Tag Archives: Ustanovitev d.o.o.

Ustanovil bom podjetje: kaj moram vedeti o poslovnem računu?

Ob vstopu v podjetništvo je poslovni račun tisto, kar boste obvezno morali urediti. Odpreti ga boste morali hkrati ob (oziroma tik po) ustanovitvi podjetja, v nasprotnem primeru vas lahko čaka precej visoka kazen, ki se giblje med 800 in 10.000 evri. Seveda obstaja dejstvo, da ne morete uporabljati svojega osebnega transakcijskega računa v namene poslovanja. Obvezno ga morate ločiti, torej …

Kako ustanoviti d.o.o.?

D.o.o. označuje družbe z omejeno odgovornostjo. Gre za družbe, za katere dolgove ne odgovarjajo družbeniki s svojim premoženjem, temveč je za dolg zadolžena sama družba do višine osnovnega kapitala.

D.o.o. je najbolj primeren takrat, ko podjetje ustanovi več podjetnikov skupaj. Primerna je tudi v primeru višjih dobičkov, saj je davčno ugodnejša od s.p.

Ustanovitev d.o.o. je najlažja tako, da obiščete …

Ime podjetja

Zakon o gospodarskih družbah firmo podjetja opredeljuje kot ime, ki ga uporablja podjetje za poslovanje. Pri izbiri imena oz. firme je potrebno paziti na upoštevanje nekaterih pravil: izjem in omejitev.

Pomembno je, da se ime podjetja jasno razlikuje od firm drugih gospodarskih družb. Ime mora biti v slovenskem jeziku, ne sme vsebovati imen ali znakov tujih držav in mednarodnih organizacij. …

Družina ne odobrava vašega vstopa v podjetništvo?

Mladi podjetniki pogosto naletijo na neodobravanje s strani družine, ko jim naznanijo, da so se odločili za ustanovitev podjetja. Družina namreč ne razume, zakaj bi nekdo želel sprejeti tveganje, da ostane brez rednega dohodka, poleg tega še vložiti svoj denar in prvih nekaj let delati veliko več, kot bi delal, če bi se zaposlil v nekem drugem podjetju.

Pogosto …

Bodoči podjetniki se srečujejo z dilemo: s.p. ali d.o.o.

Mnogo mladih podjetnikov se srečuje z dilemo odpreti družbo z omejeno odgovornostjo (v nadaljevanju d.o.o.) ali se registrirati kot samostojni poddjetnik (v nadaljevanju s.p.).

Na omenjeno temo smo v preteklosti že objavili nekaj člankov. Tokrat bomo predstavili zgolj razlike v osnovnem kapitalu.

Vprašanje marsikaterega bodočega podjetnik je, koliko znaša osnovni kapital za ustanovitev d.o.o. in koliko znaša pri registraciji s.p.…

Razlike med osebnimi, kapitalskimi družbami in samostojnim podjetnikom – POVZETEK

V zadnjem delu objav Razlike med osebnimi, kapitalskimi družbami in samostojnim podjetnikom vam predstavljamo zgolj kratek povzetek.

Osebna družba:

  1. Za obveznosti družbe jamčijo družbeniki neomejeno z vsem svojim osebnim premoženjem.
  2. Po zakonu ni obvezen minimalni osnovni kapital.
  3. Manj zahtevni formalnopravni postopki glede statusa.
  4. Enostavno upravljanje.
  5. Cenejša ustanovitev in manj stroškov pri poslovanju.

Kapitalska družba:

  1. Družba jamči z vsem svojim premoženjem,

Razlike med osebnimi, kapitalskimi družbami in samostojnim podjetnikom – PRENEHANJE

V današnjem času hitrih sprememb se vsak dan rodi mnogo novih podjetij, hkrati pa jih mnogo tudi preneha, saj je današnje poslovno okolje precej negotovo in zato mnogim podjetjem neprijazno. V tej objavi vam bomo na kratko predstavili na kakšen način prenehajo osebne družbe in kapitalske družbe ter kako s.p. preneha opravljati dejavnost.

Tudi osebne in kapitalske družbe imajo svoj

Razlike med osebnimi, kapitalskimi družbami in samostojnim podjetnikom – POSLOVANJE

Tokrat se bomo posvetili razlikam med osebnimi, kapitalskimi družbami in samostojnim podjetnikom, ki nastanejo pri poslovanju.

Osebne družbe in poslovanje

Posle osebnih družb so dolžni voditi vsi družbeniki hkrati, vendar se lahko vodenje poslov z družbeno pogodbo prenese na enega ali več družbenikov. Vsak družbenik je upravičen zastopati družbo in brez soglasja drugih družbenikov ne more prosto razpolagati s svojim

Razlike med osebnimi, kapitalskimi družbami in samostojnim podjetnikom – ODGOVORNOST

Ko se nekdo odloči, da bo postal podjetnik mora razmisliti kakšna organizacijska oblika je zanj najbolj primerna. V prejšnji objavi z naslovom Razlike med osebnimi, kapitalskimi družbami in samostojnim podjetnikom – USTANOVITEV smo povzeli nekaj lastnosti ustanovitev različnih organizacijskih oblik. Tokrat pa vam bomo predstavili ključne razlike v odgovornosti ustanoviteljev različnih organizacijskih oblik.

Pri izbiri organizacijske oblike se morate vprašati:

Razlike med osebnimi družbami, kapitalskimi družbami in samostojnim podjetnikom – USTANOVITEV

Predstavljamo vam prvi del objave Razlike med osebnimi družbami, kapitalskimi družbami in samostojnim podjetnikom, kjer vam bomo predstavili razlike pri ustanovitvi omenjenih družb.

V obdobju gospodarske krize je veliko ljudi izgubilo svojo zaposlitev in temu sledi vprašanje: kaj sedaj, kako zaslužiti potrebni denar za preživetje? Velikokrat je iskanje druge službe v konkurenčni dejavnosti izguba časa, saj v času krize