Tag Archives: prispevki

obračun prispevkov

Kako izvesti obračun prispevkov?

Če ste podjetnik, potem si morate sami plačevati mesečne prispevke za socialno varnost. Le-te razvrščamo v več kategorij. Nekaj so prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Na podlagi njih se vam šteje delovna doba in prispevate v pokojninsko blagajno. Drugo je prispevek za zdravstveno zavarovanje. Sem je vključeno obvezno zdravstveno zavarovanje. Potem je tukaj prispevek za starševsko varstvo ter prispevek …

Danes je zadnji rok za plačilo prispevkov

Podjetniki morate do 15. v mesecu plačati prispevke  za samozaposlitev za mesec april. V kolikor imate računovodjo, vam bo to uredil on, zato ste lahko brez skrbi, v nasprotnem pa boste morali za plačilo poskrbeti sami.

Gre za prispevke v minimalni višini 330,15 evra, in sicer za prispevke za:

  • obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
  • obvezno zdravstveno zavarovanje,
  • starševsko varstvo

Prispevki za samozaposlene in koledar poslovnih dogodkov

Vsi samostojni podjetniki se morate zavedati, da imate vsak mesec do sredine meseca čas, da davčnemu uradu plačate prispevke za samozaposlitev za predhodni mesec. Kdaj oddati prispevke za samozaposlene je predvsem pomembno za tiste podjetnike, ki nimajo svojega računovodje.

Ko govorimo o prispevkih za samozaposlene gre za prispevke samostojnih podjetnikov za socialno varnost.

Prispevke je treba plačati davčnemu uradu, …