Kako podjetnik zmanjša stroške?

Podjetnik, ki začenja na novo velikokrat opravlja vse naloge – tako tiste za katere je usposobljen, kot tudi takšne, ki mu povzročajo preglavice in zanj porabi veliko preveč časa.

Predstavljamo vam 3 nasvete kako delati manj in hkrati zaslužiti več.

1. Vodite evidence dela, planirajte svoje delo in delo svojih sodelavcev.

Podjetnik mora znati pravilno ovrednotiti vse stroške. Vedeti mora katera naročila mu prinašajo dobiček in katera izgubo. Pomembno je, da imate te podatke, saj če bi v začetku meseca sprejeli samo tista naročila s katerimi imate dobiček, potem bi konec meseca imeli večji dobiček, hkrati pa bi delali manj. Vsekakor stroškov v celoti ni mogoče natančno oceniti vnaprej, vendar lahko natančno ocenite 80 odstotkov predvidenih stroškov, za ostalih 20 odstotkov pa predvidite ustrezno rezervo.

2. Cilj je zmanjšanje stroškov, ne vodenje evidenc.

Evidenc ne vodimo zaradi evidenc samih, vodimo jih zato, da zmanjšamo stroške. Bodite previdni, da ne boste imeli z vodenjem evidenc preveč stroškov in se boste preveč zapletali, saj boste na tak način izničili ves pričakovani učinek.

3. Osredotočite se na vašo dejavnost in ne zapravljajte časa z administracijo ter z opravili, ki vas drugje stanejo manj.

Podjetnik, ki začenja na novo, je pogosto deklica za vse. Najpogostejša zmota novih podjetnikov pa je, da mislijo, da bodo s tem, ko delajo vse, veliko prihranili. Če vse to zmorete, potem ni problem. V kolikor pa vas opravila za katera se niste izučili in jih ne obvladate povzročajo preglavice, poiščite pomoč:

  • Podjetnik si na začetku ne more privoščiti tajnice, zato se sam ukvarja s tajniškimi deli kot so npr. izpisovanje računov, kuvertiranje, pošiljanje preko pošte, itd. Na spletu lahko najdete nekaj programov, ki vam bodo v pomoč, kot npr. e-racuni.com. Omenjena storitev vključuje natisnjen, skuvertiran in poslan račun stranki na njen naslov.
  • Pogosto podjetniki želijo sami voditi lastno računovodstvo. Elektronsko ali spletno računovodstvo je moderen način vodenja računovodstva za podjetja. Programi nudijo ažurnost informacij, preglednost in optimizacijo poslovanja. Takšna elektronska računovodstva imajo mnogo prednosti: usklajenost, ažurni podatki, varnost podatkov, dostopnost podatkov, usklajenost z zakonodajo in znižanje stroškov računovodstva.

Vir:

Računalniške novice. Avgust 2009. Kako postati uspešen podjetnik? E-Racuni.com.

E. Ravbar. 2010. E-računovodstvo. Zavod Mladi podjetnik

Leave a Reply