donosna-investicija

Nadpovprečno donosna investicija v zavarovana posojila

Donosna investicija je tista, ki nudi visoke donose. Pri naložbah v zavarovana posojila na investicijskih spletnih platformah so donosi odvisni od obrestne mere, ki pa je precej višja, kot jo dajejo banke za klasične bančne depozite. Zato investitorji lahko na platformi ustvarijo dober dodaten zaslužek.

Višina donosov na letni ravni je odvisna tudi od izbora naložb oziroma posameznih posojil, v katera vlagatelj veže sredstva za vnaprej določeno časovno obdobje. Ob vsakem objavljenem posojilu je navedena obrestna mera, ročnost naložbe in minimalen znesek za financiranje. Tako kot pri bančnih depozitih tudi pri teh naložbah velja, da daljša časovna obdobja vezav denarja prinašajo višje donose, saj so ob tem dane tudi boljše obrestne mere.

Donosna investicija z izračunanimi povprečnimi donosi

Da bi investitorji lahko vnaprej vedeli, kakšne donose lahko pričakujejo na letni ravni, so na Nekster platformi za množično investiranje objavili izračunan povprečni donos v letu 2019, ki znaša 8,15 odstotkov. Na splošno pa velja, da se sredstva na naložbenih računih plemenitijo za 5 do 10 odstotkov na letni ravni.

Prednost je tudi v tem, da lahko investitor spremlja vse naložbe v portfelju. Pri tem se denar plemeniti sam, potrebno je le počakati na zapadlost naložbe, ko si investitor enostavno prenese zaslužek iz investicijskega na osebni bančni račun ali pa sredstva ponovno investira v novo priložnost.

Donosna investicija – zavarovana posojila ali bančni depoziti?

Klasični bančni depoziti in naložbe v zavarovana posojila si delijo več značilnosti, kot je na primer koncept varnega oziroma ne tveganega investiranja z vezavo sredstev za daljše časovno obdobje. Ne delijo si pa višin obrestnih mer, saj naložbe v zavarovana posojila nudijo mnogo višje obrestne mere, kar posledično vpliva tudi na zaslužek.

Prevedeno v številke to pomeni, da glede na podatke Banke Slovenije so vlagatelji z bančnimi depoziti v letu 2018 v povprečju ustvarili le 0,38 odstotka letnega donosa, kar je precej nižji donos, kot ga nudijo naložbe v zavarovana posojila, saj so vlagatelji v letu 2018 ustvarili povprečen letni donos v višini 8,93 odstotkov.

Donosnost naložbe po treh letih

Bančni depoziti tudi po treh letih investiranja ne nudijo otipljive rasti oziroma donosnosti, saj obresti po treh letih vezave sredstev znašajo le dobrih 15 evrov, če investitor položi 1000 evrov. To pomeni le 1,56 odstotno rast po treh letih vezave. Pri tem pa je potrebno odšteti še druge upravljavske stroške, ki pri tem nastanejo.

Na drugi strani pa naložbe v zavarovana posojila na Nekster spletni platformi za investiranje nudijo kar 16 krat večjo donosnost po treh letih vezave sredstev. Donosna investicija z začetnim vložkom 1000 evrov ustvari 24,36 odstotno rast po treh letih investiranja, kar pomeni, da se denar oplemeniti za 240 evrov.