poplacilo-obveznosti-s-faktoring-odkupom-terjatev

Poplačilo obveznosti s faktoring odkupom terjatev

Faktoring odstop terjatev je vezan na poplačilo obveznosti iz dveh vidikov, pri čemer specializirana faktor družba nakaže podjetju gotovino na račun, zato da podjetje lahko plača svoje obveznosti, kot so plače zaposlenih, davki in material od dobaviteljev, na drugi strani pa se s to transakcijo izvrši tudi plačilo dolga kupca, ki mu je podjetje izdalo račun za že opravljeno dobavo blaga ali storitev.

Odstop terjatve se navezuje tako na zapadle kot ne zapadle račune, ki jih organizacija izda svojim kupcem. Ključen mehanizem factoringa je v tem, da podjetje pridobi gotovino še preden račun zapade v plačilo, zato podjetju ni potrebno čakati več mesecev na to, da bo kupec plačal svoj dolg. S tem se povečujejo obratna sredstva, organizacija pa se zavaruje tudi pred tveganjem neplačil.

Takojšnje poplačilo obveznosti dobaviteljem

Ker podjetje dobi gotovino še preden zapade izdan račun v plačilo, lahko razpolaga s sredstvi na računu. Sredstva lahko nameni za izplačilo plač zaposlenih, plačilo davčnih obveznosti do države, ali pa predčasno poplača prejete račune od dobaviteljev, ki so dobavili material, blago ali delovno opremo, ki jo organizacija nujno potrebuje za nemoteno poslovanje.

Na ta način se podjetje izkaže kot zaupanja vreden poslovni partner, zato mu dobavitelji nudijo določene ugodnosti in popuste. Sicer pa podjetje lahko gotovino porabi tudi za financiranje poslovanja pri širitvah na tuje trge, ali pa za naložbe v inovacije in razvoj produktov. Faktor družba v primerjavi z bankami ne postavlja pogoje o tem, za kaj mora podjetje porabiti sredstva.

Faktoring poplačilo obveznosti preprečuje likvidnostne težave

Factoring kredit za obratna sredstva predstavlja varno in stroškovno učinkovito rešitev za podjetja, ki opravljajo dobave v večjih zneskih ter svojim kupcem izdajajo račune z nekajmesečnim rokom plačila. To so na primer gradbena podjetja in večja ter mala podjetja, ki v določenem obdobju poslujejo z enim naročnikom in zanj angažirajo večino zaposlenih in celotno delovno opremo.

Namreč, težava se lahko pojavi, da je podjetje izčrpalo svoje zmogljivosti in vire, zato da bi opravilo naročilo, nato pa kupec odlaša z plačilom ali pa računa celo ne plača. V tem času pa mora podjetje poslovati naprej, vendar ima likvidnostne težave, saj je že porabilo sredstva in material. Da bi podjetje lahko nemoteno poslovalo in izpolnjevalo naročila, mora dobiti plačilo od kupcev. To težavo pa rešuje faktor družba s odkupom izdanih računov.

Poplačilo obveznosti izvedeno v dveh dneh

Specializirane faktor družbe po odkupu terjatve najprej preverijo vso dokumentacijo nato pa na račun podjetja nakažejo gotovino v višini 80 do 90 odstotkov zneska celotnega izdanega računa. Zato podjetje lahko razpolaga z gotovino že po enem do dveh dneh od prodaje terjatve.

Preostalih 10 do 20 odstotkov zneska izdanega računa pa faktor podjetju nakaže takrat, ko je izvedeno poplačilo obveznosti oziroma je račun v celoti poravnan iz strani kupca podjetja. V drugem nakazilu se znesek zmanjša za nekaj odstotno provizijo za opravljene storitve.