ki ga podjetje želi zavarovati. Vloga mora vsebovati tudi vse potrebne priloge in mora biti izpolnjena skladno s pravili. Ko Urad prejme prošnjo, najprej preveri, če je pravilno izpolnjena. V primeru, če je vloga pomanjkljiva ali če kaj manjka, potem pozove vložnika, da vlogo ustrezno dopolni.

V naslednjih fazi se preveri, če je registracija blagovne znamke v navedenem primeru sploh možna. Če so vsi pogoji za zaščito izpolnjeni, potem Urad za intelektualno lastnino na svojih spletnih straneh objavi podatke o predlagani blagovni znamki. Ob tem začne teči 90 dnevni rok. V tem času lahko kdorkoli, ki objavo opazi, vloži ugovor zoper registracijo. To je možno v primeru, če je predlagana znamka enaka ali zelo podobna že obstoječi registrirani znamki. Ko poteče obdobje treh mesecev in če ni bilo nobenega konstruktivnega ugovora, potem je znamka registrirana. Registracija nato velja za obdobje naslednjih 10 let. Vendar pa ima po preteku tega obdobja podjetje možnost, da prijavo podaljšuje v nedogled. Za zavarovanje znamke je treba plačati ustrezno pristojbino.

Registracija znamke v tujini

Postopek registracije, ki smo ga obravnavali, je aktualen edino v primeru, če nameravate znamko registrirati znotraj Slovenije. Če želite registracijo izvesti (tudi) za druge države, se morate v zvezi s tem pozanimati v želeni državi.

Preventiva je vsekakor boljša kot naknadni problemi, zato je vsekakor priporočljivo, da registracijo izvedete in se na tak način zaščitite pred konkurenco.