kredit

Vrste kreditov, med katerimi lahko izbiramo

Večina ljudi se na neki točki odloči, da bodo vzeli kredit. Gre namreč za priporočno orodje, ki nam pomaga, da premostimo finančne ovire in si omislimo nekaj, kar si s trenutnim finančnim stanjem sicer (še) ne bi mogli.

Odločitev za kredit ne bi smeli jemati preveč zlahka. Konec koncev gre za nekaj, kar lahko na nas vpliva tudi več let. Vedno bomo namreč od prisluženega zneska morali dajati določeno vsoto na stran, ki jo bomo namenilu odplačevanju le-tega. Smiselno je dobro pretehtati še vse druge opcije, ki so na razpolago in sprejeti najbolj razumno odločitev.

Niso pa vsi krediti enaki. Nekateri so vezani na krajše, drugi na daljše obdobje. Tako ene imenujemo kratkoročne, druge pa dolgoročne kredite. Eden izmed kratkoročnih je tudi revolving. O tem več nekoliko kasneje

Razlike med krediti

Kot smo rekli, so eni krediti dolgoročni, drugi pa kratkoročni. Dolgoročni krediti so vezani na obdobje odplačevanja, daljše od 1 leta. Kratkoročni krediti so krediti, ki jih odplačamo že v obdobju nekaj mesecev.

Seveda je iz vidika obremenitve bolje poseči po kratkoročnem kreditu, saj ga bomo precej hitro odplačali in se razbremenili bremena. Vseeno pa je pri višjih zneskih, ki jih potrebujemo npr. za nakup stanovanja, praviloma bolj smiselno vzeti dolgoročni kredit.

Eden izmed kratkoročnih kreditov je tudi revolving. Gre za vrsto kredita, ki je še posebej primeren za podjetnike. Omogoča jim namreč, da črpajo poljubno višino zneska, skladno z določenim limitom. Potem pa sproti dolg povrnejo znotraj določenega časovnega obdobja. To jim omogoča veliko mero fleksibilnosti in prostega razpolaganja s sredstvi.

Vsekakor pa je odločitev za kredit nekaj, kar bi morali prej dobro premisliti. Vedno moramo namreč računati z možnostjo, da mogoče na neki točki življenja ne bomo imeli več rednih pridohkov. Razmilisit moramo o tem, kaj bomo naredili v tem primeru. Je pa kredit seveda tudi odlična rešitev