podjetnik-zasebnik-obracun-prispevkov

Ali podjetnik zasebnik lahko odda obračun prispevkov tudi sam?

Obračun prispevkov za podjetnike oziroma zasebnike, ki so zaposleni iz dejavnosti, se obračuna in odda na eDavke povsem enostavno in jih zato podjetnik lahko odda tudi sam. Pri tem je dobro vedeti, da so prispevki sicer tudi del plače, vendar zasebniki nimajo plače iz delovnega razmerja, temveč samo plačajo dajatve, ki pa niso vezane na izplačilo plače.

Tisti samozaposleni v s.p.-jih in v d.o.o.-jih pa dajatve plačujejo iz plače, kar pomeni, da se višina dajatev obračuna glede na višino bruto plače. Ta del je bolje, da opravi računovodja, saj plača zajema tudi druge postavke, ki jih je potrebno upoštevati pri izplačilu, knjiženju na temeljnico in pri postopku obračuna. Sicer pa je obračunavanje lažje tudi za tiste, ki imajo odprt popoldanski s.p., saj vsak mesec plačajo isti znesek, kateremu pravimo tudi pavšalni znesek dajatev.

Kaj vključuje obračun prispevkov za socialno varnost?

Zasebniki, ki so zaposleni iz dejavnosti oziroma nimajo plače, ter tisti zasebniki, ki so že zavarovani za polni delovni čas in imajo odprt popoldanski s.p., plačujejo enake dajatve za socialno varnost, kot tisti podjetniki, ki so v svojem podjetju zaposleni. To vključuje prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zdravstveno zavarovanje. Ti dve dajatvi imata najvišje zneske.

Nato je potrebno obračunati in do 20 dne v mesecu za prejšnji mesec plačati tudi prispevek za starševsko varstvo ter dajatev za zaposlovanje. V primeru popoldanskega s.p.-ja pa se plača le dajatve za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter za zdravstveno zavarovanje. Hkrati je potrebno upoštevati, da je v obeh primerih višina zneska za plačilo odvisna od ustvarjenega dobička v prejšnjem letu ter od že obračunanih dajatev.

Obračun prispevkov na eDavkih in plačilo

Podjetnik, ki ima digitalno potrdilo in lahko dostopa v portal eDavki, lahko sam odda dokument. Pri tem je potrebno le poiskati obrazec OPSVZ in na njem izpolniti določene podatke. Znesek, ki je merjen v procentih za določeno dajatev, se avtomatično izračuna, zato ni potrebno vpisovati zneskov za posamezno dajatev v okence.

Ko so vsa polja izpolnjena, se dokument le digitalno podpiše. Lahko pa se ga tudi natisne za obdelavo v računovodstvu. Dokument se nato shrani v portalu in v roku nekaj dni dobi status, da je obdelan. Plačilo pa podjetnik izvede s prepisom sklicev za posamezen prispevek, kar je označeno na OPSVZ obrazcu.

Enostaven obračun prispevkov v računovodskem programu

Mesečno obračunavanje dajatev za zasebnika je hitreje opravljeno v računovodskem programu. V programu je mogoče vpisati vse podatke, ki se nato samodejno poknjižijo na temeljnico, zato podjetnik in računovodja nimata dvojnega dela s prepisovanjem podatkov, saj se vse opravi z nekaj kliki.

Poleg tega program za račune tudi pripravi OPSVZ obrazec, ki se ga nato odda na portal eDavki in le podpiše dokument brez ponovnega vpisovanja podatkov. Prednost je tudi v tem, da se za obračun prispevkov avtomatično kreirajo plačilni nalogi z vsemi ustreznimi sklici za posamezno vrsto dajatev. Plačilne naloge pa je mogoče nato le z enim klikom uvoziti v spletno banko, kjer se izvrši plačilo brez časovno zamudnega pregledovanja, ali so sklici točni.