pravni-nasvet

Zakaj naj startup podjetja poiščejo pravni nasvet?

Pri številnih vzponih in padcih ob ustanavljanju in začetnem razvoju startup podjetja, je pravni nasvet odvetnika lahko eden izmed boljših virov za premagovanje ovir, ki se pojavijo na poslovni poti. Znanja in izkušnje odvetniške družbe lahko podjetju pomagajo preiti skozi začetne faze, zagon, ustanovitev, širitev in kasnejšo fazo zrelosti podjetja.

Čeprav je vsako mlado podjetje s svojim začetnim položajem edinstveno, bo pri različnih težavnih procesih potrebovalo odvetniško mnenje, saj so formalnopravni vidiki poslovanja tudi pomembni za uspešno rast družbe. Ti procesi se navezujejo predvsem na postopke pri ustanavljanju podjetij, zaščito intelektualne lastnine, zagotavljanje ustrezne vsebnosti pogodb ter na izogibanje tožbam in sodnim sporom.

Pravni nasvet pri ustanovitvi nove družbe

Pred ustanovitvijo zagonskega podjetja je dobro vedeti, kakšne so prednosti in slabosti različnih vrst gospodarskih subjektov, kot je samostojni podjetnik, družba z omejeno odgovornostjo, zavod in drugo. Izkušeni svetovalci za korporacijsko pravo in poznavalci zakonskih regulativ pri startup podjetjih pomagajo družbi zastaviti ključne smernice že ob sami ustanovitvi in opredeliti najboljšo izbiro. Mnenje startup pravnika lahko pomaga pri registraciji in ustrezni organizaciji podjetja v specifični gospodarski strukturi in panogi.

Odvetniško mnenje pri zaščiti intelektualne lastnine

Ko je startup podjetje ustanovljeno in registrirano, naslednji korak predstavlja zaščita premoženja, saj je intelektualna lastnina podjetja ena izmed najbolj dragocenih dobrin, še posebej, če se podjetje ukvarja s tehnološkimi produkti in njihovim razvojem.

Pravni nasvet odvetnika, ki je v svoji praksi specializiran za pravo intelektualne lastnine, pomaga pri poenostavitvi postopka in izpolnjevanju različnih zakonskih predpisov, ki veljajo na tem področju. Startup pravnik hkrati tudi razišče in se prepriča, da podjetje ne krši intelektualne lastnine nekega drugega pravnega subjekta.

Pravno svetovanje pri reševanju tožb in sodnih sporov

Sodniki postopki za vsa podjetja predstavljajo veliko časovno in finančno breme. Tožbe, ki iz teh dveh vidikov škodijo podjetju pa je že vnaprej bolje preprečiti. Zato je pomembno, da mlado podjetje poišče ustrezno podporo in informacije, še preden se pojavijo zapleti s tožbami in sodnimi postopki.

Nekatere oblike pravnih sporov, s katerimi se zagonska podjetja največkrat srečujejo, vključujejo predvsem skupinske tožbe, davčne spore, spore s konkurenčnimi podjetji ali izvajalci storitev, sodnimi postopki, ki obravnavajo goljufije ter postopki s kršitvami avtorskih pravic. Pravni nasvet odvetnika pa je pri teh postopkih pomemben zato, da je startup podjetje lahko prepričano, da že na začetku svojega poslovanja deluje v skladu s predpisi in se tako lahko predhodno tudi izogne dragim in zamudnim sodnim sporom.