24. marca je na sporedu obvezni pobot

Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (zprezp-1), ki je v veljavi od leta 2012 dalje, določa obvezne in tudi prostovoljne pobote za podjetnike, ki so dolžni drugim podjetnikom. Prijave v obvezni in tudi neobvezni pobot se lahko odda istočasno, oba pa potekata istočasno. Medtem ko je prvi obvezen zgolj za prvi mesec za vse, ki so v zamudi, je drugi prostovoljen (neobvezen) in se zanj podjetje lahko odloči ali pa ne. V kolikor je dolg tudi po enem mesecu višji od 250 evrov, je pobot obvezen tudi v prihodnje mesece.

Ob prijavi v pobot je treba navesti naslednje podatke: davčno št. upnika, datum in št. računa, datum nastanka zamude, znesek, zaporedno št. prijave.

Roki za pobote v letošnjem letu so naslednji:

3. MAREC 24.3.2016
4. APRIL 21.4.2016
5. MAJ 26.5.2016
6. JUNIJ 23.6.2016
7. JULIJ 21.7.2016
8. AVGUST 25.8.2016
9. SEPTEMBER 22.9.2016
10. OKTOBER 20.10.2016
11. NOVEMBER 24.11.2016
12. DECEMBER 22.12.2016