Tag Archives: Uspešen podjetnik

Skrivnosti odličnih govorcev

Obravnavajte skupino kot posameznika

Kot voditelj ste velikokrat primorani nagovarjati množico ljudi. Če želite, da so vaše besede slišane, se morate povezati z vsakim udeležencem. Poslušalci morajo imet občutek, kot da govorite vsakemu posebej.

Govorite tako, da vas bodo ljudje poslušali.

Kaj boste povedali in kako boste povedali je nadvse pomembno. Pomembno je, da v občinstvu vzbudite zanimanje. V kolikor …

Najem tiskalnika in nekaj smernic o tem

Če želite prihraniti in biti vedno v koraku s časom glede pisarniške opreme – kot je tiskalnik ali kopirni stroj, je za vas najboljša odločitev najem (večnamenske) pisarniške opreme. Čeprav se vam bo morda zdelo, da po določenem času niti ni bistvene finančne razlike med samim najemom ali nakupom opreme za tiskanje, vendar, če pogledate iz drugega zornega kota pa …

Danes je zadnji rok za plačilo prispevkov

Podjetniki morate do 15. v mesecu plačati prispevke  za samozaposlitev za mesec april. V kolikor imate računovodjo, vam bo to uredil on, zato ste lahko brez skrbi, v nasprotnem pa boste morali za plačilo poskrbeti sami.

Gre za prispevke v minimalni višini 330,15 evra, in sicer za prispevke za:

  • obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
  • obvezno zdravstveno zavarovanje,
  • starševsko varstvo

Uspešen podjetnik – njegova osebnost in njegove lastnosti

Osebnost je relativno trajna, stabilna in edinstvena celota duševnih, vedenjskih in telesnih značilnosti posameznika in predstavlja zaokroženi vzorec relativno trajnih značilnosti, na podlagi katerih se posameznik loči od ostalih v družbi. Strukturo posameznikove osebnosti tvorijo temperament, značaj, sposobnosti in zmožnosti ter motivacija. Našteti elementi povezujejo osebnost v celoto in so med drugim del lastnostih, ki so ključne za uspeh podjetnika.

Uspešen podjetnik – podjetniško okolje

Podjetniški uspeh je primarno odvisen predvsem od podjetnika, ki z osebno motivacijo, osebnostnimi lastnostmi, spretnostmi in znanjem dosega željen konkurenčni položaj svojega podjetja. Podjetnikov je veliko in njihove lastnosti so različne, vendar lahko določimo glavne dejavnike, ki vplivajo na uspešnost podjetnika. V nadaljevanju vam predstavljamo 6 dejavnikov, ki vplivajo na podjetnikovo uspešnost:

  1. Podjetniško okolje
  2. Podjetnik, njegova osebnost in njegove lastnosti