Spletno računovodstvo pred klasičnim

Spletno računovodstvo, ki se je v Sloveniji razširilo v zadnjem času, predstavlja moderen način vodenja računovodstva. Združuje najnovejšo tehnologijo s klasičnim računovodstvom.

Podjetja, ki uporabljajo spletno računovodstvo, imajo veliko prednost pred podjetji, ki računovodska dela vodijo na klasičen način. Poslovanje podjetja je namreč močno odvisno od informacij, ki jih prejmejo od računovodskega servisa in prav e-računovodstvo je na področju informiranosti najhitrejše.

Glavne prednosti spletnega računovodstva so usklajenost in ažurnost podatkov. Tako računovodja kot podjetnik namreč dostopata do istih podatkov, zato so le-ti stalno usklajeni in ažurni. Podatki so shranjeni v oblaku, zato so podjetniku dostopni ves čas iz katerekoli lokacije, za dostop je potrebna le internetna povezava in certifikat. Za varnost podatkov skrbijo gesla, požarni zidovi in certifikati.

Elektronsko računovodstvo podjetnikom omogoča spremljanje poslovanja podjetja in tudi dela samega računovodstva. Tako lahko podjetniki opazijo napako, če se je le-ta slučajno pojavila.

Spremljanje poslovanja podjetja je zelo pomembno tudi iz vidika poslovanja. Podjetnik mora namreč ves čas spremljati odhodke in prihodke. Tako lahko v primeru neželjenih poslovnih izidov še pravočasno primerno ukrepa.

Leave a Reply