Kako lahko dejavnost opravljamo kar v svojem stanovanju?

Podjetniki, še posebej na začetku svoje poslovne poti, pogosto nimajo dovolj denarnih sredstev za najem poslovnih prostorov. Zato se odločijo kar za opravljanje dejavnosti v lastnem stanovanju. Za kaj mora podjetnik pri tem poskrbeti?

V kolikor ste etažni lastnik večstanovanjske hiše, morate poskrbeti, da ne motite stanovalcev pri mirni rabi stanovanj in ne povzročate čezmerne obremenitve skupnih delov večstanovanjske stavbe. Dejavnost se sme opravljati samo v delu stanovanja in ne v celotnem stanovanju.

Za opravljanje dejavnosti mora etažni lastnik pridobiti soglasje solastnikov, ki imajo več kot tri četrtine solastniških deležev. Nujno pa morajo dati soglasje etažni lastniki vseh posameznih delov, katerih zidovi ali stropi mejijo z njihovo stanovanjsko enoto. Ob začetku opravljanja dejavnosti v delu stanovanja mora etažni lastnik o tem obvestiti tudi upravnika.

Najemniki stanovanja morate paziti tudi na določbe najemne pogodbe, ki vam kakršnokoli dejavnost lahko prepoveduje. Pridobiti boste morali tudi soglasje lastnika, s katerim vam bo ta dovolil opravljati dejavnost v njegovem stanovanju.

Leave a Reply