normiranec

Normiranec kot samostojni podjetnik v svojih glavnih posebnostih

Posebnost pri normiranem s.p. je med drugim tudi v tem, da normiranec ne potrebuje storitev računovodskega servisa, čeprav je to v nekaterih primerih zaželeno, saj tako pridobi potrebne informacije o poslovanju. Prav tako pa mu po zakonu ni potrebno oddajati letnih bilanc in pojasnil o poslovnem izidu. Normirani s.p. mora konec leta priložiti le evidenco izdanih računov in osnovnih sredstev ter davčni obračun.

Običajno se za ustanovitev normiranega s.p. odločijo tisti podjetniki, ki pri poslovanju ne ustvarijo veliko stroškov. Zaradi narave dela, je normiranec predvsem nekdo, ki opravlja storitveno dejavnost, ki nima velikih vhodnih stroškov, nabave materiala in zalog v obliki blaga. Ta oblika samostojnega podjetnika je manj obdavčena. Podjetju pa ni potrebno oddajati zapletenih računovodskih poročil in obrazcev, ki jih je potrebno nasloviti na državne organe.

Kdaj se izplača postati normiranec?

Vsako podjetje ima svoje posebnosti in značilnosti, zato je težko povsem jasno zatrditi, komu se izplača odpreti normirani s.p. in komu ne. Pri tem je potrebno opraviti določene izračune, ki se navezujejo na predvidene prihodke, odhodke in obdavčitve. Na splošno pa velja, da se izplača odpreti normirani s.p., kadar so prihodki na letni ravni razmeroma visoki, saj podjetnik ne more uveljavljati olajšave.

Pri tem je dobro tudi vedeti, da podjetje ne more uveljavljati davčnih olajšav. Na splošno tudi velja, da se za tako obliko samostojnega podjetnika odločajo tisti, ki imajo večje razmerje med prihodki in odhodki. To pomeni, da nimajo večjih vhodnih stroškov, vendar pri tem izdajajo le račune za opravljeno delo.

Katere evidence mora normiranec voditi?

Vodenje zakonsko predpisanih evidenc in oddajanje poročil je v prvem letu poslovanja vezano predvsem na poslovanje z normiranimi odhodki. Sicer pa morajo samostojni podjetniki voditi evidenco knjigovodskih listin, osnovnih sredstev in druge evidence, ki so predpisane za določeno dejavnost. Če pa samostojni podjetnik postane zavezanec za DDV, tedaj mora oddajati tudi obračune iz naslova davka na dodano vrednost.

Normirani s.p. in letna odmera dohodnine

Letna odmera dohodnine od dohodka iz dejavnosti je izračunana na podlagi normiranih odhodkov, pri čemer upošteva dvajset odstotno davčno stopnjo od 80 odstotkov vseh normiranih prihodkov. Pri dohodnini pa se ne upošteva splošna, osebna in katera druga davčna olajšava. Prav tako podjetnik ne more uveljavljati olajšave za vzdrževane družinske člane.
Oddaja dohodninske napovedi pa je postala precej enostavna, pri čemer normiranec sešteje zneske vseh izdanih računov v preteklem poslovnem letu in v napoved vključi podatek o višini lanske vplačane akontacije dohodnine.