Tag Archives: Stroški v podjetju

verižne kompenzacije na 100 in en način

Verižna kompenzacija – finančni inštrument

Kompenzacije na splošno so finančni inštrument. Z njihovo pomočjo lahko določena podjetja odprodajajo svoje zapadle ali nezapadle obveznosti terjatve, poplačajo svoje obveznosti s popustom. Lahko pa pobotajo svoje obveznosti in terjatve.

Verižne kompenzacije imajo odstopnika ali prodajalca terjatve in seveda plačnika obveznosti. Če v kompenzaciji sodeluje več podjetij, pa vsebuje tudi vmesni člen, ki je lahko podjetje, ki povezuje odstopnika in plačnika.

Kaj dosežemo torej z verižno kompenzacijo?

Z verižno kompenzacijo lahko posamezna podjetja na zelo enostaven način prihajajo do likvidnostih sredstev. Niso namreč omejeni samo na izterjavo, ampak lahko za plačilo naše terjatve uporabijo tudi kupce dolžnika ali pa kupce od kupcev dolžnika. Veriga torej v povezavi z dolžino nima omejitve. Vsa podjetja pa se morajo strinjati z vlogo, ki jim je v kompenzaciji seveda dodeljena.

Verižna kompenzacija mora vsebovati znesek kompenzacije in valuto ali datum njenega zaključka. Znesek nam namreč pove, v kakšni višini se bodo določene terjatve in obveznosti zapirale v verigi. Valuta v kompenzaciji pa pove, kdaj točno je potrebno knjižiti zapiranje terjatev oziroma vseh obveznosti v posamezni kompenzaciji.

Verižna kompenzacija pomeni torej pobot v sklenjeni verigi, ki jo sestavljajo trije ali pa več udeležencev. Uporablja se kot nedenarni način poravnave terjatev in dolgov. Omogoča pa likvidnost, večjo gospodarsko aktivnost ter zmanjšanje zadolženosti.

V praksi to na primer pomeni, da prvemu podjetju, drugo podjetje dolguje denar. Vzporedno pa prvo podjetje dolguje tretjemu. Drugemu podjetju pa dolguje denar še nekaj drugih podjetij. Verižna kompenzacija poskuša najti najugodnejši verižni pobot. To pomeni, da poskuša poiskati podjetje, ki ima večjo boniteto in se tudi drži roka plačil.

Še enkrat torej izpostavimo vse prednosti verižne kompenzacije. Gre za izjemno hiter in tudi učinkovit način unovčenja terjatev. Unovčevanje terjatev pa ne moremo unovčiti z odkupom terjatev. V igri sta tudi večja likvidnost in konkurenčnost podjetja ter manjše terjatveno tveganje. Zelo pomembna podatka sta tudi prihranek časa in denarja. Na koncu in tudi vmes pa so v ospredju boljši odnosi med udeleženci.

Če smo se torej znašli v podobni situaciji, potem je verižna kompenzacija vsekakor prava rešitev za nas. Podjetja, ki se s tem ukvarjajo in imajo na tem področju tudi dolgoletne izkušnje, imajo svoje ponudbe tudi na spletu. Tam si jih lahko ogledate in kmalu boste ugotovili, da je to za vaše podjetje v resnici najboljša možna rešitev, ki si jo lahko sploh trenutno predstavljate. Tudi cenovno vas bo navdušila, saj so cene oziroma stroški sprejemljivi prav za vsako podjetje.

Terjatve, zaloge in stroški – razlaga računovodskih pojmov

Vsak podjetnik bi moral poznati osnovne pojme, vezane na računovodstvo. Izterjatev tujina ali v Sloveniji npr. uporabljamo, ko imamo do dolžnika terjatve, ki niso poravnane v predvidenem roku. Kaj so terjatve, zaloge in stroški oziroma kako so opredeljeni v računovodstvu, si lahko preberete v nadaljevanju.

Terjatve

Terjatev nam pove, koliko denarja, storitev ali izdelkov nam neko podjetje ali posameznik dolguje. Dolgujejo nam lahko stranke, dobavitelji, zaposleni, udeleženci pri dobičku, država itd. Terjatve delimo v dve kategoriji: dolgoročne in kratkoročne (glede na oddaljenost datuma, do katerega pričakujemo povračilo). Če terjatev ni povrnjena do določenega roka, jo imenujemo zapadla terjatev. Ko pride do zapada terjatve, imamo dve možnosti; ali se sami lotimo izterjave ali pa izterjatev tujina ali doma prepustimo za to usposobljenemu podjetju.

Zaloge

Zaloge se lahko nanašajo na surovine, material, drobni inventar ali embalažo. So komponente, ki jih nabavimo na zalogo in jih uporabljamo za oblikovanje storitev ali izdelkov, ki jih nato prodamo na trgu. Podjetje se mora odločiti, po kateri metodi bo porabljala te komponente. Gre za to, da se lahko cena iste surovine spreminja glede na to, kdaj smo jo kupili. Podjetje lahko npr izbere metodo FIFO (first in, first out), LIFO (last in, first out), metodo tehtanih povprečnih cen ali drsečih povprečnih cen. Odločitev se sprejme glede na to, kaj je najbolj smiselno glede na tip dejavnosti v podjetju.

Stroški

Stroški predstavljajo zelo pomembno kategorijo vsakega podjetja. Gre za cenovno porabo prvin poslovnega procesa. Stroške imamo tako z osnovnimi sredstvi, materialom, raznimi storitvami kot tudi z zaposlenimi. Razvrščamo jih po naslednjih kriterijih:

– kraj nastanka (proizvodni in splošni stroški)

– odvisnost od obsega poslovanja (stalni stroški – se ne spreminjajo, če povečamo ali zmanjšamo obseg poslovanja ter spremenljivi stroški – se večajo oziroma manjšajo skupaj z obsegom poslovanja)

– povezanost z nastankom proizvoda (neposredni – lahko jih pripišemo konkretnim proizvodom ter posredni – ne moremo jih vezati točno na nek proizvod, ampak jih kasneje razvrščamo po posebnem ključu)

Računovodstvo razvršča stroške po naravnih stroškovnih vrstah in sicer:

–          stroški materiala (surovine, material, energija, elektrika, nadomestni deli, embalaža, pisarniški material in podobno)

–          stroški storitev (nanašajo se na storitve, vezane na proizvodnjo izdelkov, transport, vzdrževanje osnovnih sredstev, najemnina za pisarno, zavarovanja, oglaševanje, intelektualne storitve itd.)

–          amortizacija (gradbeni objekti, oprema, vozila, mehanizacija, oprema za raziskovanje, računalniška in programska oprema, večletni nasadi, osnovna čreda, itd.)

Vir: mladipodjetnik.si

Ko plačila za izdan račun ni, je lahko naša rešitev odkup dolga

Podjetja se velikokrat soočijo s težavami, ko morajo pridobivati plačilo za opravljeno storitev. Neplačnikov je namreč vse več. Nekateri med njimi se odločijo za izterjavo, bodisi preko za to usposobljenega podjetja, bodisi preko sodišča, rešitev pa je tudi prodaja terjatev. Praviloma se terjatve lahko proda, če še niso zapadle več kot tri mesece. Odkup dolga lahko ponudimo podjetjem, ki se ukvarjajo prav s tem področjem, ponavadi gre za ista podjetja, ki se ukvarjajo tudi z izterjavami.

Obstajata dva načina za odkup dolga

Odkup dolga se lahko stori na dva načina: prvi je preko direktnega odkupa (ko ne gre za slabo poslovanje dolžnika), drugi pa je preko verižne kompenzacije (ko dolžnik kaže slabe poslovne rezultate).

Sam postopek je pravzaprav zelo enostaven

Začne se z izstavitvijo računa, ko s podjetjem opravimo določen posel (prodajo, storitev…). Ko le ta ni plačan daljše časovno obdobje in menimo, da so obeti za poplačilo slabi, ta račun posredujemo strokovnjakom iz podjetja, ki se ukvarjajo s tem področjem. Ti bodo račun pregledali, nato pa pripravili dokumente, s katerimi jamčite, da ste dolg prodali.

Ko dokumente podpišete, je vaše delo že končano. Počakati morate le še nekaj dni, da vam podjetje nakaže znesek računa, ki so ga odkupili, zmanjšan za dogovorjeno provizijo.

Rešitev je primerna predvsem za tiste,ki nimajo časa čakati

Kot že omenjeno, ima tovrsten način poslovanja (odkup dolga) predvsem eno prednost: omogoča hitro prejetje denarja, sicer ne v popolnoma polnem znesku, a kljub temu. Poleg tega pa podjetju, ki se za to odloči, pomaga zmanjšati tveganje v samem poslovanju – namesto da bi čakali in skrbeli, ali bo dolžnik poplačal terjatev, smo lahko mirni in vemo, da smo dobili večino denarja že na svoj račun. Poleg tega pa se znebimo tudi nepotrebnih stroškov, ki bi nastopili z izterjavo, kot so na primer stroški sodnih taks, stroški izvršiteljev, stroški cenilcev…

Nekaj dejstev, na katere je potrebno biti pozoren pri iskanju delovnih prostorov (coworkinga)

Coworking predstavlja skupni delovni prostor za več podjetij ali oddelkov. Mnogi prisegajo na coworking, saj imajo s takšnim načinom dela zgolj dobre in prijetne izkušnje.

Če ste eni izmed tistih, ki se težko osredotočijo na delo, če so v prostoru sami, je coworking prava rešitev. Mnogi pravijo, da coworking pozitivno vpliva na njihovo produktivnost, prav tako pa se jim tudi splača, saj prihranijo z mesečno najemnino in ostalimi stroški.

Pri iskanju svojih coworking prostorov morate biti vedno pozorni na to, da si ga ogledate in se prepričate, če vam ustreza (velikost in sama porazdelitev prostorov, infrastruktura), če se v njemu počutite dobro, saj le-to vpliva tudi na vašo produktivnost pri delu. Pri tem je pomembno tudi dejstvo, da si najeti prostor delite s podjetjem s katerim imate neke skupne interese, s katerim bi lahko v nadalje tudi sodelovali in si pomagali. Posledično pa si morda lahko s tem priskrbite razširitev svojega poslovanja.

Pozanimajte se glede družbenih dogodkov ali glede morebitnih workshop delavnic coworking prostorov. Udeležite se jih in se povežite z vam podobnimi podjetniki in podjetji.

Pri najemu skupnih delovnih prostorov se pozanimajte tudi o dodatnih bonitetah, ki vam morda lahko pripadajo – kot na primer dodatna zavarovanja ali popusti na izobraževalnih predavanjih. Povprašajte o delovnem času prostorov in če se le ta lahko prilagodi vašemu. Če se na koncu vendarle odločite za najem, se ne pozabite dogovoriti glede mesečne najemnine, ki vam ustreza ter za koliko časa bi sklenili pogodbo in seveda tudi kaj vse naj ta vsebuje.

Najem tiskalnika in nekaj smernic o tem

Če želite prihraniti in biti vedno v koraku s časom glede pisarniške opreme – kot je tiskalnik ali kopirni stroj, je za vas najboljša odločitev najem (večnamenske) pisarniške opreme. Čeprav se vam bo morda zdelo, da po določenem času niti ni bistvene finančne razlike med samim najemom ali nakupom opreme za tiskanje, vendar, če pogledate iz drugega zornega kota pa je razlika enormna. Namreč sam najem vam omogoča možnost neprestane izbire najnovejše opreme za tiskanje, če pa se odločite za nakup le-te pa na koncu oziroma vsaj v roku petih let, obtičite z zastarelim tiskalnikom ter še z kupom dodatnih stroškov, ki jih ta potrebuje za delovanje.

Če nekoliko bolje pogledamo iz finančnega vidika se vam najem bolj splača, saj je vaša finančna obremenitev manjša. Najem opreme za tiskanje zahteva pogodbo in glede na to tudi neko določeno fiksno in veliko manjšo ceno zanjo, kot bi bila ta pri nakupu. Prednost najema je tudi ta, da lahko vašo pogodbo iz meseca v mesec spreminjate, predvsem glede izbire opreme ter prav tako glede časovne vezave za katero se bi odločili. Še več, najemna pogodba vas ne zavezuje, da celotno obdobje vezave ostanete na isti napravi, temveč, če je morda v tem času prišla kakšna boljša in posodobljena različica, lahko zamenjate in najamete novejšo. Z najemom opreme za tiskanje so ravno tako manjši tudi vaši davčni izdatki.

Pri sklepanju pogodbe o najemu pisarniške opreme imate bolj odprte možnosti izbire glede funkcionalnosti opreme, ki bi jo najeli. Te pa se gotovo kažejo v cenovnem okvirju. Pri najemu opreme za tiskanje, ne glede na to koliko funkcij ima ta, bo mesečni strošek še vedno veliko manjši kot v primeru, če bi se odločili za nakup ravno takšne opreme, za katerega bi morali na enkrat odšteti zelo veliko vsoto. Glede izbire opreme, ki bi bila za vas in vaše podjetje najboljša pa se pozanimajte pri svetovalcih najemo-dajalskih podjetij.

Prednost najema pisarniške opreme za tiskanje se tako najbolj izrazito kaže v manjših stroških – z najemom prihranite denar, katerega lahko bolje investirate v druge pomembne naložbe za vas in vaše podjetje.

Kako lahko dejavnost opravljamo kar v svojem stanovanju?

Podjetniki, še posebej na začetku svoje poslovne poti, pogosto nimajo dovolj denarnih sredstev za najem poslovnih prostorov. Zato se odločijo kar za opravljanje dejavnosti v lastnem stanovanju. Za kaj mora podjetnik pri tem poskrbeti?

V kolikor ste etažni lastnik večstanovanjske hiše, morate poskrbeti, da ne motite stanovalcev pri mirni rabi stanovanj in ne povzročate čezmerne obremenitve skupnih delov večstanovanjske stavbe. Dejavnost se sme opravljati samo v delu stanovanja in ne v celotnem stanovanju.

Za opravljanje dejavnosti mora etažni lastnik pridobiti soglasje solastnikov, ki imajo več kot tri četrtine solastniških deležev. Nujno pa morajo dati soglasje etažni lastniki vseh posameznih delov, katerih zidovi ali stropi mejijo z njihovo stanovanjsko enoto. Ob začetku opravljanja dejavnosti v delu stanovanja mora etažni lastnik o tem obvestiti tudi upravnika.

Najemniki stanovanja morate paziti tudi na določbe najemne pogodbe, ki vam kakršnokoli dejavnost lahko prepoveduje. Pridobiti boste morali tudi soglasje lastnika, s katerim vam bo ta dovolil opravljati dejavnost v njegovem stanovanju.

Delo prek študentske napotnice

Podjetja se pogosto odločijo za najem študentov. Kako je v tem primeru s plačilom preko študentske napotnice?

Študent za svoje delo prejme znesek, ki je bil objavljen v oglasu za študentsko delo. Gre za neto znesek plačila. Podjetje pa mora državi plačati še prispevke (bruto znesek). Ti prispevki so: 23 odstotna koncesijska dajatev, 2 odstotna dodatna koncesijska dajatev, DDV na koncesijo in pavšal za zdravstveno zavarovanje.

Zavezanci za DDV znesek za DDV sicer plačajo, a ga konec obračunskega obdobja dobijo povrnjenega. Dejanska obremenitev študentskega dela za podjetja je v večini primerov torej 25 odstotna. Pavšal za zdravstveno zavarovanje znaša 4,34 evrov na napotnico na mesec. Nekateri študentski servisi prispevek plačujejo sami.

Znesek koncesije si razdelijo organizacije: Študentska organizacija Slovenije prejme 4 %, študentski servis za svoje delo prejme 4,5 %, proračunski sklad ministrstva (za štipendije) 14,5 %. Skupaj je to 23 % prispevkov, ki bremenijo delodajalca. Dodatna koncesijska dajatev se nameni za potrebe prenove študentskih bivalnih zmogljivosti, potrebe razširitve in posodobitve prostorskih pogojev in tehnološke opremljenosti univerz, po izteku teh programov pa za namen odplačevanja najetih kreditov Študentske organizacije Slovenije ter za prenovo študentskih bivalnih zmogljivosti.

Subvencije za podjetnike, ki bodo zaposlovali težje zaposljive delavce

Podjetništvo je lahko, v kolikor nimate dovoljinvesticij oz. finančne pomoči, precej zahtevno. Predstavljamo vam javno povabilo Zaposli.me, preko katerega lahko pridete do subvencije za zaposlitev težje zaposljivih delavcev. Zavod RS za zaposlovanje je na spletni strani objavil novo javno povabilo Zaposli.me, na katerem tržni delodajalci lahko pridobijo subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki se težje zaposlijo. Predvidenih je 5.318 subvencioniranih zaposlitev.

Kdo se lahko prijavi?

Na povabilo se lahko prijavijo tržni delodajalci, ki so v preteklem poslovnem letu več kot polovico prihodkov ustvarili s prodajo blaga ali storitev na trgu in izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo.

Za obdobje 2012–2014 je na voljo 21,275 milijona EUR: 85 % teh sredstev financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (ESS), 15 % sredstev pa je zagotovljenih iz proračuna RS.

Povabilo je odprto do porabe sredstev

Delodajalci na javno povabilo lahko predložijo ponudbe za subvencionirano zaposlitev brezposelnih od odprtja od objave do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 30. oktobra 2013.

Kdo velja za težje zaposljivega?

Na javnem povabilu lahko delodajalci pridobijo subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so invalidi, starejši od 50 let, dolgotrajno brezposelni ali imajo stalno prebivališče na območju Pokolpja (v občinah Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič ali Metlika).

Za pridobitev subvencije morajo brezposelni v celoti ustrezati vsaj eni od omenjenih ciljnih skupin, ki so podrobneje opredeljene v javnem povabilu. Delovno razmerje mora trajati neprekinjeno najmanj eno leto za polni delovni čas (40 ur na teden) oziroma za krajši delovni čas (v skladu odločbo o invalidnosti).

Višina subvencije

Subvencija za zaposlitev s polnim delovnim časom znaša 4.000 EUR (oziroma sorazmerno manj za zaposlitev s krajšim delovnim časom v skladu z odločbo o invalidnosti) in se izplača delodajalcem v enkratnem znesku po zaposlitvi brezposelne osebe.

Pred oddajo ponudbe na javno povabilo morajo delodajalci najprej prijaviti prosto delovno mesto pri območni službi Zavoda za zaposlovanje. Po prijavi prostega delovnega mesta Zavod napoti k delodajalcu brezposelne osebe iz ciljne skupine povabila nato pa delodajalec izbere ustreznega kandidata.

Po opravljenem izboru kandidata lahko delodajalec predloži ponudbo za subvencionirano zaposlitev na pristojno območno službo Zavoda.

Vir: ess.gov.si

V podjetništvu pomembno vlogo igrajo investitorji

V kolikor vas interesira podjetništvo, pa ne najdete investitorjev, vam predstavljamo podjetje, ki vlaga v podjetnike začetnike in start-up podjetja. Podjetje je sicer iz Vleike Britanije, kar p ane pomeni, da svojih stredstev ne vlaga tudi v druga evropska podjetja.

Cilj podjetja Y Combinator je start-up podjetjem nuditi pomoč v prvi fazi, npr. da start-up sploh pride do tiste točke na kateri že nekaj naredi, nato pa potrebuje resno finančno pomoč, da izpelje zadevo do konca.

Podjetje nudi tako finančno pomoč, kot tudi pomoč pri iskanju nadaljnih investitorjev

Pri Y Combinator-ju vlagajo v start-up podjetja manjša sredstva (redko nad 20.000 USD) v zameno za manjše deleže v podjetju (največkrat od 2 do 10 odstotkov). Večina investitorjev ponuja poleg denarja še nekaj pomoči in tako je tudi pri Y Combinatorju. Y Combinator pomaga start-up podjetjem pri izoblikovanju poslovne ideje in pri odgovorih na mnoga vprašanja, ki jih imajo podjetniki začetniki.

Y Combinator podpira start-up podjetja iz različnih industrij vendar so jim trenutno najbolj zanimiva takšna, ki se ukvarjajo z mobilnimi in spletnimi aplikacijami.

Tudi prijava za financiranje je pri Y Combinator-ju drugačna: namesto zbiranja poslovnih načrtov in predstavitve le teh, start-up zgolj izpolni formular. Kasneje so najbolj perspektivni start-upi povabljeni na razgovor in Y Combinator se odloči za financiranje takoj po razgovoru.

V kolikor imate namen ustanoviti tehnološko start-up podjetje in se s tem podati v podjetništvo je morda Y Combinator ravno pravšnji partner za vas.

Vir: ycombinator.com

Majhno podjetje, majhen proračun

Podjetništvo je posel, kjer udeleženci potrebujejo sredstva. V nadaljevanju vam predstavljamo 3 načine, kako lahko kot mladi podjetnik prihranite denar.

Vsak podjetnik, predvsem tisti, ki vodijo manjša podjetja si želijo, da bi lahko zagnali posel z neomejenimi količinami sredstev. Vendar to ni realnost.

V kolikor ste tudi vi eden izmed podjetnikov, ki bi radi začeli s  svojim poslom, vendar nimate veliko sredstev si preberite naslednje tri nasvete:

1. Predprodaja ali letna naročnina

Za zagon podjetja potrebujete veliko sredstev, toliko več, v kolikor proizvajate izdelke. Lahko se zgodi, da investitorji nimajo posluha za vašo idejo in posojilo pri banki ne pride v poštev – takrat se lahko zatečete k svojim strankam. Prodaje letno naročnino in si na tak način zagotovite denar v naprej.

Pri takšnem načinu pridobivanja sredstev bodite pozorni, da bodo vaše stranke dobile vse kar ste jim obljubili.

2. Neplačana praksa

Mnogo študentov išče izkušnje bolj kot dobro plačilo. Najemite študente in jim ponudite veliko znanja in izkušenj za nizko plačilo. Prav tako lahko nudite neplačano (oz. manj plačano) delo za prakso.

3. Sami prevzemite urejanje financ

V kolikor vaš posel stoji in se na področju financ ne dogaja skoraj nič, razen tega, da se kopičijo eni in isti računi, ste (z veliko truda in previdnosti) sposobni voditi finance sami. Vsekakor pa vodenje financ prepustite strokovnjakom takoj, ko bo vaš posel začel cveteti.

vir: smallbizbee.com

Poslovni račun

Poslovni račun je nekaj kar potrebuje vsako podjetje. Podjetnik ga odpre ob registraciji podjetja na izbrani poslovni banki – velikih razlik glede na banko pri kateri podjetnik odpre poslovni račun ni, vsaj kar se tiče dnevnega poslovanja. Kljub temu pa razlike obstajajo, predvsem v ceni, fleksibilnosti banke ter sistemu e-bančništva.

Kaj je poslovni račun?

Poslovni račun je skupna lastnost vseh podjetij, samostojnih podjetnikov ter vseh ostalih družb ter organizacij v Sloveniji. Posamezniki, ki opravljajo dejavnost, podjetja ter organizacije morajo imeti vsaj en transakcijski račun prek katerega plačujejo ter prejemajo denarna sredstva za vse posle, ki so povezani s podjetjem.

Poslovni račun podjetnik odpre že pri sami registraciji podjetja.

Postopek odpiranja računa pri ustanovitvi s.p. (Samostojni podjetnik)

  1. Podjetnik obišče (e-)VEM
  2. Izpolni potrebne obrazce ter pridobi akt o ustanovitvi
  3. Napoti se na izbrano banko ter odpre poslovni račun

Pri ustanovitvi s.p. se bančni poslovni račun odpre po tem, ko se opravi registracija podjetja (na VEM točki, e-VEM ali pri notarju) oziroma točneje, ko AJPES pošlje potrdilo o registraciji podjetja (sklep o registraciji).S tem sklepom se nato podjetnik odpravi na eno izmed poslovnih bank. Ta mu določi skrbnika računa, ki podjetniku pomaga izpolniti vlogo za odprtje poslovnega računa.

Postopek odpiranja račun pri d.o.o.

Pri ustanovitvi d.o.o. odpiranje računa poteka drugače, saj je potrebno za to obliko podjetja vplačati osnovni kapital. Tega se vplača po obisku VEM točke, kjer podjetnik pridobi akt o ustanovitvi podjetja oziroma družbeno pogodbo.

Osnovni kapital se vplača na tako imenovani začasni oz. depozitni poslovni račun.

V kolikor odpirate večosebni d.o.o. bodite pozorni, saj je potrebni pri večosebnih d.o.o. na banko prinesti tudi družbeno pogodbo – ta mora biti overjena pri notarju.

Za enoosebne d.o.o. zadostuje akt o ustanovitvi družbe (tega vam pomagajo pripraviti VEM točke ali notar).

Po odprtju začasnega poslovnega računa banka podjetniku izda potrdilo o vplačanem kapitalu s katerim se podjetnik nato spet napoti na (e-)VEM točko ali k notarju ter zaključi postopek ustanovitve podjetja – vpis v evidence AJPES ter na sodišče. Ko je družba vpisana v sodni register se podjetnik s sklepom o registraciji zglasi na banki kamor je vplačal osnovni kapital ter začasni račun pretvori v poslovni račun.

Kako poteka poslovanje s poslovnim računom v praksi

Čeprav podjetnik lahko določene stvari opravi prek spleta, se je vsaj v začetku poslovanja potrebno tudi fizično oglasiti na banki z osebnim dokumentom za odprtje računa ter namene identifikacije. Vsaka oseba, ki jo podjetje oziroma lastniki podjetja pooblastijo za upravljanje s poslovnim računom, se mora oglasiti na banki ter opraviti idenfikacijo. Ponavadi je za upravljanje z računom zadolžen direktor podjetja, ki je v večini primerov tudi poslovodna oseba. Nekatere banke ločijo dve vrsti pooblastil: za razpolaganje z računom na banki ter prek e-banke.

Pooblastila za dostop do sredstev na poslovnem računu

Kljub temu, da je poslovodna oseba podjetja vpisana v ažuren seznam na AJPESu, vsaj nekatere naše banke svojih evidenc nimajo usklajenih s to bazo podatkov. Zato se vam lahko primeri, da čeprav ste poslovodna oseba podjetja (ter tako odgovorni in pooblaščeni za poslovanje podjetja) ne boste mogli dostopati do sredstev na vašem poslovnem računu, dokler se ne zglasite na matični enoti vaše banke ter opravite idenfifikacijo.

Lahko pa do njih dostopa nekdo, ki je bil morda nekoč poslovodna oseba v vašem podjetju, seveda če mu niste pooblastila preklicali.

Na to morate biti potrebno pozorni, saj se v nasprotnem primeru lahko pojavijo težave.

Svetujemo vam, da za poslovanje vašega podjetja uporabljate e-bančništvo. Elektronsko bančništvo oziroma poslovanje z banko prek spleta omogočajo vse banke, ki poslujejo v Sloveniji.

Kateri stroški so povezani z odprtjem poslovnega računa?

Poslovanje z banko ni majhen strošek. Za poslovni račun se zaračunava:

  1. nadomestilo za vodenje računa: za malo podjetje od 5 do 10 evrov na mesec,
  2. nadomestilo za uporabo e-banke: do 5 evrov na mesec,
  3. stroški transakcij (prilivi, odlivi): od 50 centov do 1 evrov na transakcijo.

Skupaj torej vodenje poslovnega bančnega računa za malo podjetje stane od 15 do 30 evrov mesečno.

Priporočamo vam poslovanje prek e-banke, saj podobno kot za zasebni račun velja, da so tovrstne transakcije cenejše kot transakcije na banki. Po drugi strani pa je drži tudi to, da je poslovanje prek e-banke povezano z začetnimi stroški: to je v večini primerov pametna kartica + čitalnik (skupaj to stane okoli 100 evrov – to zadostuje za več let), v nekaterih primerih pa zadostuje digitalno kvalificirano potrdilo, ki stane od 10 do 15 evrov na leto.

Vir: Zavod mladi podjetnik

Stroški samostojnega podjetnika

V tokratni objavi bomo skušali našteti nekaj najpomembnejših dejstev, ki so ključna pri ustanavljanju podjetja. Predvsem pri ustanovitvi “popoldanskega” ali navadnega s.p. Gre za pomembne faktorje, ki jih slej ko prej spozna vsak samostojni podjetnik.

Samostojni podjetnik in ideja

Najprej se vsak bodoči podjetnik sooči s tem, kateri od mnogih idej bo dal prednost in jo uresničil. Potrebno je razmisliti o poslu, ki ga imamo namen opravljati, saj je stroškov, ki se pojavijo z ustanovitvijo lastnega podjetja veliko, zato se mora vsak bodoči podjetnik dobro prepričati o tem, da bo poslovna ideja ustvarila dovolj prihodkov za vsaj normalno poslovanje.

Podjetnik in nova poslovna priložnost

Veliko uspešnih poslovnih idej se razvije iz opravljanja enostavnih, vsakodnevnih nalog. Na ta način lahko podjetnik spozna vse osnovne procese pri dejavnosti, kar mu kasneje pride prav pri razmišljanju o izboljšavi posla in racionalizaciji stroškov. Ob tem se lahko pojavi tudi ideja za novo poslovno priložnost.

Idealna priložnost za bodoče podjetnike je, da svoj posel razvijejo iz študentskega dela, ki so ga morda opravljali vrsto let, saj v času opravljanja študentskega dela lahko brez tveganja spoznajo vse prednosti in pasti posla.

Študentski s.p.

Študentsko delo je davčno zelo ugodno, ko enkrat ustanovimo podjetje (študentski s.p.) pa se takoj pojavijo dodatni, tudi nepredvideni stroški. Večja obremenitev delovne sile, poslovni prostori, računovodske storitve, morebitna neplačila, plačilo zaposlenih tudi v času, ko ni dela, izgube nadejanih poslov… Veliko teh težav lahko predvidimo v poslovnem načrtu – prav zaradi tega, je poslovni načrt še kako pomemben za vsakega samostojnega podjetnika. Pametno je napisati poslovni načrt še preden se podate v posel.

Prispevki za samostojne podjetnike

Najprej je potrebno ugotoviti svoj status: nezaposlen, zaposlen, upokojen ali v izobraževalnem procesu? To je pomembno zato, ker je od tega odvisna višina prispevkov za status samostojni podjetnik.

Popoldanski s.p.

Pri prvi obliki, ki se ji pogovorno reče “popoldanski s.p.” se namreč večina prispevkov plačuje s strani delodajalca oziroma izobraževalne ustanove. To pomeni, da so fiksni stroški v tem primeru relativno nizki, tudi če posle opravljamo samo občasno. Stroški znašajo približno 150 evrov mesečno (podatek za junij 2010).

Samostojni podjetnik kot dopolnilna dejavnost

S.p. kot dopolnilna dejavnost je torej odlična priložnost za testiranje idej.

Samostojni podjetnik (brez statusa)

V kolikor pa je samostojni podjetnik brez zaposlitve, upokojenskega ali študentskega statusa, pa so fiksni mesečni stroški za prispevke nekoliko višji, saj jih mora v celoti plačevati podjetnik sam. Stroški so odvisni od prometa, ki ga podjetnik ustvari, saj je lestvica obdavčitve s.p. progresivna.

Vir: Maldipodjetnik.si, Kako postati samostojni podjetnik

Podjetnik in njegova blagovna znamka

Vsak podjetnik živi in propade s svojo blagovno znamko. Redko kateri podjetnik pa investira dovolj denarja in časa v premišljeno marketinško strategijo za podporo svoji blagovni znamki. V nadaljevanju bomo pisali predvsem o tem, kako pomembno je ohranjati oz. povečevati vrednost blagovne znamke.

Blagovno znamko mora podjetnik dobro tržiti

Marsikateri podjetnik vse preveč zlahka jemlje upravljanje blagovne znamke. Lahko se zgodi, da podjetnik to ugotovi prepozno, in takrat je treba vložiti veliko več časa in denarja za popravilo nastale škode.

Blagovna znamka je ravno tako pomembna za vaš posel, kot so poslovni prostor, kot je delavnica, oprema, inventar, pohištvo itd. Imejte v mislih, da naštete stvari z leti izgubljajo svojo vrednost, blagovna znamka pa jo (v kolikor dobro upravljate z njo) ohranja v nedogled.

Primer nekaterih blagovnih znamk, katerih vrednost je zelo visoka – naj vam te vrednosti sluzijo kot visoko zastavljen cilj.

Blagovna znamka Coca-Cola (KO)

Vrednost blagovne znamke Coca-Cola je ocenjena na 70 milijard ameriških dolarjev (zgolj blagovna znamka in ne skrivnostna formula, tovarne, tovornjaki itd.).

Blagovna znamka McDonald’s (MCD)

Blagovno znamko McDonald’s ocenjujejo na 33 milijard dolarjev in blagovno znamko Disney (DIS) na 28 milijard dolarjev.

Verjetnost, da bo ravno vaša blagovna znamka dosegla tako vrtoglave vsote je precej majhna – vendar obstaja. Potrudite se, da ne boste zanemarjali blagovne znamke in da boste z njo dobro upravljali – na tak način bo njena vrednost kljub vsemu visoka in iz leta v leto višja.

Trženje blagovne znamke lahko za vaše podjetje predstavlja velik strošek, vendar je blagovna znamka vaše največje bogastvo.

Ali lahko zdajle, brez slabe vesti trdite, da je vaš strateški marketinški plan premišljen, strukturiran, kreativen in učinkovit?

Če je odgovor ne, je čas, da ostale stvari postavite na stranski tir, zavihate rokave ter naredite odličen marketinški plan za svojo blagovno znamko.

Vir: mladipodjetnik.si

Kako podjetnik zmanjša stroške?

Podjetnik, ki začenja na novo velikokrat opravlja vse naloge – tako tiste za katere je usposobljen, kot tudi takšne, ki mu povzročajo preglavice in zanj porabi veliko preveč časa.

Predstavljamo vam 3 nasvete kako delati manj in hkrati zaslužiti več.

1. Vodite evidence dela, planirajte svoje delo in delo svojih sodelavcev.

Podjetnik mora znati pravilno ovrednotiti vse stroške. Vedeti mora katera naročila mu prinašajo dobiček in katera izgubo. Pomembno je, da imate te podatke, saj če bi v začetku meseca sprejeli samo tista naročila s katerimi imate dobiček, potem bi konec meseca imeli večji dobiček, hkrati pa bi delali manj. Vsekakor stroškov v celoti ni mogoče natančno oceniti vnaprej, vendar lahko natančno ocenite 80 odstotkov predvidenih stroškov, za ostalih 20 odstotkov pa predvidite ustrezno rezervo.

2. Cilj je zmanjšanje stroškov, ne vodenje evidenc.

Evidenc ne vodimo zaradi evidenc samih, vodimo jih zato, da zmanjšamo stroške. Bodite previdni, da ne boste imeli z vodenjem evidenc preveč stroškov in se boste preveč zapletali, saj boste na tak način izničili ves pričakovani učinek.

3. Osredotočite se na vašo dejavnost in ne zapravljajte časa z administracijo ter z opravili, ki vas drugje stanejo manj.

Podjetnik, ki začenja na novo, je pogosto deklica za vse. Najpogostejša zmota novih podjetnikov pa je, da mislijo, da bodo s tem, ko delajo vse, veliko prihranili. Če vse to zmorete, potem ni problem. V kolikor pa vas opravila za katera se niste izučili in jih ne obvladate povzročajo preglavice, poiščite pomoč:

  • Podjetnik si na začetku ne more privoščiti tajnice, zato se sam ukvarja s tajniškimi deli kot so npr. izpisovanje računov, kuvertiranje, pošiljanje preko pošte, itd. Na spletu lahko najdete nekaj programov, ki vam bodo v pomoč, kot npr. e-racuni.com. Omenjena storitev vključuje natisnjen, skuvertiran in poslan račun stranki na njen naslov.
  • Pogosto podjetniki želijo sami voditi lastno računovodstvo. Elektronsko ali spletno računovodstvo je moderen način vodenja računovodstva za podjetja. Programi nudijo ažurnost informacij, preglednost in optimizacijo poslovanja. Takšna elektronska računovodstva imajo mnogo prednosti: usklajenost, ažurni podatki, varnost podatkov, dostopnost podatkov, usklajenost z zakonodajo in znižanje stroškov računovodstva.

Vir:

Računalniške novice. Avgust 2009. Kako postati uspešen podjetnik? E-Racuni.com.

E. Ravbar. 2010. E-računovodstvo. Zavod Mladi podjetnik