kam-investirati

Kam investirati na spletu za dodaten zaslužek?

Kam investirati in kako zaslužiti z investicijami na spletu? Digitalizacija je s seboj prinesla številne nove investicijske možnosti, ki se oddaljujejo od konvencionalnih naložb finančnih institucij. Tako splet nudi mnogo različnih možnosti za investiranje in dodaten zaslužek. Vendar, kako izbrati ustrezno možnost, ne da bi s tem tvegali izgube in spletne prevare?

Prednost naložb, ki jih nudijo finančne institucije, kot so banke in vzajemni skladi, je v tem, da investitorju zagotavljajo visoko mero varnosti, pri čemer so na primer bančni depoziti zavarovani iz strani države. Na spletu pa obstajajo večje možnosti za prevare, saj ponudniki v večji meri ne jamčijo za varnost vloženega denarja. Prav zato se veliko vlagateljev odloča za investicije v zavarovana posojila, ki potekajo na spletni platformi in nudijo optimalno razmerje med varnostjo in donosnostjo.

Kam investirati za dobre letne donose?

Spletna platforma za reinvestiranje v zavarovana posojila nudi dobre obrestne mere na posamezno posojilo pri vezavi sredstev za določeno časovno obdobje oziroma za čas zapadlosti kredita. V povprečju se donosi na platformi gibljejo med 6 do 11 odstotki na letni ravni. Ko investitor veže denar v posojilo, že vnaprej ve, kolikšna je obrestna mera.

Obrestno mero za naložbo posredno določi bonitetna hiša, ki preko dvostopenjskega preverjanja dokumentacije posojilojemalca določi kreditno sposobnost in bonitetno oceno. Višja kot je bonitetna ocena posojilojemalca, nižja je obrestna mera in obratno. Letna donosnost je odvisna tudi od izbora investicij. Po izteku naložbe pa si vlagatelj zaslužek lahko izplača na osebni bančni račun.

Kam investirati na spletu brez tveganj za izgube?

Spletna platforma za medsebojno posojanje denarja, ki združuje tako posojilojemalce kot vlagatelje, ki financirajo posojila in za to pridobijo obresti, sodeluje z zavarovalnicami in bonitetnimi hišami ter preko odškodninskega zavarovanja omogoča ne tvegano oziroma varno investiranje na spletu.

Zavarovalnica zavaruje posamezno posojilo ter vlagatelju izplača 90 odstotni znesek glavnice in natečenih obresti v primeru ne izplačevanja obrokov kredita iz strani posojilojemalca. Preostalih 10 odstotkov naložbe pa investitorju izplača spletna platforma. Tako vlagatelj ne izgubi vloženih sredstev.

Enostavna uporaba spletne platforme za reinvestiranje

Pri izbiranju najbolje ustrezne investicijske možnosti na spletu je dobro preučiti tudi delovanje samega portala. Kam investirati, da je uporaba platforme ali portala enostavna in primerna tudi za neizkušene investitorje ter da so naložbeni portfelji pregledni? Poleg omenjenih funkcij, spletna platforma za investiranje v zavarovana posojila nudi tudi enostavno registracijo in poenostavljen prenos sredstev iz osebnega bančnega računa na naložbeni račun in obratno.