Tag Archives: s.p.

Registracija s. p. je izjemno enostavna

Če ste torej na samem začetku ustanavljanja podjetja, potem se morate najprej pozanimati o osnovnih zadevah, ki vam bodo slej ko prej prišle na pot. Ena od pomembnejših je tudi registracija s. p. Gre za registracijo samostojnega podjetnika. Status tovrstnega podjetnika si namreč pridobimo z vpisom v Poslovni register Slovenije.

Podjetnik torej lahko začne opravljati dejavnost, ko je vpisan v

Kaj pravzaprav je pavšalna obdavčitev?

Samostojni podjetniki dostikrat razmišljajo o tem, ali bi bila za njih bolj primerna pavšalna obdavčitev. Gre za obdavčitev, pri kateri višina davka raste sorazmerno z rastjo prihodkov, v veljavo pa je stopila leta 2013, z nekaterimi spremembami pa je bila uveljavljena leta 2015.

Predvideva:

  • da lahko vsi s.p.-jevci (oziroma pravne osebe), ki v koledarskem letu dosežejo do 50.000 evrov

Ustanovil bom podjetje: kaj moram vedeti o poslovnem računu?

Ob vstopu v podjetništvo je poslovni račun tisto, kar boste obvezno morali urediti. Odpreti ga boste morali hkrati ob (oziroma tik po) ustanovitvi podjetja, v nasprotnem primeru vas lahko čaka precej visoka kazen, ki se giblje med 800 in 10.000 evri. Seveda obstaja dejstvo, da ne morete uporabljati svojega osebnega transakcijskega računa v namene poslovanja. Obvezno ga morate ločiti, torej …

Subvencija za samozaposlitev

Zavod RS za zaposlovanje v okviru spodbujanja podjetništva ponuja subvencijo v višini 4.500 eur. Pomoč se imenuje subvencija za samozaposlitev in znaša 4.500 eur. Do subvencije so upravičene brezposelne osebe, ki se odločijo za eno od oblik samozaposlitve (s.p., d.o.o, kulturni delavci…).

Kako priti do subvencije?

Prvi pogoj na poti k pridobitvi subvencije je vpis v evidenco brezposelnih oseb oz. …

Poslovni račun

Poslovni račun je nekaj kar potrebuje vsako podjetje. Podjetnik ga odpre ob registraciji podjetja na izbrani poslovni banki – velikih razlik glede na banko pri kateri podjetnik odpre poslovni račun ni, vsaj kar se tiče dnevnega poslovanja. Kljub temu pa razlike obstajajo, predvsem v ceni, fleksibilnosti banke ter sistemu e-bančništva.

Kaj je poslovni račun?

Poslovni račun je skupna lastnost vseh …

Ustanovitev in subvencija za samostojne podjetnike

V nadaljevanju vam ponujamo nekaj nasvetov, kako se lotiti ustanovitve s.p., kakšni so pogoji za subvencijo za samozaposlitev in nekaj o davkih za samostojne podjetnike.

Subvencija za samozaposlitev

Res, da so subvencije za samozaposlitev trenutno ukinjene, vendar je to zgolj začasen ukrep. Država zagotavlja, da bodo na Zavod RS za zaposlovanje, brezposelne ponovno začeli pošiljati na priprave – takoj, ko

Stroški samostojnega podjetnika

V tokratni objavi bomo skušali našteti nekaj najpomembnejših dejstev, ki so ključna pri ustanavljanju podjetja. Predvsem pri ustanovitvi “popoldanskega” ali navadnega s.p. Gre za pomembne faktorje, ki jih slej ko prej spozna vsak samostojni podjetnik.

Samostojni podjetnik in ideja

Najprej se vsak bodoči podjetnik sooči s tem, kateri od mnogih idej bo dal prednost in jo uresničil. Potrebno je razmisliti

Bodoči podjetniki se srečujejo z dilemo: s.p. ali d.o.o.

Mnogo mladih podjetnikov se srečuje z dilemo odpreti družbo z omejeno odgovornostjo (v nadaljevanju d.o.o.) ali se registrirati kot samostojni poddjetnik (v nadaljevanju s.p.).

Na omenjeno temo smo v preteklosti že objavili nekaj člankov. Tokrat bomo predstavili zgolj razlike v osnovnem kapitalu.

Vprašanje marsikaterega bodočega podjetnik je, koliko znaša osnovni kapital za ustanovitev d.o.o. in koliko znaša pri registraciji s.p.…

Razlike med osebnimi, kapitalskimi družbami in samostojnim podjetnikom – POVZETEK

V zadnjem delu objav Razlike med osebnimi, kapitalskimi družbami in samostojnim podjetnikom vam predstavljamo zgolj kratek povzetek.

Osebna družba:

  1. Za obveznosti družbe jamčijo družbeniki neomejeno z vsem svojim osebnim premoženjem.
  2. Po zakonu ni obvezen minimalni osnovni kapital.
  3. Manj zahtevni formalnopravni postopki glede statusa.
  4. Enostavno upravljanje.
  5. Cenejša ustanovitev in manj stroškov pri poslovanju.

Kapitalska družba:

  1. Družba jamči z vsem svojim premoženjem,

Razlike med osebnimi, kapitalskimi družbami in samostojnim podjetnikom – PRENEHANJE

V današnjem času hitrih sprememb se vsak dan rodi mnogo novih podjetij, hkrati pa jih mnogo tudi preneha, saj je današnje poslovno okolje precej negotovo in zato mnogim podjetjem neprijazno. V tej objavi vam bomo na kratko predstavili na kakšen način prenehajo osebne družbe in kapitalske družbe ter kako s.p. preneha opravljati dejavnost.

Tudi osebne in kapitalske družbe imajo svoj

Razlike med osebnimi, kapitalskimi družbami in samostojnim podjetnikom – POSLOVANJE

Tokrat se bomo posvetili razlikam med osebnimi, kapitalskimi družbami in samostojnim podjetnikom, ki nastanejo pri poslovanju.

Osebne družbe in poslovanje

Posle osebnih družb so dolžni voditi vsi družbeniki hkrati, vendar se lahko vodenje poslov z družbeno pogodbo prenese na enega ali več družbenikov. Vsak družbenik je upravičen zastopati družbo in brez soglasja drugih družbenikov ne more prosto razpolagati s svojim

Razlike med osebnimi družbami, kapitalskimi družbami in samostojnim podjetnikom – USTANOVITEV

Predstavljamo vam prvi del objave Razlike med osebnimi družbami, kapitalskimi družbami in samostojnim podjetnikom, kjer vam bomo predstavili razlike pri ustanovitvi omenjenih družb.

V obdobju gospodarske krize je veliko ljudi izgubilo svojo zaposlitev in temu sledi vprašanje: kaj sedaj, kako zaslužiti potrebni denar za preživetje? Velikokrat je iskanje druge službe v konkurenčni dejavnosti izguba časa, saj v času krize